Hjem
Det medisinske fakultet
Utvalg for kjernefasilitetene

Kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet

Kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet er samlinger av vitenskapelig utstyr og høyt kvalifisert teknisk personale som gjøres allment tilgjengelig for forskningsmiljøene. De dekker viktige fellesfunksjoner ved UiB så vel som regionalt og nasjonalt.

Kjernefasilitet
Foto/ill.:
colorbox.com

Hovedinnhold

Kreditering av kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet
Ved publisering skal brukerne kreditere kjernefasilitetene hvis publikasjonen inneholder resultat av arbeid utført ved en kjernefasilitet for å synliggjøre disse. Ved registrering i Cristin skal koden til kjernefasilitetene legges inn i likhet med finansieringskilde/samarbeidspartnene. 

Kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet 

Prinsipper for kjernefasiliteter 

Ordningen med Kjernefasiliteter ble etablert i 2011 og er organisert i tråd med fakultetets grunnprinsipper for felles infrastruktur. Brukerne betaler for tjenestene ved kjernefasiliteten etter fastsatte satser som dekker deler av de totale kostnadene ved kjernefasilitetene. Kjernefasilitetene tilbyr lik grunnpris for sine tjenester til alle forskere som har sine prosjekter innenfor UH-sektoren og helseforetakene, mens eksterne bruker betaler en høyere pris. Du kan lese mer om prinsippene for fakultetets forskningsinfrastruktur, brukerbetaling og medforfatterskap op fakultetets side for "grunnprinsipper for felles forskningsinfrastruktur". Alle midler som tas inn gjennom brukerbetaling blir brukt direkte opp mot den enkelte kjernefasiliteten for å holde instrumentene ved like og tjenestene ved kjernefasiliteten på et høyest mulig nivå. Ordningen med Kjernefasiliteter ble evaluert i 2018 (rapporten finner du nederst på siden), og i 2019 ble det utarbeidet en egen handlingsplan for forskningsinfrastruktur.

Utvalg for kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet

Andre kjernefasiliteter ved Universitetet i Bergen

 

  • Det medisinske fakultet: Nanoplattform ved Institutt for Klinisk odontologi
  • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: NMR-spektroskopi