Hjem

Det humanistiske fakultet

Dei humanistiske faga gjer verda større!

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, teater, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forskning ved Det humanistiske fakultet.

Voss som region og Vangen som regionsenter i mellomalderen

Seminaret 25.–26. mai vil sjå Voss og vossasamfunnet i mellomalderen i eit breitt tverrfagleg perspektiv med vekt på arkeologi, bygningstradisjon, religion, administrasjon, helse og sjukdom, personnamn, stadnamn, dialekt, kunst, musikk, litteratur, kjeldemateriale, makttilhøve og juridiske tilhøve.

Ny videreutdanning for lærere

Hvordan ta opp kontroversielle tema i undervisningen?

– Hva lærere ser som kontroversielle tema er ikke nødvendigvis det samme som elevene opplever som kontroversielt, sier førsteamanuensis i religionsvitenskap Marie von der Lippe. Nå starter hun og tre kolleger opp videreutdanningskurs for lærere om undervisning i kontroversielle tema.

Fremtidens forskere

Hvordan leve med uforutsigbart klima

Hvordan kan vi leve i takt med årstidene, når årstidene blir mer og mer uforutsigbare? Scott Bremer forsker på hvordan raske sesongvariasjoner påvirker ulike institusjoner i samfunnet, og ser på hvordan vi kan tilpasse oss endringer i klimaet på nye måter.

fremtidens forskere

Lærdom fra tidligere tider

Universitetet i Bergen har over mange år satset på historisk og arkeologisk forskning i Midtøsten og særlig Syria. Hvordan går forskningen videre på tross av den vanskelige situasjonen i regionen?

Nye representantar for mellombels tilsette i fakultetsstyret ved HF

Valresultatet er klart: Ragnhild Gjefsen blei medlem og Eirik Hovden vara til fakultetsstyret ved HF neste periode. Les om dei to representantane her.