Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Ekspertar frå UiB: Klimaendringar, ekstremver, klima- og energiomstilling

Her finn du eit utval forskarar frå Universitetet i Bergen som kan uttale seg om aktuelle tema i samband med framtidige klimatoppmøte.

Hovedinnhold

Klima, ekstremver, naturressursar, miljø

Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforsking

Tema: Globale og nasjonale klimaendringar, IPCC, klimaeffektar, havstraumar, utslippskutt, klimapolitikk

Kontakt: Mobil 416 06 451

Vigdis Vandvik, professor i biologi, UiB og Bjerknessenteret. 

Tema: Naturbaserte løsninger, effekter av klimaendringer og klimaekstremer på natur på land, tilbakekoblinger fra natur til klimasystemet.

Kontakt: Mobil 473 01 794

Håvard Haarstad, professor i geografi, og senterleder for Senter for klima og energiomstilling (CET)

Tema: Klimapolitikk, spesielt lokalt og i byar, også transport og mobilitet

Kontakt: Mobil 934 47 727

Helge Drange, professor i klimadynamikk, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Global oppvarming, globale klimaendringer, togradersmålet

Kontakt: Mobil 977 40 589

Asgeir Sorteberg, professor i meteorologi, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Emneredaktør om ekstremvær i IPCC, atmosfæredynamikk, vannets kretsløp, klimamodeller

Kontakt: Mobil 993 31 912

Lars Henrik Smedsrud, professor, polaroseanografi, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Sjøisen i Arktis, havstrømmer, Golfstrømmen

Kontakt: Mobil: 924 88 449

Camille Li, professor i atmosfæredynamikk, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Stormer og uvær i vår del av verden, atmosfæredynamikk på stor skala og hvordan det påvirker hav, sjøis og landis,

Kontakt: 55 58 37 05

Nele Meckler, professor i geokjemi, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Fortidens klima, rekonstruksjon av temperaturer de siste 65 millioner år

Kontakt: Mobil 46 58 62 36

Are Olsen, professor i biogeokjemi, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Karbonbudsjettet, karbonkretsløpet, karbon i havet, CO2-opptak i havet og havforsuring

Kontakt: Mobil 907 23 261

Grete Rustenprofessor i økonomisk geografi

Tema: Grøn omstilling, sirkulærøkonomi, innovasjon og regional næringsutvikling 

Kontakt: Mobil 928 37 565 

Kjell Erik Lommerud, professor i økonomi

Tema: Miljøøkonomi

Kontakt: Mobil 958 01 901

Sigve Tjøtta, professor i økonomi 

Tema: Miljøøkonomi

Kontakt: Mobil 915 69 149

Svein Ivar Angell, professor i historie

Tema: Ressursforvaltning, vasskraftproblematikk, heimfall.

Kontakt: Mobil 907 59 172

Katja Enberg, professor i biologi

Tema: Berekraft, berekraftsmåla, SDG14, berekraftig bruk og forvalting av havet sine levande ressursar.

Kontakt: Mobil 410 06 368

Inger Elisabeth Måren, professor i anvendt økologi og UNESCO Chair i berekraftig arv og miljøforvaltning

Tema: Naturkrisa, berekraft, berekraftig arealbruk, berekraftig mat

Kontakt: Mobil 412 85 126

Kristin G. Frøysa, energidirektør

Tema: Energiomstilling og fornybar energi, spesielt havvind.

Kontakt: Mobil 480 22 045

Atle Rotevatn, professor i geologi

Tema: Geologiske naturressursar, energiomstilling, geofarar/naturfarar (f.eks. truslar mot infrastruktur), CO2-lagring.

Kontakt: Mobil 481 09 959

Finn Gunnar Nielsen, professor ved Geofysisk institutt.

Tema: Marin fornybar energi, spesielt frå havvind.  

Kontakt: Mobil 992 42 457

Simon Neby, professor ved Senter for klima og energiomstilling / Administrasjon og organisasjonsvitenskap 

Tema: klimaomstilling, klimarisiko, styring, reformer og organisering

Kontakt: 454 60 249 

 

Finn du ikkje det du ser etter? Kontakt desk@uib.no eller ring 55 58 89 00.

Kjenner du til andre som bør stå på ekspertlista? Send eit tips til desk@uib.no.