Hjem
Avdeling for naturhistorie

Paleobiologi

Bein, pollen og makroskopisk plantemateriale

Hovedinnhold

Museumssamlingene er basis for mye av forskningen i paleobiologi. Samlingene er bygget opp gjennom mer enn hundre år, mange som resultat av tverrfaglig samarbeid, der mye er samlet gjennom lovpålagte undersøkelser innen kulturminneforvaltningen.

Paleozoologi (osteologi) har samlinger fra hele Norge, mens paleobotanikk (pollen, makrofossiler, jordprøver) i hovedsak omfatter materiale fra Vestland og Sunnmøre.