Hjem
Kulturvitenskap
Kompetanseområde

Kva vi forskar på

KULTURVITSKAP: Forskingsfelt og kompetanseområde

Husfasade
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

I kulturvitskap blir det lagt vekt på feltarbeid og dokumentasjon av samtidstradisjonar. Feltarbeidet går for seg hovudsakleg i Noreg, men òg i dei andre skandinaviske landa, på Balkan, i USA og i Sør-Afrika. Faget tilbyr solid undervising i kvalitative metodar og forskingsetikk.
 

Overordna temaområde:

  • folkeleg kultur og folkeleg religiøsitet
  • metode og forskingsetikk
    alle
  • faghistorie
    alle

Spesialiseringar