Hjem

Avdeling for kulturhistorie

De kulturhistoriske samlinger

Vi forsker, samler, bevarer og formidler.

Avdeling for kulturhistorie omfatter fagområdene arkeologi, antropologi og kunst- og kulturhistorie. I museumsbygningen finnes det utstillinger med arkeologiske gjenstander fra hele vår historie, kirkekunst, folkekunst og etnografiske utstillinger. De arkeologiske utstillingene bygger på funn fra museets distrikt som er Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

Museet har en enestående samling kirkekunst fra middelalderen, og store samlinger med antropologiske filmopptak. Samlingene inkluderer også de arkeologiske funn fra middelalderbyen Bergen, disse er utstilt på Bryggens museum. Avdeling for kulturhistorie omfatter også unike samlinger fra nyere tid i Bergen, blant annet Bergens teaterhistorie.