Hjem

Avdeling for kulturhistorie

Historisk museum

Vi forsker, samler, bevarer og formidler.

Avdeling for kulturhistorie omfatter fagområdene arkeologi, antropologi og kunst- og kulturhistorie. I museumsbygningen finnes det utstillinger med arkeologiske gjenstander fra hele vår historie, kirkekunst, folkekunst og etnografiske utstillinger. De arkeologiske utstillingene bygger på funn fra museets distrikt som er Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

Museet har en enestående samling kirkekunst fra middelalderen, og store samlinger med antropologiske filmopptak. Samlingene inkluderer også de arkeologiske funn fra middelalderbyen Bergen, disse er utstilt på Bryggens museum. Avdeling for kulturhistorie omfatter også unike samlinger fra nyere tid i Bergen, blant annet Bergens teaterhistorie.

 

News

Lager kopi av unik 800 år gammel kunstskatt

Hove-madonnaen ble laget rundt år 1250. Etter 170 år ved Universitetsmuseet skal en tro kopi leveres tilbake til kirken hvor skulpturen sto i rundt 600 år.

Nyheter
Bronsealderfunn januar 2017

Unikt bronsealderfunn

I januar i år ble det gjort et lite, men svært viktig bronsealderfunn i Fana ved Bergen. Funnet består av en tutulus, en smykkeplate av bronse, datert til eldre bronsealder 1500-1100 f.Kr. Det er gjort svært få metallfunn fra bronsealderen, og dette er den første tutulus funnet i Hordaland....

Nyhet
Hodeskalle fra Kyrkjetangen

Funn av 9000 år gammel hodeskalle

C14-dateringer av en hodeskalle som ble funnet på Kyrkjetangen på Bønes ved Bergen i sommer viser seg å være levninger etter et menneske som levde i eldre steinalder, for ca. 8500-9000 år siden. Dette er blant de eldste funn som er gjort av menneskeskjelett i Norge. Foreløpige analyser av kraniet...