Hjem

Satsingsområder

Hovedinnhold

UiB satser særlig på områdene globale samfunnsutfordringer, hav og klima og energiomstilling. Innenfor disse områdene skal vi utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

Satsningsområder
Isflak på havet

Hav

UiB er Norges største marine universitet. Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning, og forskningsmiljø i verdensklasse.
Satsningsområder
Illustrasjonsbilde: Hav med store bølger sett fra en steinstrand

Klima- og energiomstilling

UiB har verdensledende forskning på klimaendringene og fornybare energiformer.
Satsningsområder
En mann med turban og hvit kjortel står på en grønn åker med en bunt grønt gress i hånden.

Globale samfunnsutfordringer

UiBs forskning og utdanninger innen globale samfunnsutfordringer holder en fremragende internasjonal standard.