Hjem

Universitetet i Bergen

Kommende arrangement ved UiB

Filtrer på arrangementstype

2020

Uke 05

29. januar

Ph.d. prøveforelesning Océane Tourniere: Nervous system origin and evolution: focus on the ctenophores (Foredrag)
Prøveforelesning - Priyanthi Borgen Gjerde (Prøveforelesning)
Kurs i PubMed og Embase, 29. januar 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Disputas - Priyanthi Borgen Gjerde (Disputas)
Akademisk lunsj: Litterære vandringer (Gjesteforelesning)
Helping students grow as disciplinary writers (Seminar)

Pågående arrangement 29. januar (1)

Kjersti Sundland: "Concepts of O" (Utstilling)

I morgen 30. januar (5)

Snap Society (Seminar)
Avsluttingsseremoni høgare grad januar 2020 (Arrangement)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
UiB Opp 1.3 CV-bygging (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Instituttseminar: Ragnhild Freng Dale (Seminar)
Shut Up and Write - Every Thursday! (Workshop)

Fredag 31. januar (7)

Faglig-pedagogisk dag 2020 (Arrangement)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Prøveforelesning: Ane Ugland Albæk (Prøveforelesning)
Prøveforelesning - Bjørn Barstad (Prøveforelesning)
Disputas : Ane Ugland Albæk (Disputas)
Disputas - Bjørn Barstad (Disputas)
Disputas: Jahedul Alam (Disputas)
Hemn – ein rett og ei plikt fram til 1274 (Foredrag)

Uke 06

Tirsdag 4. februar (1)

FULLTEGNET Kurs i EndNote X9 i Realfagbygget (Kurs)

5. februar (7)

The social (human) sciences & the SDGs in the Anthropocene (Arrangement)
Bærekraftskonferansen 2020 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 07.02.2020
Day Zero: Onsdag 5. februar 2020 (Arrangement)
Kurs i systematiske oversikter på Bibliotek for medisin 5. februar 2020 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 31.01.2020, kl. 20:00
Science Diplomacy in the age of the SDGs (Workshop)
Bærekraftsforskning i Norge - hvilke strategier bør velges? (Workshop)
Fish to Mars (Konsert)

6. februar (1)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)

7. februar (2)

Disputas: Berit Skretting Solberg (Disputas)
Bærekraftskonferansen 2020 (Konferanse)
Siste dag

8. februar (1)

Åpen dag ved Universitetet i Bergen (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 03.02.2020, kl. 23:30

Uke 07

10. februar (2)

Åpen dag ved KMD 2020 (Arrangement)
Åpen dag ved Universitetet i Bergen (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 03.02.2020, kl. 23:30

11. februar (3)

Spillavhengighet: Hvordan oppdage problemet og hva kan gjøres? (Seminar)
Påmeldingsfrist: 04.02.2020, kl. 23:54
Mendeley Workshop (Workshop)
Kvinner si rettslege stilling i mellomalderen (Foredrag)

12. februar (3)

Frokostseminar om inkludering i praksis! (Kurs)
Påmeldingsfrist: 07.02.2020, kl. 16:00
Kurs i EndNote X9, 12. februar 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: 07.02.2020, kl. 20:00
Akademisk lunsj: Klimautviklingen globalt og lokalt (Gjesteforelesning)

13. februar (2)

The Child’s Perspective in Court: Can we do better? (Arrangement)
Jeg protesterer! (Arrangement)

14. februar (1)

Is Racism Agential? New Materialism and the Study of Institutionalized Racism in Education (Gjesteforelesning)

Uke 08

17. februar (1)

The Ontological Turn in Teacher Research (Gjesteforelesning)

18. februar (1)

Lesegruppe: dekolonialiser digital humaniora (Seminar)
Påmeldingsfrist: 17.02.2020, kl. 11:00

19. februar (2)

Kurs i PubMed og Embase, 19. februar 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: 13.02.2020, kl. 20:00
Karrieredag for PhD-kandidater og postdoktorer (Seminar)
Påmeldingsfrist: 14.02.2020, kl. 12:00

20. februar (2)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul C (Kurs)
Kan man sove seg frisk? (Gjesteforelesning)

23. februar (1)

Kjersti Sundland: "Concepts of O" (Utstilling)
Siste dag

Uke 10

4. mars (2)

UiB Opp 1.3 CV-bygging (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 26.02.2020, kl. 16:00
Kurs i EndNote X9 den 4. mars 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: 28.02.2020, kl. 20:00

5. mars (2)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)
Shut Up and Write - Every Thursday! (Workshop)

6. mars (1)

Vil du skrive bacheloroppgåve med kjønnsperspektiv? (Workshop)
Påmeldingsfrist: 27.02.2020, kl. 13:00

Uke 11

9. mars (1)

Forskningsetikk (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 10.03.2020

10. mars (3)

Richard Rogers: Workshop om Digitale Metoder (Workshop)
Påmeldingsfrist: 09.03.2020, kl. 11:00
Forskningsetikk (Kurs)
Siste dag
Utvalde saker frå bispedomstolen i Bergen på 1300-talet (Foredrag)

11. mars (3)

Kurs i systematiske oversikter, 11. mars 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: 06.03.2020, kl. 20:00
Akademisk lunsj: Kroniske sykdommer – egen omsorg og helsevesenets oppfølging (Gjesteforelesning)
Kurs i EndNote X9 i Realfagbygget (Kurs)

12. mars (3)

Shut Up and Write - Every Thursday! (Workshop)
Vindkraft for dummies (Gjesteforelesning)
Vindkraft for dummies (Gjesteforelesning)

Uke 12

17. mars (1)

Skriver du masteroppgave med kjønnsperspektiv? (Workshop)
Påmeldingsfrist: 09.03.2020, kl. 13:00

18. mars (1)

Kurs i PubMed og Embase, 18. mars 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: 13.03.2020, kl. 20:00

19. mars (2)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
Shut Up and Write - Every Thursday! (Workshop)

Uke 13

23. mars (1)

Bergen International Student Conference 2020 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 24.03.2020

24. mars (1)

Bergen International Student Conference 2020 (Konferanse)
Siste dag

25. mars (1)

Akademisk lunsj: Lykken og det gode liv (Foredrag)

Uke 14

2. april (1)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)

Uke 16

14. april (1)

To illuminerte lovhåndskrift fra Bergen (Foredrag)

16. april (1)

UiB 2020 læringskonferanse med Stephen Brookfield (Konferanse)

Uke 17

20. april (1)

UiB Opp 1.1 Introduksjon til forskningsstøtte ved UiB (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

22. april (2)

EndNote workshop for viderekomne, 22. april 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: 17.04.2020, kl. 20:00
Akademisk lunsj: Maskinsyn - et algoritmisk blikk på verden? (Gjesteforelesning)

23. april (3)

“KREFTEN ENDRET MITT LIV” (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 09.04.2020, kl. 16:55
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
Kvinner, biologi, teknologi: Shulamith Firestones The Dialectic of Sex, før og nå (Seminar)

Uke 18

27. april (1)

Velkommen til Christiekonferansen (Konferanse)

28. april (1)

Bruk av GIS i digital humaniora (Seminar)
Påmeldingsfrist: 27.04.2020, kl. 11:00

Uke 19

7. mai (1)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul C (Kurs)

Uke 20

11. mai (2)

Natural hazards in a changing world (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 14.05.2020
CCBIO Satellite Symposium (Seminar)

12. mai (1)

CCBIO's 8th Annual Symposium (2020) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 13.05.2020

13. mai (1)

CCBIO's 8th Annual Symposium (2020) (Konferanse)
Siste dag

14. mai (1)

Natural hazards in a changing world (Konferanse)
Siste dag

Uke 22

26. mai (1)

Lynpresentasjon av Ph.D-prosjekter i digital humaniora (Seminar)
Påmeldingsfrist: 25.05.2020, kl. 11:00

28. mai (1)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)

Uke 24

8. juni (3)

Forskning som stimulerer til sosial handling (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 01.02.2020, kl. 23:59
Bachelorseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2020 (Arrangement)
Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2020 (Arrangement)

11. juni (1)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)

12. juni (1)

Avsluttingsseremoni lågare grad våren 2020 (Arrangement)

Uke 25

18. juni (2)

Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (Kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.2020, kl. 12:00
Forskning som stimulerer til sosial handling (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 01.02.2020, kl. 23:59

19. juni (2)

Last Chapter: A Late Life Festival (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 20.06.2020
Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (Kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.2020, kl. 12:00

20. juni (1)

Last Chapter: A Late Life Festival (Arrangement)
Siste dag

Uke 32

3. august (1)

Fægridagene 2020 (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.08.2020

6. august (1)

Fægridagene 2020 (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 37

9. september (1)

SANORD-konferansen 9. - 11. september 2020 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 11.09.2020

11. september (1)

SANORD-konferansen 9. - 11. september 2020 (Konferanse)
Siste dag

Uke 38

17. september (1)

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2020 (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 18.09.2020

Uke 39

24. september (1)

Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 25.09.2020

25. september (1)

Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet (Konferanse)
Siste dag

Uke 40

29. september (1)

Havvindkonferansen Science Meets Industry (Konferanse)

Uke 45

4. november (1)

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2020 (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 09.10.2020, kl. 23:55

5. november (1)

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2020 (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 09.10.2020, kl. 23:55

2021

Uke 20

18. mai (1)

CCBIO Satellite Symposium (Seminar)

19. mai (1)

CCBIO's 9th Annual Symposium (2021) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 20.05.2021

20. mai (1)

CCBIO's 9th Annual Symposium (2021) (Konferanse)
Siste dag

2022

Uke 19

9. mai (1)

CCBIO Satellite Symposium (Seminar)

10. mai (1)

CCBIO's 10th Annual Symposium (2022) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 11.05.2022

11. mai (1)

CCBIO's 10th Annual Symposium (2022) (Konferanse)
Siste dag

2023

Uke 19

8. mai (1)

CCBIO Satellite Symposium (Seminar)

9. mai (1)

CCBIO's 11th Annual Symposium (2023) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 10.05.2023

10. mai (1)

CCBIO's 11th Annual Symposium (2023) (Konferanse)
Siste dag