Home
Department of Natural History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Paleobiologi

Bein, pollen og makroskopisk plantemateriale

Main content

Museumssamlingene er basis for mye av forskningen i paleobiologi. Samlingene er bygget opp gjennom mer enn hundre år, mange som resultat av tverrfaglig samarbeid, der mye er samlet gjennom lovpålagte undersøkelser innen kulturminneforvaltningen.

Paleozoologi (osteologi) har samlinger fra hele Norge, mens paleobotanikk (pollen, makrofossiler, jordprøver) i hovedsak omfatter materiale fra Vestland og Sunnmøre.