Hjem

Museets administrasjon

Hovedinnhold

Administrasjon, Villaveien 1a

Administrasjonen for Universitetsmuseet holder til i Villavn. 1A, og yter fellestjenester innen administrasjon og økonomi, utrednings- og utviklingsarbeid, personalsaker og andre administrative støttetjenester.

Ansatte i administrasjonen:

Wenche Førre, underdirektør. Ansvarsområde: Leder av administrasjonen. Direktørens administrative stedfortreder.

Vita Gavare, rådgiver. Ansvarsområde: Økonomi/prosjektøkonomi

Hanne Elisabeth Cappelen, rådgiver. Ansvarsområde: HR

Liv Jorun Oma, seniorrådgiver. Ansvarsområde: Fakultetsøkonomi, controller, budsjett og regnskap 

Jan Eivind Thorseth, seniorkonsulent. Ansvarsområde: Innkjøp og faktura 

Janne Lande,  rådgiver. Ansvarsområde: Økonomi/prosjektøkonomi - (i permisjon)

Linn Mari Røseth, rådgiver. Ansvarsområde: Økonomi/prosjektøkonomi

 

Styret ved universitetsmuseet
Universitetsmuseet

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen

Museumsstyret er museets øverste myndighet. Styret skal vedta museets strategier, legge planer for museets utvikling, fastsette mål og resultatkrav og ha ansvaret disponering av museets økonomiske ressurser.