Hjem

Avdeling for kulturhistorie

Human, Agricultural, and Climatic Impact on Ecological Rules (HACIER)

Dette norsk-tsjekkiske, tverrvitenskapelig  prosjektet analyserer makroøkologiske mønstre over lang tid for å indikere funksjoner i økosystemet. Vi utnytter arkeologiske databaser, subfossile data for planter and snegler, paleoklimatiske databaser. Ledende forsker: Arnošt L. Šizling, Praha.
Fra Universitetsmuseet: Kari Loe Hjelle, Ingvild Mehl, Sæbjørg Walaker Nordeide, Trond Lødøen.
http://ecology.cts.cuni.cz/

Nordøyveg-prosjektet 2014-2018

Arkeologiske undersøkelser utløst av planlagt fastlandsforbindelse for Nordøyane, Møre og Romsdal. Kulturminner fra eldre jernalder og bronsealder er undersøkt på Haramsøy og fra flere perioder av steinalderen på Flemsøy.

Prosjektet ledes av forsker Trond Lødøen og innebærer et samarbeide mellom arkeologi, vegetasjonshistorie, kvartærgeologi, samt andre naturvitenskapelige fagområder. Link

Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons

Professor Knut Rio deltar i forskningsprosjektet som har finansiering fra European Research Council (ERC). Prosjektet utforsker hvordan idealer fra den franske revolusjon omkring likhet, frihet og solidaritet gir energi til sosiale bevegelser og mot-bevegelser i dagens verden.http://egalitarianism.no/

En første publikasjon fra prosjketet finner du her.

Prosjektet går over perioden 2014-2019

Religiøs praksis i Europa

- et forskningstema som artikulerer historiske perspektiver på religiøs kultur gjennom et europeisk forskernettverk, ENID,koordinert fra DKS, og gjennom et nettverk som tar opp som religion og religiøse praksiser i Norden. Her inngår også Universitetsmuseet i Bergens funksjon som nasjonalt senter for forskning i medaljer. http://www.enid.uib.no

På sporet av de første sogndøler.

De arkeologiske utgravingene på Fosshagen i Sogndal viser stolpehull etter to langhus fra eldre jernalder, for to tusen år siden. De eldste sporene av aktivitet på stedet er antakelig 3- 4000 år. Les mer