Home

Department of Cultural History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Virtuelle Vingen

Virtuelle Vingen 2018

Virtuelle Vingen er et pilotprosjekt for å prøve å tilgjengeliggjøre en digital virtuell versjon av helleristningsfeltet Vingen i Bremanger, Sogn & Fjordane. Helleristningene er opp til 6500 år gamle, fra eldre steinalder. Motivene er i hovedsak dyrefigurer (mest hjortedyr), men også menneskefigurer, "dyrehodestaver" og abstrakte mønstre.
Prosjektet innebærer bruk av digital innmåling og fotogrammetri og spillteknologi for å gjenskape landskapet og ristningsfeltene i 3d som en interaktiv virtuell opplevelse. En stor del av prosjektet er knyttet til metodeutvikling og teknologiske utfordringer knyttet til å konvertere et stort landskapsområde med helleristninger, til håndterlige data for interaktiv bruk innen realtime interaktiv 3d teknologi. Til nå er hele landskapsrommet gjenskapt i 3d, samt de største og mest sentrale ristningsfeltene. Grunnleggende navigasjon og interaktivitet er implementert. Prosjektet er fortsatt i utvikling, og ytterligere innhold og programmering vil bli oppdatert og utvidet. Hoveddelen av prosjektet er planlagt ferdig i løpet av 2018.
På nettsiden til VirtuelleVingen finner du i tillegg historikk, artikler, bilder, videoer og 3d modeller av bergkunstfelter i Vingen.

Øverst er en video som viser prosjektet og til høyre er stillbilder fra prosjektet hvor store deler av Vingen er gjenskapt digitalt i spillmotoren Unreal Engine.

Virtuelle Vingen har to nivåer, dagens situasjon og et nivå slik vi tror det så ut i steinalderen. I Virtuelle Vingen kan brukeren bevege seg fritt i det virtuelle landskapet og utforske helleristningene. Det vil i tillegg være tilgang til bakgrunnsinformasjon som historikk, artikler og litteratur, bilder etc. Dette vil bli linket opp mot nettsiden virtuellevingen.no.

Prosjektet er finansiert av Riksantikvaren