Hjem

Det humanistiske fakultet

Dei humanistiske faga gjer verda større!

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, teater, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forskning ved Det humanistiske fakultet.

Voss som region og Vangen som regionsenter i mellomalderen

Seminaret 25.–26. mai vil sjå Voss og vossasamfunnet i mellomalderen i eit breitt tverrfagleg perspektiv med vekt på arkeologi, bygningstradisjon, religion, administrasjon, helse og sjukdom, personnamn, stadnamn, dialekt, kunst, musikk, litteratur, kjeldemateriale, makttilhøve og juridiske tilhøve.

Konferanse 25.-27. mai

Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis

Konferansen blir en bred mønstring av teatervitenskapelig kompetanse på tvers av scenekunstneriske disipliner og teoretiske orienteringer, og arrangeres i samarbeid mellom sentrale norske scenekunst-, forskning- og utdanningsinstitusjoner med LLE og BIT Teatergarasjen som vertskap.

Ny videreutdanning for lærere

Hvordan ta opp kontroversielle tema i undervisningen?

– Hva lærere ser som kontroversielle tema er ikke nødvendigvis det samme som elevene opplever som kontroversielt, sier førsteamanuensis i religionsvitenskap Marie von der Lippe. Nå starter hun og tre kolleger opp videreutdanningskurs for lærere om undervisning i kontroversielle tema.

Fremtidens forskere

Hvordan leve med uforutsigbart klima

Hvordan kan vi leve i takt med årstidene, når årstidene blir mer og mer uforutsigbare? Scott Bremer forsker på hvordan raske sesongvariasjoner påvirker ulike institusjoner i samfunnet, og ser på hvordan vi kan tilpasse oss endringer i klimaet på nye måter.

fremtidens forskere

Lærdom fra tidligere tider

Universitetet i Bergen har over mange år satset på historisk og arkeologisk forskning i Midtøsten og særlig Syria. Hvordan går forskningen videre på tross av den vanskelige situasjonen i regionen?

Nye representantar for mellombels tilsette i fakultetsstyret ved HF

Valresultatet er klart: Ragnhild Gjefsen blei medlem og Eirik Hovden vara til fakultetsstyret ved HF neste periode. Les om dei to representantane her.