Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Samlinger

Naturhistoriske databaser

Hovedinnhold

                                Lavbasen                            https://nhm2.uio.no/lav/web/index.html

                                Osteologiske samling    https://reg.app.uib.no/apex/f?p=608:1::::::

                                Soppdatabase                  https://nhm2.uio.no/botanisk/sopp/

                                Moseherbariet                 https://nhm2.uio.no/botanisk/mose/