Hjem

Ocean Sustainability Bergen (NO)

Main content

Sildestim / Shoal of herring

Ocean Sustainability Bergen (OSB) er et virtuelt havforskningssenter ved UiB. Senteret har det overordnete ansvaret for universitetets engasjement med bærekraftsmål 14, livet i havet.

UiB er Norges største marine universitet, med verdensledende havforskning og et bredt tilbud av marine utdanninger.

Ocean Sustainability Bergen (OSB) er ansvarlig for det daglige arbeidet knyttet til UiBs status som knutepunkt for bærekraftsmål 14: Liv under vann utpekt av United Nations Academic Impact (UNAI). OSB er også knutepunkt for paraplyorganisasjonen International Association of Universities (IAU) sitt arbeid med bærekraftsmål 14 og er del av IAUs bærekraftsklynge sammen med en rekke andre ledende universiteter fra hele verden. UiB har inntatt en lederrolle internasjonalt innen akademia i arbeidet for å fremme kunnskap og viten om et bærekraftig hav.

FORSLAG TIL POLICY
Amund Maage (right) and Giulia Testa speaking at a session during the 2021 SDG Conference Bergen.

Kystsamfunn etter koronapandemien

Kan investeringer i kystkultur og beskyttelse og vedlikehold av marine økosystemer bidra til å stimulere den blå økonomien etter koronapandemien? Dette og flere spørsmål ble diskutert i en egen parallellsesjon på Bærekraftskonferansen i Bergen i februar 2021 (SDG Conference Bergen).

Styrker UiBs internasjonale rolle:
Forskersamarbeid

Skal utvikle framtidas marine forskningsledere

UiB sørger for at FNs havtiår får en flyvende start gjennom å utvikle en ny generasjon marine forskere og beslutningstakere. I det nye SEAS-programmet skal næringsliv, forvaltning og UiBs tverrfaglige marine satsing sikre bærekraftig bruk av havet.

HAV OG VITENSKAPSDIPLOMAT
Postdoctoral Fellow Joanna Siekiera from the University of Bergen at a science diplomacy workshop in Bergen in February 2020.

Tar vanndiplomati til havforskningstiåret

På arrangementet Diplomacy 2.0 presenterte Joanna Siekiera fra Universitetet I Bergen sine tanker rundt hvordan vanndiplomati inngår som en del av vitenskapsdiplomati.

BÆREKRAFTIG HAV
The UN Secretary General’s Special Envoy for the Ocean, Ambassador Peter Thomson, giving the annual Ocean Sustainability Bergen Lecture at the Ocean Sustainability Bergen Conference 2020.

Kunnskap er nøkkelen til et bærekraftig hav

Hvordan kan vitenskap og kunnskap om havets skatter bidra til bedre politiske avgjørelser? Dette var hovedtemaet på den andre Ocean Sustainability Bergen-konferansen i november 2020.