Hjem
Historie
Kompetanseområde

Kva forskar vi på?

HISTORIE: Forskingsfelt og kompetanseområde

Hagia Sophia i Istanbul, Tyrkia
Foto/ill.:
Geir Atle Ersland

I historiefaget ved AHKR blir det forska på og undervist i alt frå bronsealderen til samtida, med fokus på Noreg og Norden, Europa, Midtausten og Afrika, USA og Kina. Tematisk strekker forskings- og undervisingsemna i historiefaget seg frå vitskapshistorie via kvinne- og kjønnshistorie til kultur-, sosial- og politisk historie, i tillegg til historiebruk og historiedidaktikk.