Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Hovedinnhold

Velkommen!
Universitetsmuseet, naturhistorie

Velkommen til Universitetsmuseet i Bergen!

Universitetsmuseet har ansvar for  innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor sine museale fagfelt. Fagfeltene er antropologi, arkeologi og kunst og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi. Vi har noen av Norges største samlinger av kultur- og naturhistoriske...

Det digitale universitetsmuseet
Logo

Det digitale universitetsmuseet

I Det digitale universitetsmuseet kan du finne læremidler, videoer, nettutstillinger, samlingsdatabaser og mye, mye mer.

Rapport
Primær- og sekundærkilder til miljø-DNA

Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i marine miljø

Universitetsmuseet i Bergen har hatt prosjektledelsen i utarbeidelse av rapporten"Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø" på oppdrag fra Miljødirektoratet. Forskerne Anne Helene Solberg Tandberg og Luis Felipe...