Hjem
Bilde fra auditorium
UiB Innsikt:
Bilde fra "What is the City but the People" i Manchester.

UiB Innsikt under Festspillene

I vår samarbeider UiB Innsikt med Festspillene i Bergen. – Det er lang og god tradisjon for samarbeid mellom Festpillene og UiB, sier rektor Margareth Hagen.

Ny artikkel
Figur som viser Nordatlanterens blandebatteri

Lovende resultat for varsling av planteplankton i Barentshavet

I en ny artikkel viser en gruppe forskere at det er mulig å varsle mengden planteplankton i Barentshavet fem år fram i tid. Nøkkelen ligger i havstrømmene som bringer med seg varme og næringssalter.

Nyhet
Bildet viser Mia Torgersen Milde, Nora Abdalla Mohammed, Pinar Heggernes og Michelle Odette Iversen Badiane som arbeider for et mangfoldig studentmiljø.

UiB styrker arbeidet med mangfold blant studentene

UiB er nå i startgropen på et prosjekt kalt «Mangfoldige UiB – ingen utenfor». Ambisjonen er å bli et mer inkluderende og mangfoldig universitet. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet over en treårsperiode. Målet er å hindre frafall i høyere utdanning, og sikre et godt, inkluderende og...

CENTENOL | OFFISIELL ÅPNING
Åpning CENTENOL.

Åpnet senter for EU- og EØS-rett

The Centre on the Europeanization of Norwegian Law (CENTENOL) ble offisielt åpnet mandag 22. mai.

NURNBERG | ERKLÆRING
Terje Einarsen. Rettssal 600.

Nürnberg-erklæring krever straffeforfølgelse av russisk aggresjon

Jussprofessor Terje Einarsen ved UiB deltok nylig på et møte med statsrepresentanter og internasjonale eksperter på folkerett ved Nürnberg-akademiet, hvor saken mot nazi-lederne ble avholdt etter andre verdenskrig. Møtet endte i en erklæring for å straffeforfølge russiske ledere i aggresjonen mot...