Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekspertliste

COP27, klimaendringar, ekstremver, klima- og energiomstilling

Forskarar frå Universitetet i Bergen som kan uttale seg om aktuelle tema i samband med klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh, Egypt (COP27).

Isfjell
FN sitt klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh, Egypt går av stabelen frå 6.-18. november. Det er knytt stor spenning til resultatet av toppmøtet.
Photo:
Colourbox.com

Main content

Her er eit utval forskarar frå UiB som har kompetanse på tema som er relevante for klimatoppmøtet.

Klikk på namnet for å lese meir om forskaren.

Klima, ekstremver, naturressursar, miljø

Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforsking

Tema: Globale og nasjonale klimaendringar, IPCC, klimaeffektar, havstraumar, utslippskutt, klimapolitikk

Kontakt: Mobil 416 06 451

Vigdis Vandvik, professor i biologi, UiB og Bjerknessenteret. 

Tema: Naturbaserte løsninger, effekter av klimaendringer og klimaekstremer på natur på land, tilbakekoblinger fra natur til klimasystemet.

Kontakt: Mobil 473 01 794

Håvard Haarstad, professor i geografi, og senterleder for Senter for klima og energiomstilling (CET)

Tema: Klimapolitikk, spesielt lokalt og i byar, også transport og mobilitet

Kontakt: Mobil 934 47 727

Helge Drange, professor i klimadynamikk, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Global oppvarming, globale klimaendringer, togradersmålet

Kontakt: Mobil 977 40 589

Asgeir Sorteberg, professor i meteorologi, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Emneredaktør om ekstremvær i IPCC, atmosfæredynamikk, vannets kretsløp, klimamodeller

Kontakt: Mobil 993 31 912

Lars Henrik Smedsrud, professor, polaroseanografi, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Sjøisen i Arktis, havstrømmer, Golfstrømmen

Kontakt: Mobil: 924 88 449

Camille Li, professor i atmosfæredynamikk, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Stormer og uvær i vår del av verden, atmosfæredynamikk på stor skala og hvordan det påvirker hav, sjøis og landis,

Kontakt: 55 58 37 05

Nele Meckler, professor i geokjemi, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Fortidens klima, rekonstruksjon av temperaturer de siste 65 millioner år

Kontakt: Mobil 46 58 62 36

Are Olsen, professor i biogeokjemi, UiB og Bjerknessenteret

Tema: Karbonbudsjettet, karbonkretsløpet, karbon i havet, CO2-opptak i havet og havforsuring

Kontakt: Mobil 907 23 261

Grete Rustenprofessor i økonomisk geografi

Tema: Grøn omstilling, sirkulærøkonomi, innovasjon og regional næringsutvikling 

Kontakt: Mobil 928 37 565 

Mari Helliesen, stipendiat i samanliknande politikk

Tema: Klimapolitikk, klimahaldningar, valdeltaking, veljaråtferd

Kontakt: Mobil 450 34 817

Kjell Erik Lommerud, professor i økonomi

Tema: Miljøøkonomi

Kontakt: Mobil 958 01 901

Sigve Tjøtta, professor i økonomi 

Tema: Miljøøkonomi

Kontakt: Mobil 915 69 149

Svein Ivar Angell, professor i historie

Tema: Ressursforvaltning, vasskraftproblematikk, heimfall.

Kontakt: Mobil 907 59 172

Katja Enberg, professor i biologi

Tema: Berekraft, berekraftsmåla, SDG14, berekraftig bruk og forvalting av havet sine levande ressursar.

Kontakt: Mobil 410 06 368

Inger Elisabeth Måren, professor i anvendt økologi og UNESCO Chair i berekraftig arv og miljøforvaltning

Tema: Naturkrisa, berekraft, berekraftig arealbruk, berekraftig mat

Kontakt: Mobil 412 85 126

Kristin G. Frøysa, energidirektør

Tema: Energiomstilling og fornybar energi, spesielt havvind.

Kontakt: Mobil 480 22 045

Atle Rotevatn, professor i geologi

Tema: Geologiske naturressursar, energiomstilling, geofarar/naturfarar (f.eks. truslar mot infrastruktur), CO2-lagring.

Kontakt: Mobil 481 09 959

Finn Gunnar Nielsen, professor ved Geofysisk institutt.

Tema: Marin fornybar energi, spesielt frå havvind.  

Kontakt: Mobil 992 42 457

Simon Neby, professor ved Senter for klima og energiomstilling / Administrasjon og organisasjonsvitenskap 

Tema: klimaomstilling, klimarisiko, styring, reformer og organisering

Kontakt: 454 60 249 

 

Finn du ikkje det du ser etter? Kontakt desk@uib.no eller ring 55 58 89 00.

Kjenner du til andre som bør stå på ekspertlista? Send eit tips til desk@uib.no.