Hjem
Trenger tankene dine
Internasjonalisering
Universitetsmuseet

Millioner til globalt samarbeid

UiB er tildelt 4,9 millioner kroner gjennom det globale mobilitetsprogrammet Erasmus+.

Koronavirus
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.
Skal forvalte egne eiendommer
Dag Rune Olsen og Andreas Trohjell jubler for fortsatt selvforvalting

Fornøyde med at institusjonene får forvalte eiendommene selv

UiB-rektor Dag Rune Olsen og studentleder Andreas Trohjell er svært fornøyde med at regjeringen legger bort forslaget om å overføre eiendomsforvaltningen fra universitetene til Statsbygg.

Klimaallianse
Universitetsmuseet i Bergen

Går inn i internasjonal klimaallianse

Universitetet i Bergen ble denne uken en del av en gruppe bestående av verdens fremste institusjoner på klimaforskning.

Styremøte

Møte i universitetsstyret 28. mai

Globale samfunnsutfordringer, status i arbeidet med handlingsplan for universitetets Kina-samarbeid og høringsuttalelse til ny UH-lov, var oppe i forrige styremøte. Se opptak av møtet her.