Hjem

Avdeling for naturhistorie

Hovedinnhold

natur

Avdelingen har internasjonalt anerkjente vitenskapelige samlinger bestående av mer enn to millioner eksemplarer av dyr, sopp, planter og mineraler. I tillegg har vi levende samlinger i Universitetshagene. Våre ansatte driver ledende forskning innenfor disiplinene biodiversitet, systematikk, evolusjon, paleozoologi, pollenanalyse, arkeobotanikk og geologi, med tilknyttede innsamlingsaktiviteter. Vi underviser også ved andre institutter på universitetet og innen rammene for Forskerskolen i Biosystematikk (ForBio).

 

VÅR FORSKNING:     Paleobiologi  -  Biosystematikk og evolusjon

Nyhet
haminoea

Stipendiatstilling i biosystematikk

Ved Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, er det ledig en 3-årig PhD-stipendiatstilling innen fagområdet biosystematikk med tiltredelse 1. september 2023. Stipendiaten skal arbeide innen et forskningsprosjekt om artsmangfold, systematikk, fylogeni, artsdannelse og historisk...

Nyhet
reinsdyr, gevir

Overingeniør i paleozoologi (vikariat)

Ved Universitetsmuseet, Avdeling for naturhistorie, er det ledig eit vikariat i 100% stilling til og med 31. desember 2023. Tiltreding snarast.

Nyhet
Dronte

Ser ikke poenget med gjenoppliving av dronte

Dette mener Hanneke, J.M. Meijer, paleontolog ved Universitet i Bergen

Hva forsker du på?
Nicolas Straube viser kjeven til en håkjerring.

Hvithaier kan ha bidratt til utryddelse av den aller største haien som har levd!

Ny metode for undersøkelse av sink-isotoper i tenner fra den utdødde giganthaien Otodus megalodon og tenner fra fossile og moderne hvithai gir forskerne helt ny kunnskap. Resultatene er nå publisert i tidsskriftet Nature.

Universitetsmuseet
The afroalpine zone high above the tree line on Mt Elgon in Uganda, dominated by dwarf shrubs and the palm-like forms of giant senecios.

Den gåtefulle tropiske fjellfloraen på de isolerte afrikanske fjelltoppene er ung, ustabil og umoden

Ny innsikt i evolusjonen og opprinnelsen til det unike botaniske mangfoldet på afrikanske høyfjell er blitt publisert i PNAS.