Hjem
BEVILGNING | FORSKNINGSRÅDET
Hjernesenter

160 millioner kroner til nytt senter for hjernesykdommer

UiB-professor Kjell-Morten Myhr og forsker Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen.

Studievalg
SDG14

Setter bærekraft på timeplanen

Nå kan du studere to nye emner koplet direkte til to av FNs bærekraftmål. – Vi tror dagens studenter er interessert i det større bildet, implikasjoner i den virkelige verden og hvordan de kan bidra til bærekraftig utvikling, sier Katja Enberg og Inger Måren, emneansvarlige for det nye studietilbudet.

Nyhet
Signerte avtale med NORCE

- En merkedag for kunnskapsbasert samfunnsutvikling

Mandag ble den gjensidig forpliktende samarbeidsavtalen mellom forskningsselskapet NORCE og universitetene i Bergen, Agder, Stavanger og Tromsø signert. - En merkedag, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

NYHET
Nytt forskningssenter

Får 70 millioner kroner til nytt forskningssenter

De kurerer angst og tvangslidelser på fire dager. Nå skal professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen lede «Bergen Center for Brain Plasticity», et nytt forskningssenter støttet av Bergens Forskningsstiftelse og Kavlifondet.

KLIMA
Ifølgje rapporten vil dei fattige vert mest påverka, til dømes vil dobbelt så mange mangle vatn ved 2 grader enn ved 1,5 graders oppvarming.

Fire viktige punkt i FNs 1,5-gradersrapport

– Det billegaste CO2-molekylet er det du ikkje slepp ut, seier Bjerknessenter-direktør Tore Furevik.