Hjem

Universitetet i Bergen

Kommende arrangement ved UiB

Filtrer på arrangementstype

2022

Uke 39

2. oktober

Sopptur i Arboretet 2022 (Arrangement)
Forskningsdagene i Bergen 2022 (Arrangement)
Siste dag
Søk midler fra WUN Research Development Fund 2022 (Frist)
Påmeldingsfrist: 02.10.2022, kl. 23:59

Pågående arrangement 2. oktober (2)

Utstilling: Skeive kulturår (Utstilling)
"Decriminalizing History" (Utstilling)

Uke 40

I morgen 3. oktober (1)

Disputas : Chris Alexander Kallevik Skeie (Disputas)

Tirsdag 4. oktober (6)

Digitale møter og den nye nærheten (Foredrag)
Lunsjvandring i Musehagen (Omvisning)
BEL lunch: Ocean City Bergen (Seminar)
Hva er psykisk helse? Hva er psykisk uhelse? Hverdagsvalgene som styrker oss (Foredrag)
Foredrag om forskningssenteret Neuro-SysMed (Foredrag)
Dataspill og urfolks fortellinger (Gjesteforelesning)
Påmeldingsfrist: 04.10.2022, kl. 12:00

Onsdag 5. oktober (6)

Kristoffer Chelsom Vogt: Innovasjonssnakket (Arrangement)
Nordmenns meninger om klimaendringer: Hva bør gjøres og hvem bør gjøre det? (Foredrag)
CET Lunsj: Vippepunkter: Hvordan navigere transformativ endring? (Seminar)
Mental helse og kollegafelleskapet (Foredrag)
Mental helse og kollegafelleskapet (Foredrag)
Is Putin's popularity real, and how do we measure it? (Gjesteforelesning)

Torsdag 6. oktober (2)

CET5 Frokostmøte: Lokal Handlekraft - fra heiarop til tungrodde regelverk (Seminar)
Trial lecture - MSc. Arne Tobias Ødegaard (Prøveforelesning)

Fredag 7. oktober (5)

CV bygging for postdoktorer og forskere (Workshop)
Møt UiBs første gruppe av SEAS postdoktorer (Arrangement)
Prøveforelesning - Kristin Harris (Prøveforelesning)
Digitalt dialogmøte for fakultetene (Arrangement)
Disputas - Kristin Harris (Disputas)

Uke 41

10. oktober (1)

Disputas : Erlend Storvik (Disputas)

13. oktober (2)

Workshop om mangfald (Workshop)
Påmeldingsfrist: 06.10.2022, kl. 23:59
Improve Your Academic Writing and Presentation Skills in English (Kurs - språk)
Påmeldingsfrist: 03.10.2022, kl. 15:00

14. oktober (2)

Make your research visible using researcher profiles (Kurs)
Påmeldingsfrist: 13.10.2022, kl. 10:00
Digitalt dialogmøte for fakultetene (Arrangement)

Uke 42

18. oktober (2)

NRIS: HPC onboarding course (online) (Kurs)
Påmeldingsfrist: 10.10.2022, kl. 23:00
UiB Opp 2.12 Risk Management in research projects (Kurs)
Påmeldingsfrist: 04.10.2022, kl. 12:00

19. oktober (5)

UiB Opp 1.7 Juridisk støtte til eksternfinansierte prosjekt ved UiB (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Karrieredag for Ph.D studenter og postdoktorer ved Det medisinske fakultet (Seminar)
Litteraturstudier for studenter, 19. oktober 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 14.10.2022, kl. 23:00
Erfaringsgruppe for UiB-studenter med autismespektertilstander (Arrangement)
Russlands informasjonskrig: Hva er Norges rolle? (Foredrag)

20. oktober (5)

CET 5: Frokostmøte - Collaboration, what is it good for? (Seminar)
Søkerseminar for TMS Trustworthy AI (Seminar)
Påmeldingsfrist: 13.10.2022, kl. 12:00
NRIS: HPC onboarding course (online) (Kurs)
Påmeldingsfrist: 10.10.2022, kl. 23:00
Marine Epiphytes: The Colonization of Kelp seaweeds (Gjesteforelesning)
Kurs i litteratursøk (Kurs)
Påmeldingsfrist: 17.10.2022, kl. 12:00

21. oktober (1)

Korpusverksted: Tekstutvinning i offentlige dokumenter (Workshop)
Påmeldingsfrist: 18.10.2022, kl. 12:00

23. oktober (2)

Middelalderuken 2022 (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 30.10.2022
Barn i middelalderen (Arrangement)

Uke 43

24. oktober (3)

OPEN ACCESS WEEK 2022, 24.-28. October (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 28.10.2022
Universitetsbibliotekets middelalderdag (Arrangement)
Fragment frå mellomalderbøker i norske samlingar (Foredrag)

25. oktober (1)

Havvindkonferansen Science Meets Industry (Konferanse)

26. oktober (9)

Literature Review at PhD-level (Kurs)
Påmeldingsfrist: 12.10.2022, kl. 23:59
Kurs i PubMed og Embase, 26. oktober 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 21.10.2022, kl. 23:00
Hvordan stress kan gi kjønnsforskjeller i eksamensprestasjoner (Foredrag)
OPEN ACCESS WEEK: Åpne, men usynlige? Hvordan kan vi gjøre åpen klimaforskning mer tilgjengelig? (Arrangement)
Rokkan Memorial Lecture 2022: The Decline of the Left, The Rise of Populism, and the Fate of Democracy (Gjesteforelesning)
10-års jubileum for Peder Sather Center ved UC Berkeley (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 04.10.2022, kl. 12:00
Middelalderens kulturminner på Nonneseter (Arrangement)
Grýla: Kor mykje av soga om seg sjølv dikterte kong Sverre? (Foredrag)
Kveldsseta i Finnesloftet (Arrangement)

27. oktober (7)

CET Symposium: Actionable research in times of climate emergency (Seminar)
Pandemi, mangfold og sosial ulikhet (Konferanse)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Rokkan Symposium: Resisting Authoritarianism (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 20.10.2022, kl. 23:00
Steinkirker og kalk – kunnskap og ivaretakelse (Seminar)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Ukrainas vei til EU-medlemskap (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 28.10.2022
Kurs i nålebinding (Kurs)
Improve Your Academic Writing and Presentation Skills in English (Kurs - språk)
Påmeldingsfrist: 03.10.2022, kl. 15:00

28. oktober (4)

Ukrainas vei til EU-medlemskap (Konferanse)
Siste dag
Steinkirker og kalk – kunnskap og ivaretakelse (Seminar)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Pandemi, mangfold og sosial ulikhet (Konferanse)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
OPEN ACCESS WEEK 2022, 24.-28. October (Arrangement)
Siste dag

30. oktober (2)

Barn i middelalderen (Arrangement)
Middelalderuken 2022 (Arrangement)
Siste dag

Uke 44

1. november (1)

Best Practices on NRIS Clusters (online) (Kurs)
Påmeldingsfrist: 24.10.2022, kl. 23:00

2. november (4)

Kurs i EndNote 20 den 2. november 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 28.10.2022, kl. 23:00
Erfaringsgruppe for UiB-studenter med autismespektertilstander (Arrangement)
CET Lunsj med Subina Shresta (Seminar)
Improve Your Academic Writing and Presentation Skills in English (Kurs - språk)
Påmeldingsfrist: 20.10.2022, kl. 15:00

3. november (3)

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2022 (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 01.11.2022, kl. 12:00
Nasjonalt symposium om kvalitet i juridisk forskning (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 17.10.2022, kl. 23:59
Best Practices on NRIS Clusters (online) (Kurs)
Påmeldingsfrist: 24.10.2022, kl. 23:00

4. november (1)

Intelligente Bergen - kraftsenter for kunstig intelligens (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 28.10.2022, kl. 12:00

Uke 45

7. november (1)

Ph.d.-stafett: Kjønnsperspektiver i forskning (Kurs)
Påmeldingsfrist: 31.10.2022, kl. 23:59

8. november (1)

Polyfon-konferansen 2022: Musikk, mening og medisinering (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 01.11.2022, kl. 23:59

9. november (3)

Kurs i systematiske oversikter, 9. november 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 04.11.2022, kl. 23:00
Det gamle Egypt og oss - 200 år med hieroglyfer. 100 år med Tutankhamon (Foredrag)
CET Lunsj: Teknologisk konkurranse eller maktkamp? Aktørers rolle i fremveksten av nullutslipp-transport (Seminar)

10. november (2)

Writing the synopsis in a doctoral thesis within educational sciences (Kurs)
Påmeldingsfrist: 27.10.2022, kl. 23:59
Korpus-verksted del 1 (Workshop)
Påmeldingsfrist: 08.11.2022, kl. 15:00

11. november (4)

UiB Opp 2.4 Kommunikasjon og formidling i forskningsprosjekt (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 01.11.2022, kl. 12:00
Ka vil DU bli? - fagdag i kjemi (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 25.11.2022
Finding & reusing research data (Kurs)
Påmeldingsfrist: 10.11.2022, kl. 10:00
Sonia Fizek, Cologne Game Lab, TH Köln: Playing at a Distance (Seminar)

Uke 46

15. november (1)

MediaFutures Annual Meeting (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 16.11.2022

16. november (5)

Kurs i EndNote 20 den 16. november 2022 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 11.11.2022, kl. 23:00
Hva er digital kapitalisme? (Foredrag)
Erfaringsgruppe for UiB-studenter med autismespektertilstander (Arrangement)
CET Lunsj: Earth Observation Supports Sustainable Development Agenda and International Conventions - Examples From Different Geographic Locations  (Seminar)
MediaFutures Annual Meeting (Konferanse)
Siste dag

17. november (2)

Korpus-verksted del 2 (Workshop)
Påmeldingsfrist: 15.11.2022, kl. 15:00
The future of sustainable transport of people and goods in cities (Gjesteforelesning)

Uke 47

23. november (1)

Er ytringsfridom eit allmenngyldig prinsipp? Foredrag med Gunnar Skirbekk (Foredrag)

24. november (1)

Ettermiddagskurs i litteratursøk (Kurs)
Påmeldingsfrist: 21.11.2022, kl. 12:00

25. november (2)

Introduksjon til datahåndteringsplaner (Kurs)
Påmeldingsfrist: 24.11.2022, kl. 10:00
Ka vil DU bli? - fagdag i kjemi (Arrangement)
Siste dag

Uke 48

29. november (1)

D-lab foredrag: Tilgjengelighet i datavisualisering (Foredrag)

30. november (3)

Erfaringsgruppe for UiB-studenter med autismespektertilstander (Arrangement)
Hvordan få folk til å gjøre gode finansielle valg? (Foredrag)
CET Lunsj med Fabienne Sierro (Seminar)

1. desember (1)

Evaluering av psykososiale tiltak og behandling - med hovedvekt på randomiserte kontrollerte studier (Kurs)
Påmeldingsfrist: 21.11.2022, kl. 23:59

Uke 49

5. desember (1)

Software Carpentry course in research computing skills: Shell, R for reproducible analysis, Git (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.12.2022

6. desember (2)

Evaluering av psykososiale tiltak og behandling - med hovedvekt på randomiserte kontrollerte studier (Kurs)
Påmeldingsfrist: 21.11.2022, kl. 23:59
Software Carpentry course in research computing skills: Shell, R for reproducible analysis, Git (Kurs)
Siste dag

7. desember (2)

Ser du språket i byrommet? (Foredrag)
Improve Your Academic Writing and Presentation Skills in English (Kurs - språk)
Påmeldingsfrist: 20.10.2022, kl. 15:00

8. desember (2)

Mixed Methods Research – An Introduction (Kurs)
Påmeldingsfrist: 18.11.2022, kl. 23:59
Structural biology as a tool for basic and applied research (Gjesteforelesning)

9. desember (1)

Hvordan gjøre forskningsdata åpne og FAIR? (Kurs)
Påmeldingsfrist: 08.12.2022, kl. 10:00

Uke 50

14. desember (1)

Erfaringsgruppe for UiB-studenter med autismespektertilstander (Arrangement)

Uke 52

30. desember (1)

Utstilling: Skeive kulturår (Utstilling)
Siste dag

31. desember (1)

"Decriminalizing History" (Utstilling)
Siste dag

2023

Uke 02

10. januar (1)

UiB Opp 1.1 Introduksjon til forskningsstøtte ved UiB (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 20.12.2022, kl. 12:00

Uke 08

22. februar (1)

UiB Opp 1.2 Søknadsstøtte forskningsprosjekter (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 10.02.2023, kl. 12:00

Uke 09

28. februar (1)

Jubileumsmarkering: 150 år siden oppdagelsen av leprabasillen (Arrangement)

Uke 19

8. mai (3)

Living with Climate Change (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 09.05.2023
CCBIO's 11th Annual Symposium (2023) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 10.05.2023
CCBIO Satellite Symposium (Seminar)

9. mai (1)

Living with Climate Change (Konferanse)
Siste dag

10. mai (1)

CCBIO's 11th Annual Symposium (2023) (Konferanse)
Siste dag

Uke 39

28. september (1)

Ocean of Opportunities (Arrangement)

2024

Uke 21

23. mai (1)

Ocean of Opportunities (Arrangement)