Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Rapporter fra Utgravinger (upubliserte)

Rapporter fra utgravinger fordelt på fylker og kommuner. Inndelingen er basert på inndelingen av fylker og kommuner før etablering av til Vestland fylke i 2020.

Utgraving Øystese
Foto/ill.:
UiB