Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Helse, miljø, sikkerhet (HMS) og beredskap

Samleside for helse, miljø og sikkerhet ved museet.

HMS hovedsidebilde

Hovedinnhold

Universitetsmuseet har som overordnet mål å drive fremragende forskning, formidling, undervisning og samlingsforvaltning. 
For å få bidra til disse målsettingene ser museet betydningen av et godt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.

UiB og Universitetsmuseet skal kjennetegnes med:

  1. Gode arbeidsfellesskap
  2. God risikostyring og beredskap
  3. Trygge og funksjonelle arbeidsplasser
  4. Ansvar for det ytre miljø