Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Styret ved universitetsmuseet

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen

Museumsstyret er museets øverste myndighet. Styret skal vedta museets strategier, legge planer for museets utvikling, fastsette mål og resultatkrav og ha ansvaret disponering av museets økonomiske ressurser.

Main content

Museumsstyret er museets øverste myndighet. Styret skal vedta museets strategier for forskning, samlingsforvaltning og formidling, og legge planer for museets utvikling i samsvar med de målene som er gitt av Universitetsstyret. Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at museets økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser gitt av Universitetsstyret.

Styret består av 5 eksterne og 4 interne representanter. Av de eksterne er 2 vitenskapelige fra UiB, 1 universitets-ekstern og 2 studentrepresentanter. De interne har fordelingen 2 faste og 1 midlertidig vitenskapelig ansatt og 1 teknisk-administrativ ansatt.

Styreleder 2021-2025: Johanne Gillow, Byantikvar Bergen kommune 

MØTEPLAN 2024

Vår
Onsdag 14. februar
Onsdag 10. april
Onsdag 19. juni

Høst
Onsdag 11. september
Onsdag 6. november
Onsdag 11. desember

Møtene finner som hovedregel sted fra kl 12.15 – 14.30  i Villaveien 1a, møterom 222.

 

STYRETS SAMMENSETNING 

 

Styreleder: Johanne Gillow, Byantikvar Bergen kommune

Gruppe A, Avdeling for kulturhistorie

Medlem: Knut Mikjel Rio

Varamedlemmer:

 1. Trond Lødøen
 2. Anna Wessman
 3. Knut Andreas Bergsvik

Gruppe A, Avdeling for naturhistorie

Medlem: Aino Laila Johanna Hosia

Varamedlemmer:

 1. Hanneke Johanna Maria Meijer
 2. Jenny Else Elisabeth Smedmark
 3. Terje Lislevand

Gruppe B (01.08.2023 - 31.07.2024)

Medlem: Oddvar Heggøy, Avdeling for naturhistorie 

Varamedlemmer:

 1. Brita Hope, Avdeling for kulturhistorie
 2. Monisha Bharate, Avdeling for naturhistorie

Gruppe C

Medlem: Tor Arne Waraas, Avdeling for samlingsforvaltning

Varamedlemmer:

 1. Lene Synnøve Halvorsen, Avdeling for naturhistorie
 2. Hana Lukesova, Avdeling for samlingsforvaltning
 3. Knut Olav Aslaksen, Avdeling for forskningskommunikasjon

Gruppe D (01.08.2022 - 31.07.2023)

Studentrepresentanter

 • Medlem: Mira-Elena Ågotnes Seilen         
 • Medlem: kommer senere
 • Varamedlem: kommer senere

Eksterne medlemmer - oppnevnes av UiB og Studentparlamentet

 • Byantikvar Johanne Gillow, Bergen kommune, styreleder
 • Prof. Eivind Seland, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 • Prof. Atle Rotevatn, Institutt for geovitenskap

STRATEGISKE PLANER

Forskningsstrategi
Universitetsmuseets styre vedtok i styremøte 14.6.16 ny Forskningsstrategisk plan for perioden 2016-2022 (sak 14/16). "Universitetsmuseets forskningsstrategiske plan definerer institusjonens forskningsmessige satsingsområder og utvikling av rammer og tiltak for å nå strategiske mål."

"For et universitetsmuseum er forskning ikke en virksomhet blant andre sideordende virksomheter; forskningsperspektivet er en dimensjon som gjennomtrenger alt og inngår i alle museets aktiviteter.  ... Det er som forskningsintitusjon museet kan driven en forskningsbasert og forskningsrelevant forvaltning og formidling av sine samlinger, samt tilby forksningsbasert undervisning innen sine fag. Forskningens plass i virksomheten skiller på avgjørende områder universitetsmuseene fra landets øvrige museer."

Tidligere strategisk plan 2004-2010 
"Et forskningsbasert museum" Strategisk plan 2004 - 2010