Hjem

UiB Bærekraft

Hovedinnhold

Studenter rydder av plast i skjærgården

Universitetet i Bergen er et forskningsbasert breddeuniversitet der bærekraft er, og lenge har vært, en selvsagt og integrert del av alle våre aktiviteter. Vi fokuserer på bærekraft i vår forskning, utdanning, innovasjon og drift. På disse sidene finner du noen eksempler på hvordan vi jobber med bærekraft på disse områdene samt en oversikt over kommende arrangementer og aktuelle saker.

Har du spørsmål eller innspill til klimaarbeidet ved UiB? Kontakt oss på e-post: klima2030@uib.no

Universitetet i Bergen er utpekt av FN som globalt knutepunkt for bærekraftsmål 14, livet i havet. Les mer om havsatsingen ved UiB.

Nyhet
Solcelleparken på taket av Jus-bygget er svært effektiv, på tross av mindre paneler.

Ny solcelleløsning produserer grønn energi for Juridisk fakultet

Rekke på rekke av små solcellepaneler på hvitt underlag står oppstilt på taket av Dragefjellet skole. Der skal de bidra til lavere energikostnader og bedre energieffektivitet på et bygg som man tidligere trodde ikke var egnet for solceller.

Forskning
Photo of the main researcher on top of a photo of a city that is highly polluted.

UiB-forskere belyser farene ved luftforurensning

Luftforurensning er et økende problem i verden, men det rammer ulikt. Barn, syke og eldre rammes hardest.

Nyhet
Teodora Nedelcheva og Anette Cecilie Blich med det ny-installerte rensesystemet i NG5

Vil redusere mikroplastutslippet med 80%

Akkurat nå foregår det et pilotprosjekt på vannrensing i Nygårdsgaten 5. Om prøveprosjektet går godt og teknologien innføres på hele campus, kan man potensielt redusere UiBs utslipp av mikroplast fra renhold med hele 80%.

Bærekraft
Teamet på Geomikrobiologisk laboratorium med det synlige beviset på at de er sertifisert som My Green Lab. Bakerst f.v.: Anders Schouw, Steffen Jørgensen. Foran f.v.: Sven Le Moine-Bauer, Hannah Babel, Renee Hageman og Petra Hribovšek.

Sertifisert som My Green Lab

Geomikrobiologisk laboratorium, UiB er den første offentlige forskningslaben i Norge som får miljøsertifisering fra My Green Lab. Arbeidet med sertifiseringen er gjort med støtte av Klimafondet ved UiB.

Min mastergrad
Studenter som skriver masteroppgave om plast.

Skriver masteroppgaver om plast

I denne artikkelserien presenterer vi fire masterstudenter som har valgt å skrive masteroppgaven sin om plastproblematikken.