Home
History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kompetanseområde

Kva forskar vi på?

HISTORIE: Forskingsfelt og kompetanseområde

bok, penn, foto
Photo:
Joanna Kosinska on Unsplash

Main content

I historiefaget ved AHKR blir det forska på og undervist i alt frå bronsealderen til samtida, med fokus på Noreg og Norden, Europa, Midtausten og Afrika, USA og Kina. Tematisk strekker forskings- og undervisingsemna i historiefaget seg frå vitskapshistorie via kvinne- og kjønnshistorie til kultur-, sosial- og politisk historie, i tillegg til historiebruk og historiedidaktikk.

Tema

1814 Frode Ulvund 

Antikkens historie Ingvar Brandvik Mæhle, Eivind Heldaas Seland 

Antisemittisme Christhard Hoffmann, Frode Ulvund 

Arbeidarrørsla og arbeidsliv Jan Heiret 

Barndom og barndomshistorie Astri Andersen 

Byhistorie og urbane topografiar Geir Atle Ersland, Arne Solli,  Eivind Heldaas SelandStephan Sander-Faes 

Dansk-norsk historie 1536-1814 Arne Solli 

Demokrati Frode UlvundIngvar Brandvik Mæhle 

Disiplineringshistorie Frode Ulvund 

Energipolitikk Svein Ivar Angell 

Familie, familiestrukturar, familiepolitikk Elisabeth Haavet, Arne SolliStephan Sander-Faes 

Fiskerihistorie Camilla Brautaset, Frode Ulvund 

Forskningsetikk Camilla Brautaset 

Forvaltningshistorie Yngve FloStephan Sander-Faes 

Friluftslivets historie Frode Ulvund 

Globalhistorie Gunnar W. Knutsen, Eivind Heldaas Seland, Ines Prodöhl 

Gresk historie Ingvar Brandvik Mæhle 

Habsburgske imperiet Stephan Sander-Faes 

Handelshistorie Ines ProdöhlStephan Sander-Faes 

Helsevesenets historie og helsepolitikk Svein Ivar Angell,  Teemu RyyminMagnus VollsetAstri Andersen 

Historiebruk Leidulf Melve, Teemu Ryymin, Jan Heiret, Christhard Hoffmann, Astri Andersen, Svein Ivar Angell, Christian Sæle, Eivind Heldaas Seland, Ingvar B. MæhleStephan Sander-Faes 

Historiedidaktikk Christian Sæle, Svein Ivar Angell 

Historiekultur Christhard HoffmannStephan Sander-Faes 

Historiografi Teemu Ryymin, Christhard Hoffmann, Leidulf Melve, Jan Heiret, Dunja BlazevicStephan Sander-Faes 

Identitetspolitikk Teemu Ryymin 

Inkvisisjonen Gunnar W. Knutsen 

Intellektuell historie Leidulf Melve  

Islam Knut S. Vikør, Anne K. Bang 

Jødedom Christhard Hoffmann 

Jødisk historie Christhard Hoffmann, Frode Ulvund 

Kart og geografi Eivind Heldaas SelandStephan Sander-Faes 

Klima og historie Eivind Heldaas SelandAsger Hougaard 

Klimabevegelser og klimapolitikk Asger Hougaard 

Kriminalitetshistorie Frode UlvundStephan Sander-Faes 

Kultur- og musikklivshistorie Elisabeth Haavet 

Kvensk historie Teemu Ryymin 

Kunnskapshistorie Ines ProdöhlStephan Sander-Faes 

Kommunal historie Yngve FloStephan Sander-Faes 

Kvinne- og kjønnshistorie Astri Andresen, Elisabeth Haavet, Dunja Blazevic, Ingvar B. Mæhle 

Mellomalderen Geir Atle Ersland, Leidulf MelveEmbla Aae 

Menneskerettar Frode Ulvund 

Meteorologiens historie Magnus Vollset 

Migrasjonshistorie Christhard HoffmannTrond Espen T. BjolandStephan Sander-Faes 

Mikrohistorie Gunnar W. KnutsenStephan Sander-Faes 

Militær- og krigshistorie Geir Atle Ersland,  Gunnar W. KnutsenStephan Sander-Faes 

Miljøbevegelser og miljøpolitikk Asger Hougaard 

Miljøhistorie  Eivind Heldaas Seland 

Misjonshistorie Camilla Brautaset, Frode Ulvund, Teemu Ryymin 

Nasjonalisme Svein Ivar Angell, Christhard Hoffmann, Teemu Ryymin, Frode Ulvund 

Nazisme Christhard Hoffmann 

Nettverk og kultur i forhistorisk tid Eivind Heldaas SelandStephan Sander-Faes 

Nomadisme Eivind Heldaas SelandAstri Andresen 

Offentleg debatt Leidulf Melve 

Oppfatting og bruk av antikken Ingvar Brandvik Mæhle 

Politikk, val og politiske institusjonar Yngve Flo Stephan Sander-Faes 

Politikk og politiske system i antikken Ingvar Brandvik Mæhle 

Rasisme Christhard Hoffmann 

Reformasjonen Gunnar W. KnutsenStephan Sander-Faes 

Religion og samfunn  Ingvar Brandvik Mæhle, Eivind Heldaas SelandTrond Espen T. BjolandEmbla AaeFrode Ulvund 

Religionskrig Gunnar W. KnutsenStephan Sander-Faes 

Religionspolitikk Frode Ulvund 

Religiøse nettverk Eivind Heldaas SelandCamilla Brautaset 

Romarriket Ingvar Brandvik Mæhle, Eivind Heldaas Seland 

Samisk historie Astri Andresen, Teemu Ryymin 

Seinantikken Eivind Heldaas Seland 

Sharia, islamsk lov Knut S. Vikør 

Skipsfart og maritim historie Camilla BrautasetStephan Sander-Faes 

Sufisme Knut S. Vikør, Anne K. Bang 

Transporthistorie Magnus Vollset 

Trolldomsprosessar Gunnar W. Knutsen 

Utanrikshandel Camilla BrautasetStephan Sander-Faes 

Vitskapshistorie Astri Andersen, Magnus VollsetStephan Sander-Faes 

Økologisk krise Asger Hougaard 

Økonomisk historie Camilla Brautaset, Frode UlvundStephan Sander-Faes 

Økonomisk politikk Ines ProdöhlStephan Sander-Faes 

Økonomisk teori og metode Camilla BrautasetStephan Sander-Faes 

Områder 

Aust-Afrika Anne K. Bang  

Austerrike Stephan Sander-Faes 

Bergen  Geir Atle Ersland, Arne Solli, Frode Ulvund, Jan Heiret 

Arna Svein Ivar Angell 

Nord-Noreg Astri AndersenTeemu Ryymin 

Danmark Asger Hougaard, Frode Ulvund 

Finland Teemu Ryymin 

Egypt (i romersk tid) Eivind Heldaas Seland  

Europa Ines ProdöhlStephan Sander-Faes 

Hellas (i antikken) Ingvar Brandvik Mæhle 

Indiske hav, Sentral-Asia  Eivind Heldaas Seland  

Italia (i antikken) Ingvar Brandvik Mæhle 

Italia (i renessansen) Stephan Sander-Faes 

Kina Camilla Brautaset, Ines Prodöhl  

Midtausten Knut S. Vikør, Anne K. Bang  

Midtausten (i antikken) Eivind Heldaas Seland 

Noreg (på 1800-talet) Astri Andersen, Camilla Brautaset, Frode UlvundTeemu Ryymin 

Noreg (på 1900- og 2000-talet) Astri Andersen, Svein Ivar Angell, Camilla BrautasetTeemu Ryymin, Jan Heiret 

Nord- og Vest-Afrika Knut S. Vikør  

Palmyra Eivind Heldaas Seland  

Portugal Gunnar W. Knutsen 

Sahara Knut S. Vikør 

Sentral- og Øst-Europa Stephan Sander-Faes 

Sicilia (i antikken) Ingvar Brandvik Mæhle 

Spania Gunnar W. Knutsen 

Stavanger Geir Atle Ersland, Arne Solli  

Sverige Svein Ivar Angell ,  Frode Ulvund 

Syria (i antikken) Eivind Heldaas Seland 

Tyskland (før 1780) Stephan Sander-Faes 

Tyskland (etter 1780) Christhard Hoffmann, Ines Prodöhl  

Tysk-romerske riket Stephan Sander-Faes 

USA Ines ProdöhlTrond Espen T. Bjoland 

Zanzibar Anne K. Bang