Hjem

Avdeling for kulturhistorie

Arkeologisk feltarbeid

Fornminnevern

Utlysninger og  tildeling av feltarbeid for årets sesong finner du nederst på siden.
Application for archaeological fieldwork at Bergen Universitymuseum.
For søknad bruk vedlagte søknadsskjema.

Fornminneseksjonen gjennomfører årlig større og mindre arkeologiske undersøkelser i Universitetsmuseet i Bergens distrikt, som består av Hordaland, Sogn & Fjordane og Sunnmøre. Undersøkelsene kommer i stand når private og offentlige utbyggingstiltak berører kulturminner. Er kulturminnet eldre enn fra år 1537 kalles det et fornminne, og er automatisk fredet.

De arkeologiske utgravinger foregår i hovedsak fra mars til oktober. Sesongens feltarbeid utlyses vanligvis i mars. 

Vi viser til utlysning på nett av arkeologisk feltarbeid ved Universitetsmuseet i Bergen, Fornminneseksjonen, med søknadsfrist 27. januar. De som får tilbud vil bli kontaktet via e-post. Svarfrist for disse er 21. februar. 

Andregangstildeling foretas så snart svarfristen er utløpt, og da vil øvrige søkere bli vurdert. Søkere som ikke er blitt kontaktet innen 22. februar er ikke tildelt jobb i første omgang, men flere prosjekter vil bli aktuelle i løpet av året, og tildeling av disse skjer fortløpende.