Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Illustasjon

For informasjon om utstillinger og samlinger, arrangementer, skolebesøk, åpningstider, billettkjøp m.m. gå til:

Museets publikumsportal – universitetsmuseet.no

Bli kjent med våre enheter ved Universitetet i Bergen