Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Styret ved universitetsmuseet

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen har eksterne og interne representanter, fra vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte og fra studentene.

Main content

Styrets  9 representanter består av 5 eksterne og 4 interne. Av de eksterne er 2 vitenskapelige (1 fra MN og 1 fra HF/SV), 1 universitets-ekstern og 2 studentrepresentanter. De interne er valgt blant de ansatte ved museet og har fordelingen; 2 vitenskapelige, 1 midlertidig og 1 teknisk-administrativ ansatt.

Universitetsstyret oppnevner også styrets leder blant de eksterne medlemmene og en nestleder blant de andre medlemmene.

 MØTEPLAN 2020/21

 • Torsdag 19.mars, kl.9-11
 • Torsdag 7.mai, kl.9-11
 • Torsdag 5.juni, kl.9-11
 • Mandag 31.august, kl.9-11
 • Tirsdag 3.november, kl.9-11
 • Tirsdag 15.desember, kl.9-11
 •  
 • Tirsdag 23.mars, kl.9-11
 • Tirsdag 4.mai, kl.9-11
 • Tirsdag 15.juni, kl.9-11

STYRETS SAMMENSETNING fom 1.8.2020

Eksterne medlemmer - oppnevnes av UiB og Studentparlamentet

Eksterne medlemmer er oppnevnt for perioden 1.8.17-31.7.21
Gruppe D: Studentrepresentanter er valgt for perioden 1.8.20-31.7.21

 • Ingvild Gilhus (AHKR - styreleder)
 • Atle Nesje (GEO, MN, UiB)
 • Johanne Gillow (Bergen kommune)
 • Student Håvard Rørtveit
 • Student Pernille Fjørtoft Gresvik

Interne medlemmer:

Gruppe A: vitenskapelig ansatt og gruppe C: tek/adm. ansatt er valgt for perioden 1.8.17-31.7.21
Gruppe B: Midlertidig ansatte er valgt for perioden 1.8.20-31.7.21

 • Prof. Nils Anfinset (gr. A - kultur, vitensk.) 
 • Prof. Kari Loe Hjelle (gr. A- natur, vitensk.) 
 • Stipendiat Linn Katrine Hagenlund, avdeling for naturhistorie (gr. B - midlertidig ansatt) 
 • Seksjonsleder Camilla C. Nordby (gr. C tek/adm. ansatt) 

 

Vararepresentanter

Eksternt medlem: NN

Student vara for Rørtveit: Andreas Vindenes
Student vara for Gresvik: NN

Vitenskapelig ansatte (gruppe A) - kultur

 1. Forsker Trond Lødøen
 2. Professor Knut Mikjel Rio
 3. Førsteamanuensis Gitte Hansen

Vitenskapelig ansatte (gruppe A) - natur

 1. Førsteamanuensis Jenny Smedmark
 2. Førsteamanuensis Manuel A.E. Malaquias
 3. Førsteamanuensis Bjarte H. Jordal

Midlertidig ansatte  (gruppe B)

 1. Forsker Nina Mikkelsen (Avd. for naturhistorie)
 2. Stipendiat Victor Lundström (Avd. for kulturhistorie)

 

 

STRATEGISKE PLANER

Forskningsstrategi
Universitetsmuseets styre vedtok i styremøte 14.6.16 ny Forskningsstrategisk plan for perioden 2016-2022 (sak 14/16). "Universitetsmuseets forskningsstrategiske plan definerer institusjonens forskningsmessige satsingsområder og utvikling av rammer og tiltak for å nå strategiske mål."

"For et universitetsmuseum er forskning ikke en virksomhet blant andre sideordende virksomheter; forskningsperspektivet er en dimensjon som gjennomtrenger alt og inngår i alle museets aktiviteter.  ... Det er som forskningsintitusjon museet kan driven en forskningsbasert og forskningsrelevant forvaltning og formidling av sine samlinger, samt tilby forksningsbasert undervisning innen sine fag. Forskningens plass i virksomheten skiller på avgjørende områder universitetsmuseene fra landets øvrige museer."

Tidligere strategisk plan 2004-2010 
"Et forskningsbasert museum" Strategisk plan 2004 - 2010