Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Naturhistorisk konservering

Naturhistorisk konservering omfatter konservering av zoologiske, botaniske og geologiske objekter som er bevart enten som tørr- eller våtsamlinger.

Konservering naturhistorie
Foto/ill.:
Konserveringsseksjonen

Hovedinnhold

På Universitetsmuseet, Avdeling for Naturhistorie, har vi zoologiske, botaniske og geologiske objekter som er bevart enten som tørr- eller våtsamlinger. Store deler av disse samlingene er av eldre dato, og mange objekter kan spores tilbake til 1800-tallet.

På konserveringsseksjonen arbeider vi primært med bevaring av museets tørrpreparater fra utstillingssamlingen. Mye av arbeidet består i preventiv konservering hvor målet er å hindre/forsinke nedbrytning av det naturhistoriske materialet. I praksis handler det om å sørge for at våre samlinger er oppbevart i riktig klima, og at de fysiske rammene også er tilstede ved transport, utlån, utstilling.

I tillegg til dette arbeider vi med restaurering av samlingene for å sette dem i stand til utstilling. Ved restaurering av naturhistoriske objekter følger man de samme etiske retningslinjene som for konserveringsfaget for øvrig, nemlig at alle materialer som påføres objektet skal kunne fjernes. Objektets museumshistoriske verdi skal ivaretas samtidig som at det skal være presentabelt for utstillingsbruk.

Et naturhistorisk objekt kan ofte sies å være kompositt, det vil si at det er satt sammen av mange forskjellige materialer. Ved arbeid med disse objektene drar vi fordel av å kunne samarbeide med våre kollegaer som har inngående kunnskap om materialegrupper som metall, tekstil og maleri.

Som konservatorer har vi også en rådgivende funksjon, og svarer gjerne på spørsmål om magasinering og preventiv konservering av de vitenskapelige samlingene. Vi bidrar også med råd i forhold til feltkonservering, og deltar gjerne i det praktiske arbeidet. Hvalprosjektet, Flytteprosjektet og det pågående Utstillingsprosjektet er eksempler på større prosjekter hvor vi har hatt en sentral rolle både når det gjelder planlegging og gjennomføring.