Hjem

Satsingsområder

UiB satser særlig på områdene globale samfunnsutfordringer, marin forskning og klima og energiomstilling. Innenfor disse områdene skal vi utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

Marin forskning

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning. Flere forskningsmiljø i verdensklasse.

Klima og energiomstilling

Universitetet i Bergen har verdensledende forskning på klimaendringene og fornybare energiformer.

Globale samfunnsutfordringer

UiBs forskning og utdanninger innen globale samfunnsutfordringer holder en fremragende internasjonal standard.