Hjem

Ocean Sustainability Bergen (NO)

Sildestim / Shoal of herring

Ocean Sustainability Bergen (OSB) er et virtuelt havforskningssenter ved UiB. Senteret har det overordnete ansvaret for universitetets engasjement med bærekraftsmål 14, livet i havet.

UiB er Norges største marine universitet, med verdensledende havforskning og et bredt tilbud av marine utdanninger.

Ocean Sustainability Bergen (OSB) er ansvarlig for det daglige arbeidet knyttet til UiBs status som knutepunkt for bærekraftsmål 14: Liv under vann utpekt av United Nations Academic Impact (UNAI). OSB er også knutepunkt for paraplyorganisasjonen International Association of Universities (IAU) sitt arbeid med bærekraftsmål 14 og er del av IAUs bærekraftsklynge sammen med en rekke andre ledende universiteter fra hele verden. UiB har inntatt en lederrolle internasjonalt innen akademia i arbeidet for å fremme kunnskap og viten om et bærekraftig hav.

HAV OG VITENSKAPSDIPLOMAT
Postdoctoral Fellow Joanna Siekiera from the University of Bergen at a science diplomacy workshop in Bergen in February 2020.

Tar vanndiplomati til havforskningstiåret

På arrangementet Diplomacy 2.0 presenterte Joanna Siekiera fra Universitetet I Bergen sine tanker rundt hvordan vanndiplomati inngår som en del av vitenskapsdiplomati.

BÆREKRAFTIG HAV
The UN Secretary General’s Special Envoy for the Ocean, Ambassador Peter Thomson, giving the annual Ocean Sustainability Bergen Lecture at the Ocean Sustainability Bergen Conference 2020.

Kunnskap er nøkkelen til et bærekraftig hav

Hvordan kan vitenskap og kunnskap om havets skatter bidra til bedre politiske avgjørelser? Dette var hovedtemaet på den andre Ocean Sustainability Bergen-konferansen i november 2020.

BÆREKRAFTSMÅL 14
A student at the University of Bergen in the fish laboratory.

Feirer to år i lederrolle for bærekraftig hav

På FN-dagen 24. oktober 2018 ble Universitetet i Bergen gitt en lederrole av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact som knutepunktinstitusjon for bærekraftsmål 14, livet i havet. To år etter utnevnelsen gjør vi opp foreløpig status.

COFUND
Biology students from the University of Bergen during field work north of Bergen on the west coast of Norway.

UiB bidrar til FNs havforskningstiår

Et nytt tverrfaglig prosjekt for å skape fremtidens ledere innen marin bærekraft er en viktig del av Universitetet I Bergens arbeid med FNs havforskningstiår.

KORONAVIRUSET OG HAVET
Marine microorganisms in a a watertank at the Sars Centre at the University of Bergen.

Havforskning i koronaens tid

Hvordan kan havet bidra med kunnskap om og forskning på fremtidens mat og medisiner? Koronaviruspandemien har vist verdenssamfunnet at biologisk mangfold kan være selve nøkkelen for å sikre fremtidens løsninger og har vist at menneskeheten er avhengig av hemmelighetene havet fortsatt skjuler.