Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Arkeologisk feltarbeid

Utlysning av arkeologisk feltarbeid

Kulthus Ose
Foto/ill.:
UiB, Fornminneseksjonen

Hovedinnhold

Utlysninger av feltarbeid for årets sesong finner du nå hos JobbNorge.

The announcement archaeological fieldwork at University Museum of Bergen for 2024 can be found at JobbNorge.

Vi tar i mot søknader gjennom hele sesongen. Feltarbeid blir tildelt fortløpende gjennom hele sesongen etter hvert som nye prosjekt kommer inn.De som får tilbod vil være kontaktet. Send bare én søknad, men oppdater gjerne informasjon gjennom sesongen dersom det skjer store endringar i forhold til CV og tidsrom du kan arbeide. Dette kan ordnes på e-post til: post@fms.uib.no.


Fornminneseksjonen gjennomfører årlig større og mindre arkeologiske undersøkelser i Universitetsmuseet i Bergens distrikt, som består av Vestland og Sunnmøre. Undersøkelsene kommer i stand når private og offentlige utbyggingstiltak berører kulturminner. Er kulturminnet eldre enn fra år 1537 kalles det et fornminne, og er automatisk fredet.

De arkeologiske utgravingene foregår i hovedsak fra mars til oktober.