Hjem
Avdeling for kulturhistorie
Om Fornminneseksjonen

Om Fornminneseksjonen

Fornminneseksjonen har ansvar for saksbehandling og faglige undersøkelser av arkeologiske kulturminner.

Sandal_jølster spenne
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Arkeologiske utgravninger
Fornminneseksjonen gjennomfører årlig større og mindre arkeologiske undersøkelser i Universitetsmuseet i Bergens distrikt, som består av Vestland (tidl Hordaland og Sogn & Fjordane) og Sunnmøre. Fornminneseksjonen dokumenterer, registrerer og katalogiserer de arkeologiske strukturene og gjenstandsfunn, samler inn prøver for datering og andre naturvitenskaplige analyser. Dokumentasjonen og resultatene fra  de arkeologiske undersøkelsene samles i utgravingsrapporter som du finner her
Les mer om arkeologiske utgravinger.

Kulturminneforvaltning
Fornminneseksjonen har ansvar for saksbehandling og faglige undersøkelser av arkeologiske kulturminner. Vi er også er faglig rådgiver for Riksantikvaren, fylkeskommuner og andre instanser i kulturminnevernet. Museet avgir uttalelser om kulturminners kildeverdi basert på vitenskapelige kriterier og forskningsstatus. Kildene ivaretas gjennom arkeologiske utgravninger. Undersøkelsene kommer i stand når private og offentlige utbyggingstiltak berører kulturminner. Forskning og faglig utvikling står sentralt og er nedfelt i satsningsområder.

Seksjonen har også ansvar for dokumentasjon og konservering av bergkunst,  FoU–oppgaver og metodeutvikling.
Les mer om Kulturminneforvaltning

Har du funnet noe?
Har du funnet noe i jorden eller i sjøen som kan være et arkeologisk kulturminne (fra før 1537)?
Les mer om dette her.
Last ned innleveringskjema.