Hjem
 • E-postKyrre.Kverndokk@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 5893890729
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 1
  Rom 
  201
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg har arbeidet med temaer som tilsynelatende er nokså ulike. De første årene som forsker arbeidet jeg med minneproduksjon og minnepolitikk. Jeg studerte minnesmerker og monumenter, og i 2007 disputerte jeg ved Linköpings universitet på en avhandling om norske skoleturer til minnesteder etter nazistiske konsentrasjonsleirer. Senere har jeg også arbeidet med kollektiv sorg og minne etter terroraksjonen 22. juli 2011.

Etter at jeg disputerte begynte jeg å jobbe med et prosjekt om forståelser og fortolkninger av naturkatastrofer i et historisk perspektiv, med støtte fra FRIHUM og SAMKUL, NFR. Dette ledet i sin tur over til en interesse for forestillinger om fremtidige katastrofer knyttet til klimaendringer. Fra 2017 til 2019 ledet jeg prosjektet The future is now: Temporality and exemplarity in climate change discourses (KLIMAFORSK, NFR). Det var et miljøhumanistisk prosjekt, og det ledet fram til oppfølgingsprosjektet Gardening the Globe: Historicizing the Anthropocene through the production of socio-nature in Scandinavia, 1750-2020 (2021-2025, SAMKUL, NFR). Fellesnevneren i arbeidet med minnepolitikk, naturkatastrofer og klimaendringer er interessen for kriser og katastrofer, men også en interesse for temporalitet og historieforståelse.

Jeg er utdannet folklorist og har narratologisk kompetanse. Jeg har også en stor forkjærlighet for folkloristisk faghistorie og tradisjonsarkiver. Jeg arbeider for tiden med digitaliseringsprosjektet SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives (INFRASTRUKTUR, NFR, 2020-2027).

 

 • Vis forfatter(e) (2022). Sjanger. Tidsskrift for kulturforskning. 3-13.
 • Vis forfatter(e) (2022). SAMLA: Nå digitaliserer vi norske tradisjonsarkiver. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 44-56.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fremtiden er nå: Klimaendringenes tider.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Extreme Summer of 2018: Norwegian Weather News and the Politics of Weatherlore. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Our World is dew: Tor Åge Bringsværd's fable Prose as a Chthulucenic Experience. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Climate Change Temporalities: Narratives, Genres, and Tropes. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Climate Change Temporalities. Explorations in Vernacular, Popular and Scientific Discourse. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2020). «Je suis sick of this shit»: Terrorangrep, memetisk kultur og digitale sorgriter. Tidsskrift for kulturforskning. 45-66.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Age of Climate Change: Cultural Change Temporalities and Crisis Awareness. Journal of Northern Studies. 53-66.
 • Vis forfatter(e) (2020). Talking about your generation: “Our children” as a trope in climate change discourse. Ethnologia Europaea. 145-158.
 • Vis forfatter(e) (2020). Portrait of a climate city: How climate change is emerging as a risk in Bergen, Norway. Climate Risk Management.
 • Vis forfatter(e) (2020). Natural Disasters and Modernity. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Klimatförändringarnas tid: Kulturella perspektiv på krismedvetande. 164-181.
 • Vis forfatter(e) (2020). Catarina Harjunen, Att dansa med de(t) skeva. Erotiska möten mellan människa och naturväsen i finlandssvenska folksägner. Rec. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 243-249.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tradisjonsdominant. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 42-42.
 • Vis forfatter(e) (2019). The past as a mirror: Deep time climate change exemplarity in the anthropocene. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 330-352.
 • Vis forfatter(e) (2019). The End of the World: From the Lisbon Earthquake to the Last Days. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sammen i sorgen: Spontane minnesteder, sosiale medier og minnefellesskap. 90-97. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). Dona eis requiem. Gje dei kvile.
 • Vis forfatter(e) (2019). Rykter. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 48-49.
 • Vis forfatter(e) (2019). Risk Perception through Exemplarity: Hurricanes as Climate Change Examples and Counterexamples in Norwegian News Media . Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 306-329.
 • Vis forfatter(e) (2019). Barnet og ungdomsopprøret: Om Greta Thunsbergs retorikk i anledning Fritt Ords pris 2019. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kollaps: På randen av fremtiden. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kollaps. På randen av fremtiden. Dreyer Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) (2018). Discipining the Polyphony of the Herbarium: The order of Folklore in the Norwegian Folklore Archives. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Da Superdome ble Thunderdome: Katastrofeforestillinger og postapokalyptiske fantasier. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Traditional folk beliefs on epilepsy in Norway and Sweden. Epilepsy & Behavior. 104-107.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sosiale medier og kjærlighetsfortellingen om 22. juli.
 • Vis forfatter(e) (2017). Maryam Adjam: Minnespår: Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Höör 2017, 304 s., ill. RIG: Kulturhistorisk tidskrift. 220-223.
 • Vis forfatter(e) (2017). Klimakrisens tid. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 33-36, 38-47.
 • Vis forfatter(e) (2017). Androids, cyborgs and connectivity. Cultural Analysis. 134-139.
 • Vis forfatter(e) (2016). Telemarken revisited - om immarteriell kulturarv i 1890 og i dag. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 10-19.
 • Vis forfatter(e) (2016). Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. Tidsskrift for kulturforskning. 83-102.
 • Vis forfatter(e) (2016). Jordskjelv - 1700-tallets ekstremvær. Årbok / Romsdalsmuseet. 166-187.
 • Vis forfatter(e) (2015). Naturkatastrofer: En kulturhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2014). Troen på trolldom og magiske krefter. Aftenposten Historie. 74-79.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mediating the Morals of Disasters: Hurricane Katrina in Norwegian News Media. Nordic Journal of Science and Technology Studies. 78-87.
 • Vis forfatter(e) (2014). Affected. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 205-207.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nästa stopp Auschwitz: Bussen som omkopplingsstation på norska skolresor till Förintelsens minnesplatser. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk Folkeminnesamling. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Negotiating Terror, Negotiating Love. Commemorative Convergence in Norway after the Terrorist Attack on 22 July 2011. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Monumentalt og usynlig. Minnesmerkers vei inn og ut av glemselen. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Et nettverk av sorg. Sosiale medier og minnekultur etter 22. juli. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Trolldom i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). "I kveld er gatene fylt av kjærlighet": Om spontane minnesteder, communitas og rituell renselse ette 22. juli 2011. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). «De sidste Dages Nærmelse» : Jordskjelvet i Lisboa som fokalpunkt for fremtidsforestillinger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 18-31.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tegn i tiden. naturkatastrofer som kulturhistorie. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag.
 • Vis forfatter(e) (2011). Krigens helter og ofre. Akershus festning som krigsminnelandskap. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kapittel 1: Innleiing. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Historieskriving som minnekultur. Anmeldelse av Synne Corell: Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker. Scandinavian Academic Press, 2011. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Han ligner litt på nissen igrunn". Folkloristiske forestillinger om folketro. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Eg veit eg burde grine, alle dei andre grin jo". På skoletur til Auschwitz. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). ”Ach! Hvilken Domme-Dag, min GUD! Ach! Hvilken Dag!” – om eksemplaritet og jærtegn i dansk-norsk resepsjon av Lisboa-jordskjelvet i 1755 55. Tidsskrift for kulturforskning. 55-71.
 • Vis forfatter(e) (2010). Living with Burnout. - Mia-Marie Hammarlin, Att leva som utbränd. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 112-113.
 • Vis forfatter(e) (2010). Andreas Hellerstedt: Ödets teater: Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början. Historisk Tidsskrift (Norge). 657-662.
 • Vis forfatter(e) (2009). Resan till ondskan. Skolelever på bussresa till Auschwitz. 45 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Negotiatin Holocaust Memory in School-trip Reports. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Minne, monument och jubileum. Fredsmotivets uttrycksformer under hundraårsfirandet av unionsupplösningen. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). ’För människovärde och demokrati’ – en riteanalytisk lesning av Förintelsens minnesdag. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). ’Jeg vil leve fort og farlig’ På jakt etter mening i norske rocketekster. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 113-129.
 • Vis forfatter(e) (2005). ’Eg veit eg burde grine, alle dei andre grin jo.’ Skoleelevers møte med Auschwitz; mellom forventninger og erfaringer. Tidsskrift for kulturforskning. 21-36.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.