Hjem
Historie
Kompetanseområde

Kva forskar vi på?

HISTORIE: Forskingsfelt og kompetanseområde

Skrivebord med pc
Foto/ill.:
Scott Graham on Unsplash

I historiefaget ved AHKR blir det forska på og undervist i alt frå bronsealderen til samtida, med fokus på Noreg og Norden, Europa, Midtausten og Afrika, USA og Kina. Tematisk strekker forskings- og undervisingsemna i historiefaget seg frå vitskapshistorie via kvinne- og kjønnshistorie til kultur-, sosial- og politisk historie, i tillegg til historiebruk og historiedidaktikk.

Tema

1814
Frode Ulvund

Antikkens historie
Jørgen Christian MeyerIngvar Brandvik MæhleEivind Heldaas Seland

Antisemittisme
Christhard HoffmannFrode Ulvund

Arbeidarrørsla og arbeidsliv
Jan Heiret

Barndom og barndomshistorie
Astri Andersen

Byhistorie og urbane topografiar
Geir Atle ErslandArne Solli

Dansk-norsk historie 1536-1814
Arne Solli

Demokrati
Frode Ulvund

Disiplineringshistorie
Frode Ulvund

Egypt i romersk tid
Eivind Heldaas Seland

Energipolitikk
Svein Ivar Angell

Familie, familiestrukturar, familiepolitikk
Elisabeth HaavetArne Solli

Fiskerihistorie
Camilla BrautasetFrode Ulvund

Forskningsetikk
Camilla Brautaset

Friluftslivets historie
Frode Ulvund

Globalhistorie
Gunnar W. KnutsenEivind Heldaas SelandInes Prodöhl

Gresk historie
Ingvar Brandvik MæhleJørgen Christian Meyer

Handelshistorie
Jørgen Christian MeyerInes Prodöhl

Helsevesenets historie og helsepolitikk
Svein Ivar AngellTeemu Ryymin, Magnus Vollset, Astri Andersen

Historiebruk
Leidulf MelveTeemu RyyminJan HeiretChristhard HoffmannAstri AndersenSvein Ivar AngellChristian SæleEivind Heldaas Seland

Historiedidaktikk
Christian SæleSvein Ivar Angell

Historiekultur
Christhard Hoffmann

Historiografi
Teemu RyyminChristhard HoffmannLeidulf MelveJan HeiretDunja Blazevic

Identitetspolitikk
Teemu Ryymin

Inkvisisjonen
Gunnar W. Knutsen

Intellektuell historie
Leidulf Melve

Islam
Knut S. VikørAnne K. Bang

Jødedom
Christhard Hoffmann

Jødisk historie
Christhard HoffmannFrode Ulvund

Kart og geografi
Eivind Heldaas Seland

Kriminalitetshistorie
Frode Ulvund

Kultur- og musikklivshistorie
Elisabeth Haavet

Kvensk historie
Teemu Ryymin

Kunnskapshistorie
Ines Prodöhl

Kvinne- og kjønnshistorie
Astri AndresenElisabeth HaavetDunja Blazevic

Mellomalderen
Geir Atle ErslandLeidulf Melve

Menneskerettar
Frode Ulvund

Meteorologiens historie
Magnus VollsetThorleif Aas Kristiansen

Midtausten i antikken
Jørgen Christian MeyerEivind Heldaas Seland

Migrasjonshistorie
Christhard Hoffmann

Mikrohistorie
Gunnar W. Knutsen

Militær- og krigshistorie
Geir Atle ErslandGunnar W. Knutsen

Misjonshistorie
Camilla Brautaset

Nasjonalisme
Svein Ivar AngellChristhard HoffmannTeemu Ryymin

Nazisme
Christhard Hoffmann

Nettverk og kultur i forhistorisk tid
Eivind Heldaas Seland

Nomadisme
Jørgen Christian MeyerEivind Heldaas Seland

Noreg på 1800-talet
Astri AndersenCamilla BrautasetFrode Ulvund, Teemu Ryymin

Noreg på 1900- og 2000-talet
Astri AndersenSvein Ivar AngellCamilla Brautaset, Teemu RyyminJan Heiret

Offentleg debatt
Leidulf Melve

Oppfatting og bruk av antikken
Jørgen Christian MeyerIngvar Brandvik Mæhle

Politikk og politiske system
Ingvar Brandvik Mæhle

Rasisme
Christhard Hoffmann

Reformasjonen
Gunnar W. Knutsen

Religion og samfunn
Jørgen Christian MeyerIngvar Brandvik MæhleEivind Heldaas Seland

Religionskrig
Gunnar W. Knutsen

Religionspolitikk
Frode Ulvund

Religiøse nettverk
Eivind Heldaas Seland, Camilla Brautaset

Romarriket
Jørgen Christian MeyerIngvar Brandvik MæhleEivind Heldaas Seland

Samisk historie
Astri AndresenTeemu Ryymin

Seinantikken
Jørgen Christian MeyerEivind Heldaas Seland

Sharia, islamsk lov
Knut S. Vikør

Skipsfart og maritim historie
Camilla Brautaset

Sufisme
Knut S. VikørAnne K. Bang

Transporthistorie
Magnus Vollset

Trolldomsprosessar
Gunnar W. Knutsen

Utanrikshandel
Camilla Brautaset

Vitskapshistorie
Astri AndersenMagnus VollsetThorleif Aas Kristiansen

Økonomisk historie
Camilla BrautasetFrode Ulvund

Økonomisk politikk
Ines ProdöhlCamilla Brautaset

Økonomisk teori og metode
Camilla Brautaset