Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Bergkunst

Fornminneseksjonen har forvaltningsansvar for samtlige bergkunstlokaliteter innenfor sitt museumsområde, som omfatter dokumentasjon, sikring, formidling og FoU-oppgaver.

Fra Vingen Bremanger
Foto/ill.:
Trond Lødøen

Hovedinnhold

Bergkunst er en betegnelse på forhistoriske motiver som finnes på løse steinblokker, på fast fjell, og i huler og hellere. De fleste bergbilder på vestlandet er hugget inn i bergflater, og ofte funnet ved kysten og langs fjordene, men finnes for enkelte områder også i fjellet. Fra de eldste periodene i fangststeinalderen  for om lag 7000-6000 år siden, er motivene gjerne dyre- og menneskefigurer, men det finnes også abstrakte mønstre. I yngre steinalder og bronsealderen får man også båtfigurer og det som tolkes som solfigurer og fruktbarhets symbolikk. Det finnes også skålgroper, mindre skålformede fordypninger, som ofte finnes på blokksteiner.

Museet driver forløpende arbeid med å forvalte og dokumentere bergkunsten innenfor museets administrasjonsområde. Det blir også stadig oppdaget nye figurer. Helleristningene har overlevd vær og vind i mange tusen år, er mange steder preget av forvitring og slitasje, og dessverre en del hærverk. En viktig del av fornminneseksjonens arbeid er å finne metoder for å bevare denne kulturminnetypen for fremtiden.

Innenfor bergkunstarbeidet forskes det på bildenes alder, hvordan de er produsert, deres betydning og det gjennomføres fra tid til annen utgravninger like ved bergflatene med motiver. Sistnevnte undersøkelser har blant annet frembrakt redskaper som har blitt benyttet til å hugge bergkunsten. I tillegg forskes det på ulike bevaringsmetoder for å sikre bergkunsten. Flervitenskapelige tilnærminger er sentralt i dette arbeidet.