Hjem
Verden trenger tankene dine
Bergen Entrepreneurship Academy
Studenter Bergen Entrepeneurship Academy

Ny storsatsning på studententreprenørskap på Vestlandet

HVL, NHH og UiB har etablert et samarbeid for å gi studentene på Vestlandet et innovasjonsløft.

VISTA-senter
jordskjelv, illustrasjonsbilete

Skal forske på menneskeskapte jordskjelv

Jordskjelv kan oppstå på grunn av menneskelege aktivitetar, tusenvis av meter nede i jordskorpa. Eit nytt senter ved Universitetet i Bergen skal finna ut meir om korleis undergrunnen vert deformert.

Holbergprisen

Nils Klim-seminaret 2020: "Outside Eden: The Bible on Migration"

I Nils Klim-seminaret 2020 vil Frederik Poulsen, Casey Strine og Kristin Joachimsen drøfte hvordan bibelske fortellinger kan berike vår tenkning omkring migrasjon.

Open Access Week 2020
open access week front page
okt 19

Åpen med hensikt

Tilgjengelig og etterprøvbar forskning - hvorfor trenger jeg som forsker å forholde meg til det? Hvordan kan jeg gjøre min forskning åpen?

Koronapandemien
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.