Home
History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kompetanseområde

Kva forskar vi på?

HISTORIE: Forskingsfelt og kompetanseområde

Hagia Sophia i Istanbul, Tyrkia
Photo:
Geir Atle Ersland

I historiefaget ved AHKR blir det forska på og undervist i alt frå bronsealderen til samtida, med fokus på Noreg og Norden, Europa, Midtausten og Afrika, USA og Kina. Tematisk strekker forskings- og undervisingsemna i historiefaget seg frå vitskapshistorie via kvinne- og kjønnshistorie til kultur-, sosial- og politisk historie, i tillegg til historiebruk og historiedidaktikk.