Home
Cultural studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kompetanseområde

Kva vi forskar på

KULTURVITSKAP: Forskingsfelt og kompetanseområde

Husfasade
Photo:
Magnus Halsnes

Main content

I kulturvitskap blir det lagt vekt på feltarbeid og dokumentasjon av samtidstradisjonar. Feltarbeidet går for seg hovudsakleg i Noreg, men òg i dei andre skandinaviske landa, på Balkan, i USA og i Sør-Afrika. Faget tilbyr solid undervising i kvalitative metodar og forskingsetikk.
 

Overordna temaområde:

Spesialiseringar