Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen har eksterne og interne representanter, fra vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte og fra studentene.

Styrets  9 representanter består av 5 eksterne og 4 interne. Av de eksterne er 2 vitenskapelige (1 fra MN og 1 fra HF/SV), 1 universitets-ekstern og 2 studentrepresentanter. De interne er valgt blant de ansatte ved museet og har fordelingen; 2 vitenskapelige, 1 midlertidig og 1 teknisk-administrativ ansatt.

Universitetsstyret oppnevner også styrets leder blant de eksterne medlemmene og en nestleder blant de andre medlemmene.

MØTEPLAN 2020

 • Torsdag 19.mars, kl.9-11
 • Torsdag 7.mai, kl.9-11
 • Torsdag 5.juni, kl.9-11
 • Tirsdag 25.august, kl.9-11

STYRETS SAMMENSETNING fom 1.8.2019

Eksterne medlemmer - oppnevnes av UiB og Studentparlamentet

Eksterne medlemmer er oppnevnt for perioden 1.8.17-31.7.21
Gruppe D: Studentrepresentanter er valgt for perioden 1.8.19-31.7.20

 • Ingvild Gilhus (AHKR - styreleder)
 • Atle Nesje (GEO, MN, UiB)
 • Johanne Gillow (Bergen kommune)
 • Student Iben Alexander Nesset
 • Student Sol Sandvik

Interne medlemmer:

Gruppe A: vitenskapelig ansatt og gruppe C: tek/adm. ansatt er valgt for perioden 1.8.17-31.7.21
Gruppe B: Midlertidig ansatte er valgt for perioden 1.8.19-31.7.20

 • Prof. Nils Anfinset (gr. A - kultur, vitensk.) 
 • Prof. Kari Loe Hjelle (gr. A- natur, vitensk.) 
 • Stipendiat Stephan Kuhn, avdeling for kulturhistorie (gr. B - midlertidig ansatt) 
 • Seksjonsleder Camilla C. Nordby (gr. C tek/adm. ansatt) 

 

Vararepresentanter

Eksternt medlem: NN

Student 1.vara: Jógvan Helge Gardar
Student 2.vara: Sandra Amalie Lid Krumsvik

Vitenskapelig ansatte (gruppe A) - kultur

 1. Forsker Trond Lødøen
 2. Professor Knut Mikjel Rio
 3. Førsteamanuensis Gitte Hansen

Vitenskapelig ansatte (gruppe A) - natur

 1. Førsteamanuensis Jenny Smedmark
 2. Førsteamanuensis Manuel A.E. Malaquias
 3. Førsteamanuensis Bjarte H. Jordal

Midlertidig ansatte  (gruppe B)

 1. Stipendiat Linn Katrine Hagenlund (Avd. for naturhistorie)
 2. Stipendiat Nannie Persson (Avd. for naturhistorie)

 

 

STRATEGISKE PLANER

Forskningsstrategi
Universitetsmuseets styre vedtok i styremøte 14.6.16 ny Forskningsstrategisk plan for perioden 2016-2022 (sak 14/16). "Universitetsmuseets forskningsstrategiske plan definerer institusjonens forskningsmessige satsingsområder og utvikling av rammer og tiltak for å nå strategiske mål."

"For et universitetsmuseum er forskning ikke en virksomhet blant andre sideordende virksomheter; forskningsperspektivet er en dimensjon som gjennomtrenger alt og inngår i alle museets aktiviteter.  ... Det er som forskningsintitusjon museet kan driven en forskningsbasert og forskningsrelevant forvaltning og formidling av sine samlinger, samt tilby forksningsbasert undervisning innen sine fag. Forskningens plass i virksomheten skiller på avgjørende områder universitetsmuseene fra landets øvrige museer."

Tidligere strategisk plan 2004-2010 
"Et forskningsbasert museum" Strategisk plan 2004 - 2010