Hjem
Avdeling for kulturhistorie
Prosjekt

Virtuelle Vingen

Virtuelle Vingen 2020

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

I uke 33 fortsatte vi vårt formidlingsarbeid innenfor helleristningsområdet Vingen i Bremanger kommune, Vestland. Her er mer enn 2200 helleristninger spredt på store bergflater, blokker og mindre stein, rundt en liten fjordarm, omgitt av stupbratte fjell. Vingen er en av de største helleristningskonsentrasjonene i Europa. Bergbildene er mellom 6200 og 6900 år gamle, noe som tilsvarer siste del av eldre steinalder.

Vingen er fra naturens side vanskelig tilgjengelig og enklest å komme frem til ved hjelp av båt. Det er likevel strenge ferdselsrestriksjoner for området. En rekke tilfeller av hærverk mot de sårbare helleristningene har resultert i et utvidet områdevern, som medfører at besøkende kun har tilgang i følge med guide. Bremanger kommune arrangerer ukentlige turer til deler av området i sommerhalvåret.

Målet med formidlingsprosjektet er å skape en virtuell modell av Vingen – Virtuelle Vingen – slik at hele området og helleristningene gjøres tilgjengelig for alle.  Formidlingsprosjektet er støttet av Riksantikvaren og gjennomføres i samarbeid mellom Universitetsmuseet i Bergen og Arkikon.

Virtuelle Vingen bygges opp av en omfattende fotodokumentasjon som omsettes i flere hundre fotogrammetri-modeller. På bakgrunn av alle disse enkeltmodellene skapes en overordnet 3D-modell med fototekstur for hele området. 3D-modellen er koblet mot spillteknologi slik at en kan bevege seg rundt i den virtuelle modellen og på egenhånd oppleve dette spesielle landskapsrommet og de mange tusen år gamle helleristningene.

Under vårt feltarbeid i år fikk vi samlet inn fotodokumentasjon fra over 40 nye enkeltfelt og det ble sikret oversiktsbilder med drone for å lage fotogrammetri av det mer overordnete landskapet. Disse nye enkeltmodellene skal integreres i hovedmodellen.

Arbeidet med modellen er pågående, men en foreløpig versjon er tilgjengelig på internett. Hvis du synes dette virker interessant kan du besøke Virtuelle Vingen sin hjemmeside hvor du finner modellen og annen nyttig og interessant informasjon om Vingen.