Hjem
Hav

Hav

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet. Vi har høy kvalitet på marine utdanninger, og flere forskningsmiljøer i verdensklasse. 
UiB leder an i arbeidet med FNs bærekraftsmål 14 – Livet i havet.

  BÆREKRAFT
  Deltakere på UiB sommerkurs på vei over Stillehavet med Statsraad Lehmkuhl.

  Fra seilas til forskningsartikkel

  «Teaching sustainability at the high sea: the “One Ocean Expedition”» er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet Sustainability Science. Artikkelen deler erfaringer fra UiB-sommerkurset «SDG 200 Ocean-Climate-Society» på seilasens første etappe over Stillehavet.

  GoNorth 2023

  Oppdaget nytt hydrotermisk felt mellom Svalbard og Grønland

  Forskere som deltok i GoNorth 2023-toktet har oppdaget et nytt hydrotermisk felt – et havbunnsområde med varmekilder – i Lenatrauet, en del av en midthavsrygg mellom Svalbard og Grønland.

  HORISONT 2020 | HAVFORSKNING
  Crushing waves, Ireland, Co. Kerry

  COMFORT-prosjektet varsler om irreversible skader i havmiljøene på jorden

  Havet trues av klimaendringer, forurensning og overfiske. EU-prosjektet COMFORT anbefaler umiddelbar reduksjon av klimagasser for å begrense irreversible skadeeffekter.

  SDG 14 logo

  Universitetet i Bergen er utpekt av United Nations Academic Impact til å koordinere universitetssamarbeid for FNs bærekraftsmål 14 - Livet i havet:

  Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.