Hjem

Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Ringspenne fra Kvinnherad / Historisk museum


Vi forsker, samler, bevarer og formidler.

Avdelingen omfatter fagområdene arkeologi, antropologi og kunst- og kulturhistorie.
I museumsbygningen finnes det utstillinger med arkeologiske gjenstander fra hele vår historie, kirkekunst, folkekunst og etnografiske utstillinger.
De arkeologiske utstillingene bygger på funn fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

Samlingene inkluderer også de arkeologiske funn fra middelalderbyen Bergen, disse er utstilt på Bryggens museum. Museet har også en enestående samling kirkekunst fra middelalderen, og samlinger med antropologiske filmopptak, og flere unike samlinger fra nyere tid i Bergen, som for eksempel Bergens teaterhistorie.

 

Nyhet

Gullfunn på Espeland

Ved arkeologiske registreringer i tilknytning til planene om ny E16 er det på Espeland utenfor Bergen gjort det største funnet av gull fra forhistorisk tid på Vestlandet på over 50 år.

Strategier og planer
Innsamling av forskningsmateriale

Forskningsstrategi

For et universitetsmuseum er forskning ikke en virksomhet blant andre sideordnede virksomheter; forskningsperspektivet er en dimensjon som gjennomtrenger alt og inngår i alle museets aktiviteter.

Funn

Gudehov på Ose i Ørsta

Gennem de seneste uger har Universitetsmuseet i Bergen udført arkæologiske undersøgelser ved gården Ose i Ørsta kommune på Vestlandet. Et stort område er åbnet op og her er der påvist tætte spor efter jernalder bosætning. Specielt markerer sig en klynge langhuse fra yngre jernalder og tidlig...

Sommeraktivitet
Sommeromvisninger 2021
jun 24

Sommeromvisning 2021

Bli med på et dypdykk inn i kulturhistorien