Home
Department of Natural History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskerutdanning ved avd. for naturhistorie

Avdeling for naturhistorie har stipendiater og ansatte er veiledere for PhD-studenter. Museets stipendiater følger forskerutdanningen ved UiB og er studenter ved et av våre samarbeidsinstitutt.

Main content

 Studenter med oppgaver i biosystematikk på mastergrad- og doktorgradnivå samt postdoktorer er medlemer av felles Nordisk forskerskole i biosystematikk -- ForBio.

Her finner du informasjon om forskerutdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Her er UiB sine sider om forskerutdanningen.