Hjem

Universitetet i Bergen

Kommende arrangement ved UiB

Filtrer på arrangementstype

2020

Uke 08

Pågående arrangement 23. februar (1)

Valg på nytt gruppe B medlem til instituttrådet våren 2020 (Frist)

Uke 09

Tirsdag 25. februar (2)

Ocean change - What happens to inhabitants of submerged islands? (Foredrag)
Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes (Workshop)

Onsdag 26. februar (1)

The well-structured teaching portfolio (Workshop)
Påmeldingsfrist: 24.02.2020, kl. 16:00

Uke 10

3. mars (1)

Åpent møte med forsvarsminister Bakke-Jensen (Møte)

4. mars (3)

Korrupsjon forklart (Gjesteforelesning)
UiB Opp 1.3 CV-bygging (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 26.02.2020, kl. 16:00
Kurs i EndNote X9 den 4. mars 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: 28.02.2020, kl. 20:00

5. mars (4)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)
Kunngjering for Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2020 (Arrangement)
Writing the synopsis in a doctoral thesis (Kurs)
Shut Up and Write - Every Thursday! (Workshop)

6. mars (5)

Vil du skrive bacheloroppgåve med kjønnsperspektiv? (Workshop)
Påmeldingsfrist: 27.02.2020, kl. 13:00
Prøveforelesning: Kristine Ludvigsen (Prøveforelesning)
Biomangfald og marin arealplan: Gje dine innspel til UDs forhandlingsdelegasjon (Seminar)
Disputas : Kristine Ludvigsen (Disputas)
Entrepreneurship 101 - Creating your own workspace (Workshop)

8. mars (1)

Vårkurs med Morten Bragdø (Kurs)

Uke 11

9. mars (1)

Forskningsetikk (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 10.03.2020

10. mars (4)

Fra primær- til presidentvalg i USA – mot fire nye år for Trump (Foredrag)
Richard Rogers: Workshop om Digitale Metoder (Workshop)
Påmeldingsfrist: 09.03.2020, kl. 11:00
Forskningsetikk (Kurs)
Siste dag
Utvalde saker frå bispedomstolen i Bergen på 1300-talet (Foredrag)

11. mars (4)

UPED637 How to Create Effective Instructional Videos (Kurs - universitetspedagogikk)
Kurs i systematiske oversikter, 11. mars 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: 06.03.2020, kl. 20:00
Akademisk lunsj: Kroniske sykdommer – egen omsorg og helsevesenets oppfølging (Gjesteforelesning)
Kurs i EndNote X9 i Realfagbygget (Kurs)

12. mars (3)

Shut Up and Write - Every Thursday! (Workshop)
Vindkraft for dummies (Gjesteforelesning)
Vindkraft for dummies (Gjesteforelesning)

13. mars (1)

Medforfatterskap - et stridens eple (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 10.03.2020, kl. 15:00

Uke 12

17. mars (1)

Skriver du masteroppgave med kjønnsperspektiv? (Workshop)
Påmeldingsfrist: 09.03.2020, kl. 13:00

18. mars (2)

UPED621 Vurdering og vurderingsformer (Kurs - universitetspedagogikk)
Kurs i PubMed og Embase, 18. mars 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: 13.03.2020, kl. 20:00

19. mars (3)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
UPED621 Vurdering og vurderingsformer (Kurs - universitetspedagogikk)
Shut Up and Write - Every Thursday! (Workshop)

Uke 13

23. mars (1)

Bergen International Student Conference 2020 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 24.03.2020

24. mars (1)

Bergen International Student Conference 2020 (Konferanse)
Siste dag

25. mars (1)

Akademisk lunsj: Lykken og det gode liv (Foredrag)

26. mars (1)

Forskningsdag på KK (Arrangement)

27. mars (1)

Podekurs frukttrær (Kurs)

29. mars (1)

Gjenbruk i hagen (Arrangement)

Uke 14

31. mars (1)

Kunngjøring av partnerskap for havforskning (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 01.04.2020

1. april (2)

UPED637 How to Create Effective Instructional Videos (Kurs - universitetspedagogikk)
Kunngjøring av partnerskap for havforskning (Arrangement)
Siste dag

2. april (2)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)
UPED621 Vurdering og vurderingsformer (Kurs - universitetspedagogikk)

Uke 16

14. april (1)

To illuminerte lovhåndskrift fra Bergen (Foredrag)

16. april (1)

UiB 2020 læringskonferanse med Stephen Brookfield (Konferanse)

Uke 17

20. april (2)

Toppmøte om bærekraft i Afrika 2020 (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 22.04.2020
UiB Opp 1.1 Introduksjon til forskningsstøtte ved UiB (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

22. april (4)

UPED637 How to Create Effective Instructional Videos (Kurs - universitetspedagogikk)
EndNote workshop for viderekomne, 22. april 2020 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Påmeldingsfrist: 17.04.2020, kl. 20:00
Akademisk lunsj: Maskinsyn - et algoritmisk blikk på verden? (Gjesteforelesning)
Toppmøte om bærekraft i Afrika 2020 (Arrangement)
Siste dag

23. april (3)

“KREFTEN ENDRET MITT LIV” (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 09.04.2020, kl. 16:55
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
Kvinner, biologi, teknologi: Shulamith Firestones The Dialectic of Sex, før og nå (Seminar)

Uke 18

27. april (1)

Velkommen til Christiekonferansen (Konferanse)

28. april (1)

Bruk av GIS i digital humaniora (Seminar)
Påmeldingsfrist: 27.04.2020, kl. 11:00

Uke 19

6. mai (1)

Akademisk lunsj: Atferdsøkonomi og “guttekrisen” (Foredrag)

7. mai (2)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul C (Kurs)
7. mai: Papyruspapir (Workshop)

10. mai (1)

10. mai: Papyruspapir (Workshop)

Uke 20

11. mai (3)

Human Health & THE OCEAN (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 13.05.2020
Natural hazards in a changing world (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 14.05.2020
CCBIO Satellite Symposium on Biomarkers in Immunotherapy (Seminar)

12. mai (3)

CCBIO's 8th Annual Symposium (2020) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 13.05.2020
UPED620 Basismodule in University Pedagogy (Kurs - universitetspedagogikk)
12. mai: Japansk papir av kozo (Workshop)

13. mai (3)

UPED620 Basismodule in University Pedagogy (Kurs - universitetspedagogikk)
CCBIO's 8th Annual Symposium (2020) (Konferanse)
Siste dag
Human Health & THE OCEAN (Konferanse)
Siste dag

14. mai (3)

UPED620 Basismodule in University Pedagogy (Kurs - universitetspedagogikk)
Natural hazards in a changing world (Konferanse)
Siste dag
14. mai: Japansk papir av kozo (Workshop)

Uke 22

25. mai (1)

Medisinens medvirkning- bias om kjønn og etnisitet (Seminar)

26. mai (2)

Lynpresentasjon av Ph.D-prosjekter i digital humaniora (Seminar)
Påmeldingsfrist: 25.05.2020, kl. 11:00
26. mai: Suminagashi – japansk marmoreringsteknikk (Workshop)

27. mai (1)

Numbers for policy: Practical problems in quantification (Kurs)
Påmeldingsfrist: 27.04.2020, kl. 23:59

28. mai (2)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)
28. mai: Suminagashi – japansk marmoreringsteknikk (Workshop)

29. mai (1)

Numbers for policy: Practical problems in quantification (Kurs)
Påmeldingsfrist: 27.04.2020, kl. 23:59

Uke 23

2. juni (2)

FNs Havkonferanse 2020 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.06.2020
2. juni: Japansk bokbinding (Workshop)

4. juni (1)

4. juni: Japansk bokbinding (Workshop)

6. juni (1)

FNs Havkonferanse 2020 (Konferanse)
Siste dag

Uke 24

8. juni (4)

Verdens havdag 2020 (Arrangement)
Forskning som stimulerer til sosial handling (Arrangement)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Bachelorseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2020 (Arrangement)
Masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2020 (Arrangement)

10. juni (2)

Bachelorseremonien ved MN-fakultetet 2020 (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 26.05.2020, kl. 23:59
Masterseremonien ved MN-fakultetet 2020 (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 26.05.2020, kl. 23:59

11. juni (1)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)

12. juni (1)

Avsluttingsseremoni lågare grad våren 2020 (Arrangement)

Uke 25

18. juni (2)

Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (Kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.2020, kl. 12:00
Forskning som stimulerer til sosial handling (Arrangement)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

19. juni (2)

Siste kapittel: en aldringsfestival (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 20.06.2020
Analyses, ethics and reflexivity in Qualitative Research (Kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.2020, kl. 12:00

20. juni (1)

Siste kapittel: en aldringsfestival (Arrangement)
Siste dag

Uke 28

6. juli (1)

Høynivåforumet i FN (HLPF) (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 10.07.2020

10. juli (1)

Høynivåforumet i FN (HLPF) (Arrangement)
Siste dag

Uke 32

3. august (1)

Fægridagene 2020 (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.08.2020

6. august (1)

Fægridagene 2020 (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 37

9. september (1)

SANORD-konferansen 9. - 11. september 2020 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 11.09.2020

11. september (1)

SANORD-konferansen 9. - 11. september 2020 (Konferanse)
Siste dag

Uke 38

17. september (1)

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2020 (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 18.09.2020

Uke 39

23. september (1)

Technologies are Us: Feminist Perspectives on Posthuman Futures (Kurs)
Påmeldingsfrist: 28.02.2020, kl. 14:00

24. september (1)

Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 25.09.2020

25. september (2)

Technologies are Us: Feminist Perspectives on Posthuman Futures (Kurs)
Påmeldingsfrist: 28.02.2020, kl. 14:00
Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet (Konferanse)
Siste dag

Uke 40

29. september (1)

Havvindkonferansen Science Meets Industry (Konferanse)

Uke 45

4. november (1)

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2020 (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 09.10.2020, kl. 23:55

5. november (1)

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2020 (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 09.10.2020, kl. 23:55

2021

Uke 20

18. mai (1)

CCBIO Satellite Symposium (Seminar)

19. mai (1)

CCBIO's 9th Annual Symposium (2021) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 20.05.2021

20. mai (1)

CCBIO's 9th Annual Symposium (2021) (Konferanse)
Siste dag

2022

Uke 19

9. mai (1)

CCBIO Satellite Symposium (Seminar)

10. mai (1)

CCBIO's 10th Annual Symposium (2022) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 11.05.2022

11. mai (1)

CCBIO's 10th Annual Symposium (2022) (Konferanse)
Siste dag

2023

Uke 19

8. mai (1)

CCBIO Satellite Symposium (Seminar)

9. mai (1)

CCBIO's 11th Annual Symposium (2023) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 10.05.2023

10. mai (1)

CCBIO's 11th Annual Symposium (2023) (Konferanse)
Siste dag