Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Illustasjon

For informasjon om nyheter, utstillinger og samlinger, arrangementer, skolebesøk, åpningstider, billettkjøp m.m. gå til:

Museets publikumsportal – universitetsmuseet.no

Bli kjent med våre enheter ved Universitetet i Bergen

Avdeling for naturhistorie Avdeling for kulturhistorie Avdeling for formidling Direktørens stab