Home
Department of Natural History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studietilbud ved Avdeling for naturhistorie

Det undervises i en rekke emner innen biosystematikk, evolusjon og paleobiologi. Våre ansatte tilbyr masteroppgaver innen systematikk og evolusjon, osteologi og paleobotanikk.

Main content

Undervisningen er en del av undervisningsporteføljen som administreres av Institutt for biologi. For en komplett oversikt over fag og emnebeskrivelse henvises det til studentportalen ved UiB.

Avdeling for naturhistorie ved Universitetsmuseet er partner i ForBio, en nordisk forskerskole i biosystematikk. Våre ansatte har god ekspertise innen fagene evolusjonsbiologi, taksonomi og fylogenetisk systematikk, faunistikk og floristikk.

Vi underviser også i flere fag relatert til vegetasjonshistorie og faunahistorie, med vekt på fossilt materiale som pollen, frø og skjelettrester av vertebrater.