Hjem

Museets administrasjon

Hovedinnhold

Administrasjon, Villaveien 1a

Administrasjonen for Universitetsmuseet holder til i Villavn. 1A, og yter fellestjenester innen administrasjon og økonomi, utrednings- og utviklingsarbeid, personalsaker og andre administrative støttetjenester.

Ansatte i administrasjonen:

Wenche Førre, underdirektør. Ansvarsområde: Leder av administrasjonen. Direktørens administrative stedfortreder.

Vita Gavare, seniorkonsulent. Ansvarsområde: Økonomi/prosjektøkonomi

Karen Marie Heimvik, seniorkonsulent. Ansvarsområde: HR

Jo Høyer, seniorrådgiver. Ansvarsområde: Interninformasjon, HMS og beredskap 

Liv Jorun Oma, rådgiver. Ansvarsområde: Fakultetsøkonomi, controller, budsjett og regnskap 

Jan Eivind Thorseth, seniorkonsulent. Ansvarsområde: Innkjøp og faktura 

Andreas Wefring, seniorrådgiver. Ansvarsområde: Økonomi/prosjektøkonomi

 

 


 

Styret ved universitetsmuseet
Universitetsmuseet

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen

Museumsstyret er museets øverste myndighet. Styret skal vedta museets strategier, legge planer for museets utvikling, fastsette mål og resultatkrav og ha ansvaret disponering av museets økonomiske ressurser.