Hjem
Avdeling for kulturhistorie
Prosjekt

Virtuelle Vingen

Virtuelle Vingen 2020

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Vingen i Bremanger kommune, er en av de største helleristningskonsentrasjonene i Europa. Her er mer enn 2200 helleristninger spredt på store bergflater, blokker og mindre stein, rundt en liten fjordarm, omgitt av stupbratte fjell. Bergbildene er mellom 6200 og 6900 år gamle, noe som tilsvarer siste del av eldre steinalder.

Vingen er fra naturens side lite tilgjengelig og kan kun nåes med båt. Det er strenge ferdselsrestriksjoner for området. En rekke tilfeller av hærverk mot de sårbare helleristningene har resultert i et utvidet områdevern, som medfører at besøkende kun har tilgang i følge med guide. Bremanger kommune arrangerer ukentlige turer til deler av området i sommerhalvåret.

Målet med prosjektet er å skape en virtuell modell av Vingen – Virtuelle Vingen – slik at området og helleristningene er tilgjengelige på nett. Prosjektet er støttet av Riksantikvaren og gjennomføres i samarbeid mellom Universitetsmuseet i Bergen og Arkikon AS.

Virtuelle Vingen er basert på omfattende fotodokumentasjon til å lage høydefinerte fotogrammetri og georefererte 3d-modeller. De fleste modellene består av flere millioner polygoner, for å få frem selv svake linjer i bergflaten. Det er mulig å manipulere lys og overflatetekstur for å lettere se bergkunsten på 3d modellene. Ved hjelp av 360 graders bilder av området, kan man også bevege seg rundt virtuelt i Vingen  landskapet, og få opp 3d modeller av bergkunstfeltene direkte. På virtuellevingen.no finner du ellers utfyllende historikk, artikler, litteratur om Vingen og bergkunst, samt nye og gamle fotografier. 

De aller fleste bergkunst-felt på Vingen er nå tilgjengelig som høyoppløste 3d modeller. Det gjenstår å fotodokumentere endel mindre felt og steiner, og prosjektet vil bli videre opppdatert. Besøk Virtuelle Vingen her