Hjem

Universitetet i Bergen

Kommende arrangement ved UiB

Filtrer på arrangementstype

2022

Uke 21

I dag 28. mai (0)

Det er ingen arrangement denne dagen.

I morgen 29. mai (1)

Søndag på Milde: "Tropisk botanikk for uinnvidde" (Omvisning)

Uke 22

Mandag 30. mai (5)

Introduction to Causal Data Analysis and Modeling with Coincidence Analysis (Workshop)
Første dag - Arrangementet er ferdig 02.06.2022
Åpning av Vestnorsk forskningssenter for antimikrobiell resistens (CAMRIA) (Arrangement)
Winners and losers of technological change and their policy preferences: Survey evidence from OECD countries (Arrangement)
Prøveforelesning - Edoseghe Osagiede (Prøveforelesning)
How do we prepare students to tackle the wicked problems of social, environmental and economic sustainability? (Gjesteforelesning)

Tirsdag 31. mai (5)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)
Kvalitativ metasyntese for doktorgradskandidater og doktorgradsveiledere i WNGER II (kurset vil foregå på norsk) (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
The Psychology of Loss and Trauma (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Improve Your Academic Writing and Presentation skills in English (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Gjesteforelesning av László Lovász - Graphs and Geometry (Gjesteforelesning)

Onsdag 1. juni (8)

Improve Your Academic Writing and Presentation skills in English (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Havlaboratorium om småfisk (Arrangement)
Om historiefagets rolle og den akademiske diskurs (Foredrag)
CET Lunsj: Å gi energi til en fornybar fremtid (Seminar)
Havlaboratorium om fjordforskning (Arrangement)
Bjørg Kristine Hundal: Cardiac health in farmed Atlantic salmon (Prøveforelesning)
The Psychology of Loss and Trauma (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
POSTPONED Queerness, privilege and football: a conversation about Qatar (Arrangement)

Torsdag 2. juni (9)

Improve Your Academic Writing and Presentation skills in English (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
The Universal Right to Breathe (Foredrag)
Læring, stress og mestring; En forelesning for phd-kandidater og yngre forskere. (Arrangement)
Questioning Immersion (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 03.06.2022
Psykologisk veiledningsgruppe for phd-kandidater og yngre forskere (Workshop)
The New Institutional Behavioralism (Gjesteforelesning)
Påmeldingsfrist: 02.06.2022, kl. 10:00
Æresdoktorpromosjon 2.6.2022 (Arrangement)
Instituttseminar: Jan Breman (Seminar)
Introduction to Causal Data Analysis and Modeling with Coincidence Analysis (Workshop)
Siste dag

Fredag 3. juni (12)

Current Issues in Coincidence Analysis (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 04.06.2022
Prøveforelesning - Flavia Paunas (Prøveforelesning)
Climate humanities – kva kan humanistisk kunnskap gjera for klimakrisa? (Gjesteforelesning)
Æresdoktor foreleser om tverrfaglighet i klimaprosjekter (Gjesteforelesning)
Disputas - Flavia Paunas (Disputas)
Disputas : Lea Starck (Disputas)
UiB strategi: Bærekraft (Møte)
The Theory and Practice of Learning by Accident (Gjesteforelesning)
Disputas : Simon Voigt Nesbø (Disputas)
Questioning Immersion (Seminar)
Siste dag
 Hvorfor skal historie ut til folk – og hvordan? (Seminar)
Utstilling: Skeive kulturår (Utstilling)
Første dag - Arrangementet er ferdig 31.12.2022

4. juni (1)

Current Issues in Coincidence Analysis (Konferanse)
Siste dag

Uke 23

7. juni (9)

Systemic pesticides and the biodiversity crisis: Toxic practices in agriculture, aquaculture and policy making (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 31.05.2022, kl. 23:59
Inclusion and diversity. Fundamental questions to be asked at Ph.D.-level (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Healthy Working Habits: Time Management, Work/Life Balance and Writing Motivation with Professor Laura Saetveit Miles (Seminar)
Påmeldingsfrist: 03.06.2022, kl. 12:00
Nils Klim-seminaret 2022: Historical Perspectives on Women's Mobility (Seminar)
Holberguken 2022 (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 10.06.2022
Lunsjvandring i Musehagen (Omvisning)
BEL Lunsj: Verdens første fullskala test av en skipsmotor drevet av ammoniakk (Seminar)
Mesterklasse med Sheila Jasanoff: Technology and the Human Future (Arrangement)
Holbergaften på Litteraturhuset (Arrangement)

8. juni (4)

Holbergsymposiet 2022: Expertise and World-Making (Arrangement)
Prøveforelesning - Maria Fagerbakke Strømme (Prøveforelesning)
Disputas - Maria Fagerbakke Strømme (Disputas)
Holbergforelesningen 2022: Democracy in an Unknowable World (Arrangement)

10. juni (9)

Disputas : Sumanya Velamur (Religionsvitenskap) (Disputas)
Seminar: "Young Researchers’ Careers in Nordic Countries" (Seminar)
UIB Opp Module 2.15 Horizon Europe and beyond - How to approach your next research proposal (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 07.06.2022, kl. 12:00
Prøveforelesning: Roald Valle (Prøveforelesning)
Can science make sense of life? (Seminar)
Disputas: Roald Valle (Disputas)
Bachelorseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2022 (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 29.05.2022, kl. 23:59
Holberguken 2022 (Arrangement)
Siste dag
Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2022 (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 29.05.2022, kl. 23:59

12. juni (1)

Vår i Muséhagen (Arrangement)

Uke 24

13. juni (1)

6th conference of Digital Life Norway Research School (Konferanse)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

14. juni (5)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
MSCA Training Workshop - Postdoctoral Fellowships (Workshop)
FAIR Data Management in Life Sciences (Kurs)
Påmeldingsfrist: 06.06.2022, kl. 23:59
Konkurransedyktige søknader til ERC Starting Grants (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 13.06.2022, kl. 23:59
Improve Your Academic Writing and Presentation skills in English (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

15. juni (5)

Bachelorseremoni ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 31.05.2022, kl. 23:59
Konkurransedyktige søknader til ERC Starting Grants (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 13.06.2022, kl. 23:59
Masterseremoni ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 31.05.2022, kl. 23:59
Improve Your Academic Writing and Presentation skills in English (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
6th conference of Digital Life Norway Research School (Konferanse)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

16. juni (5)

Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
UiB Opp 1.7 Juridisk støtte til eksternfinansierte prosjekt ved UiB (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 07.06.2022, kl. 12:00
Kommunehelsetjenesten i beredskapstider: hva kan vi lære av koronapandemien når nye kriser rammer? (Seminar)
Påmeldingsfrist: 13.06.2022, kl. 12:00
FAIR Data Management in Life Sciences (Kurs)
Påmeldingsfrist: 06.06.2022, kl. 23:59
Improve Your Academic Writing and Presentation skills in English (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

17. juni (4)

UIB Opp Module 3.1 Horizon Europe and beyond - How to approach your next research proposal (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 14.06.2022, kl. 12:00
Bachelorseremonien ved HF 2022 (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 03.06.2022, kl. 00:00
Masterseremonien ved HF 2022 (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 03.06.2022, kl. 00:00
Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

19. juni (2)

Insektsdag (Arrangement)
Villblomstens dag (Arrangement)

Uke 25

20. juni (1)

Collaborative scientific software development (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

26. juni (1)

Sommervandring i Bergen botanisk hage (Omvisning)

Uke 26

30. juni (1)

Studia Stemmatologica (Workshop)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

1. juli (2)

Collaborative scientific software development (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Studia Stemmatologica (Workshop)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

2. juli (1)

Rosens dag (Arrangement)

Uke 27

5. juli (1)

Lunsjvandring i Musehagen (Omvisning)

Uke 30

31. juli (1)

Søndag på Milde (Omvisning)

Uke 31

2. august (1)

Lunsjvandring i Musehagen (Omvisning)

Uke 33

15. august (1)

Program for velkomstveka (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 19.08.2022

19. august (1)

Program for velkomstveka (Arrangement)
Siste dag

21. august (1)

Kunnskapsfest (Arrangement)

Uke 34

22. august (1)

Erasmusbussen 2022 (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 23.08.2022

23. august (1)

Erasmusbussen 2022 (Arrangement)
Siste dag

24. august (1)

UiB Opp 1.1 Introduksjon til forskningsstøtte ved UiB (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 15.08.2022, kl. 12:00

28. august (1)

Sommervandring blant levende fossiler (Omvisning)

Uke 35

29. august (1)

Den politiske betydningen av (skeiv) historie (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 30.08.2022

30. august (1)

Den politiske betydningen av (skeiv) historie (Konferanse)
Siste dag

2. september (1)

Grieg in Performance - International Research Seminar September 2022 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 03.09.2022

3. september (1)

Grieg in Performance - International Research Seminar September 2022 (Konferanse)
Siste dag

4. september (2)

Høst i muséhagen (Arrangement)
Soppens dag (Arrangement)

Uke 36

6. september (1)

Lunsjvandring i Musehagen (Omvisning)

7. september (1)

Kurs i PubMed og Embase, 7. september 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 02.09.2022, kl. 23:00

Uke 37

14. september (2)

Kurs i EndNote 20 den 14. september 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 09.09.2022, kl. 23:00
UiB Opp 1.2 Søknadsstøtte forskningsprosjekter (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 07.09.2022, kl. 12:00

18. september (1)

Epledagen (Arrangement)

Uke 38

21. september (1)

Kurs i PubMed og Embase, 21. september 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 16.09.2022, kl. 23:00

25. september (1)

Sommervandring i Bergen botanisk hage (Omvisning)

Uke 39

27. september (1)

8th Annual Meeting of Society for Risk Analysis Europe Nordic Chapter 2022 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 29.09.2022

28. september (1)

Kurs i EndNote 20 den 28. september 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 23.09.2022, kl. 23:00

2. oktober (1)

Sopptur i Arboretet 2022 (Arrangement)

Uke 40

4. oktober (1)

Lunsjvandring i Musehagen (Omvisning)

Uke 42

19. oktober (1)

Konferansen Machine Vision in Everyday Life (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 21.10.2022

21. oktober (1)

Konferansen Machine Vision in Everyday Life (Konferanse)
Siste dag

Uke 43

26. oktober (2)

Kurs i PubMed og Embase, 26. oktober 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 21.10.2022, kl. 23:00
10-års jubileum for Peder Sather Center at UC Berkeley (Arrangement)

Uke 44

2. november (1)

Kurs i EndNote 20 den 2. november 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 28.10.2022, kl. 23:00

3. november (1)

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2022 (Konferanse)

4. november (1)

Bergen AI Meeting (Konferanse)

Uke 45

8. november (1)

Polyfon-konferansen 2022: Musikk, mening og medisinering (Konferanse)

9. november (1)

Kurs i systematiske oversikter, 9. november 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 04.11.2022, kl. 23:00

Uke 46

15. november (1)

MediaFutures Annual Meeting (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 16.11.2022

16. november (2)

Kurs i EndNote 20 den 16. november 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 11.11.2022, kl. 23:00
MediaFutures Annual Meeting (Konferanse)
Siste dag

Uke 52

30. desember (1)

Utstilling: Skeive kulturår (Utstilling)
Siste dag

2023

Uke 19

8. mai (2)

CCBIO's 11th Annual Symposium (2023) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 10.05.2023
CCBIO Satellite Symposium (Seminar)

10. mai (1)

CCBIO's 11th Annual Symposium (2023) (Konferanse)
Siste dag

Uke 39

28. september (1)

Ocean of Opportunities (Arrangement)

2024

Uke 21

23. mai (1)

Ocean of Opportunities (Arrangement)