Hjem

Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Ringspenne fra Kvinnherad / Historisk museum

Vi forsker, samler, bevarer og formidler.

Avdelingen omfatter fagområdene arkeologi, antropologi og kunst- og kulturhistorie.
I museumsbygningen finnes det utstillinger med arkeologiske gjenstander fra hele vår historie, kirkekunst, folkekunst og etnografiske utstillinger.
De arkeologiske utstillingene bygger på funn fra hele Vestland (tidligere Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre).

Samlingene inkluderer også de arkeologiske funn fra middelalderbyen Bergen, disse er utstilt på Bryggens museum. Museet har også en enestående samling kirkekunst fra middelalderen, og samlinger med antropologiske filmopptak, og flere unike samlinger fra nyere tid i Bergen, som for eksempel Bergens teaterhistorie.

Du kan kontakte oss på: post@afk.uib.no

LENKER
Hvordan melder jeg fra om et arkeologisk funn?
Metallsøking

Utgraving

Haijegerne på Nerlandsøya

På Kvalsund i Nerlandsøy, Herøy kommune har UiB undersøkt en boplass fra midten av yngre steinalder (3000-2350 f.Kr) som har gitt spektakulære funn med dekorerte skiferspisser, økser , haitenner og rav fra Baltikum.

Nyhet
Gullringen fra Fosse, Strandebarm

Gullring fra middelalderen funnet i Strandebarm

I 2021 ble det gjort et funn av en gullring i Fosse i Strandebarm av privatperson Lars Haukås. Ringen ble funnet i forbindelse med gravning langs en sti som går ned til Fossvågen.

Funn

Gudehov på Ose i Ørsta

Gennem de seneste uger har Universitetsmuseet i Bergen udført arkæologiske undersøgelser ved gården Ose i Ørsta kommune på Vestlandet. Et stort område er åbnet op og her er der påvist tætte spor efter jernalder bosætning. Specielt markerer sig en klynge langhuse fra yngre jernalder og tidlig...

Nyhet

Gullfunn på Espeland

Ved arkeologiske registreringer i tilknytning til planene om ny E16 er det på Espeland utenfor Bergen gjort det største funnet av gull fra forhistorisk tid på Vestlandet på over 50 år.

Borgundkaupangen
Ingvil forteller

Ny kortfilm i fem episoder om Borgundkaupangen

Viti Middelaldermuseet har laget videodokumentar om Borgundkaupangen ved Ålesund. Gjennom fem episoder får vi smakebiter på hva vi vet i dag og hvordan ny forskning skal gi oss ny kunnskap. Som forvaltar av funnstedet Borgund - og partner i BorgundKaupangProsjektet (BKP) - bidrar Viti...