Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Styret ved universitetsmuseet

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen har eksterne og interne representanter, fra vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte og fra studentene.

Hovedinnhold

Styrets  9 representanter består av 5 eksterne og 4 interne. Av de eksterne er 2 vitenskapelige (1 fra MN og 1 fra HF/SV), 1 universitets-ekstern og 2 studentrepresentanter. De interne er valgt blant de ansatte ved museet og har fordelingen; 2 vitenskapelige, 1 midlertidig og 1 teknisk-administrativ ansatt.

Universitetsstyret oppnevner også styrets leder blant de eksterne medlemmene og en nestleder blant de andre medlemmene.

MØTEPLAN 2022

Møtene holdes i Villavn. 1A, rom 222, kl. 12.15-14.30  

Onsdag 19. januar

Onsdag 23. februar

Onsdag 20. april

Onsdag 1. juni

 

STYRETS SAMMENSETNING 

 

Gruppe A, Avdeling for kulturhistorie

Medlem: Knut Mikjel Rio

Varamedlemmer:

 1. Trond Lødøen
 2. Anna Wessman
 3. Knut Andreas Bergsvik

Gruppe A, Avdeling for naturhistorie

Medlem: Aino Laila Johanna Hosia

Varamedlemmer:

 1. Hanneke Johanna Maria Meijer
 2. Jenny Else Elisabeth Smedmark
 3. Terje Lislevand

Gruppe B:

Medlem: Oddvar Heggøy, Avdeling for naturhistorie 

Varamedlemmer:1. Mathias Blobel, Avdeling for kulturhistorie2: Victor Lundström, Avdeling for kulturhistorie

 

Gruppe C

Medlem: Tor Arne Waraas, Avdeling for kulturhistorie

Varamedlemmer:

 1. Lene Synnøve Halvorsen, Avdeling for naturhistorie
 2. Hana Lukesova, Avdeling for kulturhistorie
 3. Knut Olav Aslaksen, Formidlingsavdelingen

 

Gruppe D:

Studentrepresentanter

 • Medlem: Sigbjørn Løland Torpe, gruppe D            
 • Medlem: Silje Klundelien Storfossen, gruppe D
 • 1. vara Timo Janne Kanehl

Eksterne medlemmer - oppnevnes av UiB og Studentparlamentet

Eksterne medlemmer 

 • Byantikvar Johanne Gillow, Bergen kommune, (ekstern) styreleder
 • Prof. Eivind Seland, AHKR (ekstern)
 • Prof. Atle Rotevatn, GEO (ekstern)
   

 

STRATEGISKE PLANER

Forskningsstrategi
Universitetsmuseets styre vedtok i styremøte 14.6.16 ny Forskningsstrategisk plan for perioden 2016-2022 (sak 14/16). "Universitetsmuseets forskningsstrategiske plan definerer institusjonens forskningsmessige satsingsområder og utvikling av rammer og tiltak for å nå strategiske mål."

"For et universitetsmuseum er forskning ikke en virksomhet blant andre sideordende virksomheter; forskningsperspektivet er en dimensjon som gjennomtrenger alt og inngår i alle museets aktiviteter.  ... Det er som forskningsintitusjon museet kan driven en forskningsbasert og forskningsrelevant forvaltning og formidling av sine samlinger, samt tilby forksningsbasert undervisning innen sine fag. Forskningens plass i virksomheten skiller på avgjørende områder universitetsmuseene fra landets øvrige museer."

Tidligere strategisk plan 2004-2010 
"Et forskningsbasert museum" Strategisk plan 2004 - 2010