Hjem
Senter for undersøkende journalistikk
Senter for undersøkende journalistikk

Dei første graveprosjekta er i gang

Fire eksterne graveprosjekt er no i gang på Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen. Avisa Kvinnheringen er av dei første til å nytte seg av samarbeidet på senteret.

Forskning
mr_lab_forskning

Slik skal store datamengder få ekstra nytteverdi

Moderne teknologi samler inn store datamengder vi har store problemer med å utnytte. Nå oppretter Universitetet i Bergen et nytt forskningssenter som gjennom matematikk, algoritmer og datamaskiner skaper stor samfunnsnytte.

Bærekraftskonferansen, Day Zero
Glacier
feb 06

Må vi ofre natur, biologisk mangfold og ta risiko for å få kontroll på klimagassutslippene?

Det er mange dilemma rundt en rask endring av samfunnet for å nå målene i Parisavtalen. Velkommen til debattmøte der et ekspertpanel vil diskutere store utfordringer og mulige konflikter mellom FNs bærekraftsmål.

Nyhet
Studenter i muséhagen

Masterstudier gir relevant jobb

Nyutdannede masterstudenter finner seg godt til rette på arbeidsmarkedet, den vonde trenden er snudd for realfagene i kjølvannet av oljekrisen, og studentene ønsker mer praksis gjennom studieløpet. Det er tre av konklusjonene som torsdag ble presentert i Kandidatundersøkelsen 2018.

Nyhet
Hvalflytting

Nå flytter hvalene tilbake til museet

Når dyrene skal tilbake til Universitetsmuseet, stiller de største først i køen. Aller først var den nå berømte blekhodenebbhvalen som strandet på Sotra med magen full av plast.