Hjem
Det medisinske fakultet

Kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet

En kjernefasilitet er en samling av vitenskapelig utstyr og høyt kvalifisert teknisk personale som gjøres allment tilgjengelig for forskningsmiljøene. Kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet (MED) dekker viktige fellesfunksjoner ved UiB så vel som regionalt og nasjonalt.

Kjernefasilitetene ved Det medisinske fakultet er organisert i tråd med våre grunnprinsipper for felles infrastruktur.

Det medisinske fakultets policy rundt kostnadsdeling og skillet mellom service og samarbeid er tydelig på at brukerbetalingen er uavhengig av medforfatterskap

 

Du kan finne mer informasjon om den enkelte kjernefasilitet og tilhørende utstyr under.