Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen har eksterne og interne representanter, fra vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte og fra studentene.

Styrets  9 representanter består av 5 eksterne og 4 interne. Av de eksterne er 2 vitenskapelige (1 fra MN og 1 fra HF/SV), 1 universitets-ekstern og 2 studentrepresentanter. De interne er valgt blant de ansatte ved museet og har fordelingen; 2 vitenskapelige, 1 midlertidig og 1 teknisk-administrativ ansatt.

Universitetsstyret oppnevner også styrets leder blant de eksterne medlemmene og en nestleder blant de andre medlemmene.

MØTEPLAN H 2017/V 2018

 • mandag 4. september
 • onsdag 1. november
 • onsdag 13. desember
 • tirsdag 20. februar
 • tirsdag 2. mai
 • onsdag 13. juni

STYRETS SAMMENSETNING fom 1.8.2017

Eksterne medlemmer - skal oppnevnes av UiB og Studentparlamentet (kommer)

Eksterne medlemmer oppnevnes for perioden 1.8.17-31.7.21
Studentrepresentanter er valgt for perioden 1.8.17-31.7.18

 • Ingvild Gilhus (AHKR - styreleder)
 • Atle Nesje (GEO, MN, UiB)
 • Sigurd Sandmo (KODE)
 • Student Cedrik Lyngroth
 • Student Runa F. Langaas

Interne medlemmer:

 • Prof. Nils Anfinset (gr. A - kultur, vitensk.) - valgt for perioden 1.8.17-31.7.21
 • Prof. Kari Loe Hjelle (gr. A- natur, vitensk.)valgt for perioden 1.8.17-31.7.21
 • Forsker Anne Helene S. Tandberg (gr. B - midlertidig ansatt) - valgt for perioden 1.8.17-31.7.18
 • Seksjonsleder Camilla C. Nordby (gr. C tek/adm. ansatt) - valgt for perioden 1.8.17-31.7.21

Vararepresentanter

 • Eksternt medlem: Johanne Gillow (Bergen kommune)
 • Student 1.vara: Tobias Otterstad

Vitenskapelig ansatte (gruppe A) - kultur

 1. Forsker Trond Lødøen
 2. Professor Knut Mikjel Rio
 3. Førsteamanuensis Gitte Hansen

Vitenskapelig ansatte (gruppe A) - natur

 1. Førsteamanuensis Jenny Smedmark
 2. Førsteamanuensis Manuel A.E. Malaquias
 3. Førsteamanuensis Bjarte H. Jordal

Midlertidig ansatte  (gruppe B)

 1. Stipendiat Nannie Persson
 2. Stipendiat Therese Nesset
 3. Stipendiat Trond Roger Oskars

 

 

STRATEGISKE PLANER

Forskningsstrategi
Universitetsmuseets styre vedtok i styremøte 14.6.16 ny Forskningsstrategisk plan for perioden 2016-2022 (sak 14/16). "Universitetsmuseets forskningsstrategiske plan definerer institusjonens forskningsmessige satsingsområder og utvikling av rammer og tiltak for å nå strategiske mål."

"For et universitetsmuseum er forskning ikke en virksomhet blant andre sideordende virksomheter; forskningsperspektivet er en dimensjon som gjennomtrenger alt og inngår i alle museets aktiviteter.  ... Det er som forskningsintitusjon museet kan driven en forskningsbasert og forskningsrelevant forvaltning og formidling av sine samlinger, samt tilby forksningsbasert undervisning innen sine fag. Forskningens plass i virksomheten skiller på avgjørende områder universitetsmuseene fra landets øvrige museer."

Tidligere strategisk plan 2004-2010 
"Et forskningsbasert museum" Strategisk plan 2004 - 2010

Strategi for forskningskommunikasjon
Under utarbeidelse høsten2017/vår 2018