Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Finn en forsker

Hvem kan svare på hva? Kompetansekataloger, ekspertlister og søkehjelp for journalister.

Ekspertlister for aktuelle tema

Fagmiljøenes kompetansekataloger

Slik finner du riktig forsker

Vi har en side hvor du enkelt kan søke etter alle ansatte ved UiB. Her har du mulighet til å søke på navn og kompetansefelt. Merk at kompetansefeltet gir deg aktuelle forslag utifra hvilke ord som er brukt av forskere og andre ansatte ved UiB. 

Be gjerne om hjelp fra en av UiBs mediekontakter.