Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Arkeologiske utgravinger

Universitetsmuseet gjennomfører årlig en rekke arkeologiske utgravninger. Utgravingene gjøres for å sikre forhistoriens spor før utbygging.

Utgraving Lærdal

Hovedinnhold

To tredeler av undersøkelsene er finansiert av offentlige utbyggere som f.eks. Statens vegvesen. Kun en til to prosent av totalkostnadene ved store utbyggingsprosjekter går til arkeologiske undersøkelser. Utgravingene gir ny og viktig kunnskap om forhistorien i Norge gjennom vår 12 000 år lange forhistorie.

Utgravningene utføres av ferdig utdannede og erfarne arkeologer og arkeologistudenter fra inn- og utland. Vi bruker også spesialister innenfor andre fagområder som for eksempel pollenanalyser og osteologi (skjelettmateriale). Utgravingene foregår i hovedsak i perioden april til oktober.

Gjenstander og vitenskapelige prøver blir katalogisert, analysert og konservert. Dokumentasjon og gjenstandsfunn blir del av våre arkiver og samlinger, og gjort tilgjengelig for forskning og formidling. Ved våre arkeologiske undersøkelser arrangerer vi gjerne omvisninger for skoleklasser, historielag og andre interesserte i nærmiljøet. Ved de største utgravningene arrangeres det som regel åpne publikumsdager som annonseres lokalt god tid i forveien. Mange utgravninger omtales dessuten i media – i aviser, radio og TV, og på nett.