Hjem
Håvard Haarstads bilde

Håvard Haarstad

Professor, Senterleder, Senter for klima og energiomstilling (CET)
 • E-postHavard.Haarstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 45 81+47 934 47 727
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

English version here

Jeg er professor i samfunnsgeografi og forsker på bærekraftig byutvikling. For tiden leder jeg prosjektet European cities as actors in climate and energy transformations, finansiert gjennom Bergen Forskningsstiftelse (BFS) sitt rekrutteringsprogram.

Jeg er senterleder for Centre for Climate and Energy Transformation (CET). 

Jeg leder også SpaceLab sammen med Tarje Wanvik. SpaceLab er en forskningsgruppe ved Institutt for geografi som ser på sammenhengen mellom klima, energi og samfunnet,. SpaceLab har en rekke aktiviteter på dette feltet, ikke minst rettet mot formidling. 

Min forskningsaktivitet har to hovedspor. Det første går på byutvikling og byenes rolle i klima- og energiomstilling. Byene har blitt viktige aktører i omstillingen, spesielt siden det lenge har gått trått i internasjonale klimaforhandlinger. Jeg har skrevet og holdt foredrag om byenes og planleggingens rolle i klima- og energiomstillingen. 

Vårt forskningsprosjekt European cities, som startet i 2016, ser spesielt på nettverk og læring mellom byer og hvordan idéer tatt fra andre steder blir tatt opp og implementert i spesifikke byer. Mine egne casestudier i prosjektet er fokusert på smartby-strategier, og hva dette betyr i norsk sammenheng. 

Det andre hovedsporet i min forskningsaktivitet dreier seg om teorier knyttet til klima- og energiomstilling. Jeg argumenterer for at samfunnsvitenskapen ofte bruker teorier som legger for mye vekt på stabilitet, og at vi trenger teorier som i større grad åpner for ustabilitet og variasjon mellom steder. Jeg skriver om dette blant annet i en artikkel i Progress in Human Geography (sammen med Tarje Wanvik), tilgjengelig som open access. Og som del av dette er jeg og mine kolleger i SpaceLab opptatt av samfunnsforskningens rolle i omstillingen. 

Vi oppdaterer SpaceLab sine hjemmesider løpende med saker om aktiviteten vår, se her

Jeg er medlem i Teknologirådet, et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi. 

Tidligere i karrieren forsket jeg på energi- og naturressurspolitikk i Latinamerika, spesielt Bolivia og Peru. 

 

 • GEO206: Qualitative analysis
 • GEO221: Globalisation and the development of place
 • GEO292: Regionalgeografisk feltkurs
 • GEO324: Firm strategies, governance and regional development

 

Bøker
 • Haarstad, Håvard; Rusten, Grete. 2018. Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget. 230 sider. ISBN: 978-82-15-02876-7.
 • Haarstad, Håvard; Amen, Mark; St. Clair, Asuncion. 2014. Social movements, the poor and the new politics of the Americas. Routledge. 164 sider. ISBN: 978-0-415-82667-9.
 • Haarstad, Håvard. 2012. New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance. Palgrave Macmillan. 265 sider. ISBN: 978-0-230-34070-1.
Tidsskriftartikler
 • Haarstad, Håvard; Wathne, Marikken Wullf. 2019. Are smart city projects catalyzing urban energy sustainability? Energy Policy. 129: 918-925. doi: 10.1016/j.enpol.2019.03.001
 • Kolstad, Erik Wilhelm; Sofienlund, Oda Nærland; Kvamsås, Hanna; Stiller-Reeve, Mathew Alexander; Neby, Simon; Paasche, Øyvind; Pontoppidan, Marie Louise Nielsen; Sobolowski, Stefan Pieter; Haarstad, Håvard; Oseland, Stina Ellevseth; Omdahl, Lene; Waage, Snorre. 2019. Trials, errors and improvements in co-production of climate services. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS). 100: 1419-1428. doi: 10.1175/BAMS-D-18-0201.1
 • Lillevold, Karin; Haarstad, Håvard. 2019. The deep city: cultural heritage as a resource for sustainable local transformation. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. 24: 329-341. doi: 10.1080/13549839.2019.1567481
 • Wanvik, Tarje Iversen; Haarstad, Håvard. 2019. Bompengeopprør og mistillit mot politikere. Hvorfor møter det grønne skiftet så sterk motstand? Aftenposten.
 • Bouzarovski, Stefan; Haarstad, Håvard. 2018. Rescaling low-carbon transformations: Towards a relational ontology. Transactions of the Institute of British Geographers. doi: 10.1111/tran.12275
 • Grandin, Jakob; Haarstad, Håvard; Kjærås, Kristin Edith Abrahamsen; Bouzarovski, Stefan. 2018. The politics of rapid urban transformation. Current Opinion in Environmental Sustainability. 31: 16-22. doi: 10.1016/j.cosust.2017.12.002
 • Haarstad, Håvard; Grandin, Jakob. 2018. Bærekraftsmålene som endringskraft for universitetene. Khrono.no. 2 sider. Publisert 2018-05-30.
 • Haarstad, Håvard; Sareen, Siddharth; Wanvik, Tarje Iversen; Grandin, Jakob; Kjærås, Kristin Edith Abrahamsen; Oseland, Stina Ellevseth; Kvamsås, Hanna; Lillevold, Karin; Wathne, Marikken Wullf. 2018. Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research & Social Science. 42.
 • Sareen, Siddharth; Haarstad, Håvard. 2018. Bridging socio-technical and justice aspects of sustainable energy transitions. Applied Energy. 228: 624-632. doi: 10.1016/j.apenergy.2018.06.104
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Eidsvik, Erlend; Haarstad, Håvard; Wiig, Arne. 2017. Valgkampen er for snever. Bergens Tidende. Publisert 2017-08-21.
 • Haarstad, Håvard. 2017. Constructing the sustainable city: examining the role of sustainability in the ‘smart city’ discourse. Journal of Environmental Policy and Planning. 19: 423-437. doi: 10.1080/1523908X.2016.1245610
 • Haarstad, Håvard. 2017. Constructing the sustainable city: The role of sustainability in the 'smart city' discourse. Journal of Environmental Policy and Planning. 19: 423-437.
 • Haarstad, Håvard; Oseland, Stina Ellevseth. 2017. Historicizing Urban Sustainability: The Shifting Ideals Behind Forus Industrial Park, Norway. International Journal of Urban and Regional Research. 41: 838-854. doi: 10.1111/1468-2427.12551
 • Haarstad, Håvard; Wanvik, Tarje Iversen. 2017. Carbonscapes and beyond - Conceptualizing the instability of oil landscapes. Progress in Human Geography. 41: 432-450. doi: 10.1177/0309132516648007
 • Haarstad, Håvard. 2016. Bilfri sone er trendy. Bergensavisen.
 • Haarstad, Håvard. 2016. Where are urban energy transitions governed? Conceptualizing the complex governance arrangements for low-carbon mobility in Europe. Cities. 54: 4-10. doi: 10.1016/j.cities.2015.10.013
 • Haarstad, Håvard; Oseland, Stina Ellevseth. 2016. Bergen må satse på bydelene. Bergens Tidende. Publisert 2016-04-16.
 • Haarstad, Håvard; Rusten, Grete. 2016. The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway. Environment and Planning. C, Government and Policy. 34: 340-355. doi: 10.1177/0263774X15614660
 • Haarstad, Håvard; Wanvik, Tarje Iversen; Oseland, Stina Ellevseth. 2016. Slik kan Bergen lykkes. Bergens Tidende. Publisert 2016-09-01.
 • Kjærås, Kristin Edith Abrahamsen; Grandin, Jakob; Haarstad, Håvard. 2016. Retten til framtidens Bergen. Bergens Tidende. Publisert 2016-12-05.
 • Wanvik, Tarje Iversen; Skoglund, Rannveig Øvrevik; Oseland, Stina Ellevseth; Koller, Max; Haarstad, Håvard. 2016. Hvordan bygge en elv - motstridende hensyn i norsk klimatilpasning. Naturen. 1. 28-35.
 • Haarstad, Håvard. 2015. Book review: Matt Huber’s Lifeblood: Oil, Freedom and the Forces of Capital. Urban Studies. 52: 2743-2745. doi: 10.1177/0042098015600357
 • Haarstad, Håvard; Oseland, Stina Ellevseth. 2015. En gang var vi en oljenasjon. Bergens Tidende. 30. Publisert 2015-07-13.
 • Haarstad, Håvard; Wanvik, Tarje Iversen. 2015. Vi trenger 10-minutters-byer. Bergens Tidende. 14-15. Publisert 2015-03-01.
 • Haarstad, Håvard. 2014. Cross-scalar dynamics of the resource curse: constraints on local participation in the Bolivian gas sector. Journal of Development Studies. 50: 977-990. doi: 10.1080/00220388.2014.909026
 • Haarstad, Håvard. 2014. Climate change, environmental governance and the scale problem. Geography Compass. 8: 87-97. doi: 10.1111/gec3.12111
 • Haarstad, Håvard. 2013. Den siste månelandingen. Bergens Tidende. 26. Publisert 2013-09-25.
 • McNeish, John-Andrew; Leer, Lars; Krøvel, Roy Gunnar; Nymark, Johannes Andreas; Gloppen, Siri; Leifsen, Esben; Bull, Benedicte; García-Godos, Jemima; Aguilar-Støen, Mariel; Braathen, Einar; Bye, Vegard; Hauge, Wenche Iren; Haarstad, Håvard; Guzman-Gallegos, Maria A; Sønneland, Anne Margrethe; Fuentes, Daniela Orge; Helgesen, Arnhild; Hirsch, Cecilie Karina Von; Bjune, Maren. 2013. Menneskerettighetene er udelelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2013-07-01.
 • Haarstad, Håvard. 2012. The architecture of investment climate surveillance. Journal of Critical Globalisation Studies. 5. 79-103.
 • Haarstad, Håvard; Amen, Mark; St. Clair, Asuncion. 2012. Conclusion: Social movements, the poor and the new politics of the Americas. Globalizations. 9: 887-894. doi: 10.1080/14747731.2012.739352
 • Haarstad, Håvard; Amen, Mark; St. Clair, Asuncion. 2012. Social Movements, the Poor and the New Politics of the Americas. Globalizations. 9: 741-752. doi: 10.1080/14747731.2012.739351
 • Oseland, Stina Ellevseth; Haarstad, Håvard; Fløysand, Arnt. 2012. Labor agency and the importance of the national scale: Emergent aquaculture unionism in Chile. Political Geography. 31: 94-103. doi: 10.1016/j.polgeo.2011.11.001
 • Graham, Mark; Haarstad, Håvard. 2011. Transparency and development : ethical consumption through Web 2.0 and the internet of things. Information Technologies & International Development. 7: 1-18.
 • Haarstad, Håvard. 2011. Book review – Rethinking foreign investment for sustainable development: Lessons from Latin America. Gallagher, K and Chudnovsky, D. (eds). London: Anthem Press, 2009. Progress in Development Studies. 11: 166-168.
 • Haarstad, Håvard. 2011. Rethinking Foreign Investment for Sustainable Development: Lessons from Latin America. Progress in Development Studies. 11: 166-168. doi: 10.1177/146499341001100208
 • Haarstad, Håvard. 2011. Latin American middle classes and political mobilization for universal welfare. Global Social Policy. 11: 229-232. doi: 10.1177/1468018111421289d
 • Haarstad, Håvard; St. Clair, Asuncion. 2011. Special issue: Guest Editors' Introduction: Social Policy and Global Poverty: beyond the residual paradigm? Global Social Policy. 11: 214-219. doi: 10.1177/1468018111421288
 • Fløysand, Arnt; Haarstad, Håvard; Barton, Jonathan. 2010. Global economic imperatives, crisis generation and local spaces of engagement in the Chilean aquaculture industry. Norsk Geografisk Tidsskrift. 64: 199-210. doi: 10.1080/00291951.2010.528226
 • Haarstad, Håvard. 2010. Intellektuelle og skravling. Klassekampen. 22. Publisert 2010-08-04.
 • Haarstad, Håvard. 2010. Maneuvering the spaces of globalization: the rearticulation of the Bolivian labor movement. Norsk Geografisk Tidsskrift. 64: 9-20. doi: 10.1080/00291950903557654
 • Lawson, Vicky; St. Clair, Asuncion; Haarstad, Håvard. 2010. Middelklassen og fattigdomspolitikk. Bistandsaktuelt. internett. Publisert 2010-06-23. doi: http://www.bistandsaktuelt.no/Debatt/Kategorier/Tråder?cat=133&current=178569&thread=178569
 • Agafonow, Alejandro; Haarstad, Håvard. 2009. El socialismo del siglo XXI. Una alternativa factible? Revista de Economía Institucional. 11: 287-307.
 • Drangsland, Kari Anne; Haarstad, Håvard. 2009. Urban planning and the delimitation of diversity: Roma as “in place” and “out of place” in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies. 14: 125-140. doi: 10.1080/13563470903021159
 • Haarstad, Håvard. 2009. FDI policy and political spaces for labour: the disarticulation of the Bolivian petroleros. Geoforum. 40: 239-248. doi: 10.1016/j.geoforum.2008.10.003
 • Haarstad, Håvard. 2009. Globalization and the New Spaces for Social Movement Politics: The Marginalization of Labor Unions in Bolivian Gas Nationalization. Globalizations. 6: 169-185. doi: 10.1080/14747730902854141
 • Haarstad, Håvard. 2009. Globalización, narrativas y redes: conflictos sobre la actividad minera en Tambogrande, Piura. Espacio y desarrollo. 20. 87-108.
 • Haarstad, Håvard; Andersson, Vibeke. 2009. Backlash Reconsidered: Neoliberalism and Popular Mobilization in Bolivia. Latin American Politics and Society. 51: 1-28.
 • Holgersen, Ståle; Haarstad, Håvard. 2009. Class, community and communicative planning: Urban redevelopment at King’s Cross, London. Antipode. 41: 348-370. doi: 10.1111/j.1467-8330.2009.00676.x
 • Haarstad, Håvard. 2008. The New Left in South America: Book review of Kozloff, "Revolution!". Forum for Development Studies. 2. 371-376.
 • Haarstad, Håvard. 2008. The End of Capitalism (As We Knew It). A feminist critique of political economy, with a new introduction. Norsk Geografisk Tidsskrift. 62: 47-47.
 • Haarstad, Håvard. 2008. Latin-Amerikas omstridte "revolusjon". Bergens Tidende. 2. 1 sider. Publisert 2008-09-11.
 • Haarstad, Håvard. 2007. Folk flest. Dagbladet. 35. Publisert 2007-11-11.
 • Haarstad, Håvard. 2007. Collective political subjectivity and the problem of scale. Contemporary Politics. 13: 57-74. doi: 10.1080/13569770701246237
 • Haarstad, Håvard. 2007. Kulturelitisme og venstresidens selvransakelse. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 24. 12-17.
 • Haarstad, Håvard; Fløysand, Arnt. 2007. Globalization and the power of rescaled narratives: A case of opposition to mining in Tambogrande, Peru. Political Geography. 26: 289-308. doi: 10.1016/j.polgeo.2006.10.014
 • Haarstad, Håvard. 2004. Psykogeografi: Bergen på ny. Vidsyn. 2. 18-21.
 • Haarstad, Håvard. 2004. Nyradikalismen. Vidsyn. 1. 4-7.
 • Haarstad, Håvard. 2004. Utvikling som ensretting. Utveier. 2. 26-27.
 • Haarstad, Håvard. 2003. Unlearn, Relearn: Our Postmodern Epistemology. Vidsyn. 1.
Rapporter/avhandlinger
 • Haarstad, Håvard; Campero, Cecilia. 2011. Participation in the Bolivian hydrocarbons sector: The "double discourse" and limitations on participatory governance. Center for Urban Ecology, Bergen. 68 sider.
 • Haarstad, Håvard; Campero, Cecilia. 2011. La participación en el sector de hidrocarburos en Bolivia: El "doble discurso" y las limitaciones sobre la gobernanza participativa. Center for Urban Ecology, Bergen. 76 sider.
 • Andersson, Vibeke; Haarstad, Håvard. 2009. Citizenship and State-building in Contemporary Bolivia: Politization of Cultural Identity. Global Development Studies, Aalborg University, GDS Working Paper Series No. 2. 30 sider.
 • Haarstad, Håvard. 2009. Changing conditions for political practice: FDI policy and the political spaces for labor in Bolivia.
 • Haarstad, Håvard; Lundberg, Anders. 2006. Fitjarøyane – erfaringer etter 15 år med lokal forvaltning. Institutt for geografi, Bergen. 36 sider.
 • Haarstad, Håvard. 2005. Globalized Power and Resistance: A Peruvian case study demonstrating embeddedness in spatial scales. Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, Bergen. 141 sider.
Bokkapitler
 • Haarstad, Håvard; Wathne, Marikken Wullf. 2019. Teknologien endrer hverdagen: Smartere byer - smartere liv. Kapittel 2, sider 27-36. I:
  • Rolstadås, Asbjørn; Krokan, Arne; Schiefloe, Per Morten; Sand, Gunnar; Dyrhaug, Lars Thomas. 2019. Det Nye Digitale Norge. 286 sider. ISBN: 978-82-533-0374-1.
 • Haarstad, Håvard; Rusten, Grete. 2018. Grønn om omstilling og norske veivalg: Introduksjon. 1, sider 11-26. I:
  • Haarstad, Håvard; Rusten, Grete. 2018. Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget. 230 sider. ISBN: 978-82-15-02876-7.
 • Haarstad, Håvard; Wathne, Marikken Wullf. 2018. Smart cities as strategic actors: Insights from EU Lighthouse projects in Stavanger, Stockholm and Nottingham. Chapter 7. I:
  • Karvonen, Andrew; Cugurullo, Fredrico; Caprotti, Fredrico. 2018. Inside Smart Cities: Place, Politics and Urban Innovation. Routledge. 304 sider. ISBN: 9780815348689.
 • Oseland, Stina Ellevseth; Haarstad, Håvard. 2018. Norske byers rolle i grønn omstilling: hva gjør vi med målkonfliktene? Kap. 4, sider 63-78. I:
  • Haarstad, Håvard; Rusten, Grete. 2018. Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget. 230 sider. ISBN: 978-82-15-02876-7.
 • Haarstad, Håvard. 2016. Natural resources and the development conundrum. Kapittel, sider 139-154. I:
  • Grugel, Jean; Hammet, Daniel. 2016. The Palgrave Handbook of International Development. Palgrave Macmillan. 774 sider. ISBN: 978-1-137-42723-6.
 • Haarstad, Håvard. 2016. Who is driving the ‘smart city’ agenda? Assessing smartness as a governance strategy for cities in Europe. Kapittel, sider 199-218. I:
  • Jones, Andrew; Strøm, Patrik; Hermelin, Brita; Rusten, Grete. 2016. Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan. 326 sider. ISBN: 978-1-137-52708-0.
 • Wanvik, Tarje Iversen; Haarstad, Håvard. 2015. Råvaresonens geografi - steder som flerdimensjonale ansamlinger. Kapittel 17, sider 281-298. I:
  • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. 2015. Med sans for sted. Nyere teorier. Fagbokforlaget. 358 sider. ISBN: 9788245017779.
 • Graham, Mark; Haarstad, Håvard. 2014. Transparency and Development: Ethical Consumption through Web 2.0 and the Internet of Things. Chapter 4, sider 79-112. I:
  • Smith, Matthew L.; Reilly, Katherine M. 2014. Open Development: Networked Innovations in International Development. MIT Press. 384 sider. ISBN: 978-1-55250-568-7.
 • Bourgouin, France; Haarstad, Håvard. 2013. From ‘good governance’ to the contextual politics of extractive regime change. Chapter 4, sider 87-106. I:
  • Nem Singh, Jewellord; Bourgouin, France. 2013. Resource Governance and Developmental States in the Global South: Critical International Political Economy Perspectives. Palgrave Macmillan. 272 sider. ISBN: 978-1-137-28678-9.
 • Graham, Mark; Haarstad, Håvard. 2012. Global Production Patterns. 37, sider 411-421. I:
  • Stoltman, Joseph P. 2012. 21st Century Geography: A Reference Handbook. Sage Publications. 920 sider. ISBN: 9781412974646.
 • Haarstad, Håvard; Campero, Cecilia. 2012. Extraction, regional integration, and the enduring problem of local political spaces. Chapter 5, sider 83-106. I:
  • Haarstad, Håvard. 2012. New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance. Palgrave Macmillan. 265 sider. ISBN: 978-0-230-34070-1.
 • Fløysand, Arnt; Haarstad, Håvard. 2008. Foreign Direct Investment in Development Strategies: Norwegian FDI and the Tendency for Agglomeration. 5, sider 47-56. I:
  • Tamásy, Christine; Taylor, Mike. 2008. Globalising Worlds and New Economic Configurations. Ashgate. 312 sider. ISBN: 978-0-7546-7377-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Haarstad H. (2020) Do Climate Targets Matter? The Accountability of Target-setting in Urban Climate and Energy Policy. In: Sareen S. (ed.) Enabling Sustainable Energy Transitions. Palgrave Pivot.

Sareen S., Moss T., Lund C., Haarstad H., Sovacool B., Wolf S. (2020) Conclusion: Legitimation and Accountability in Energy Transitions Research. In: Sareen S. (ed.) Enabling Sustainable Energy Transitions. Palgrave Pivot. 

Kolstad, E., Sofienlund, O., Kvamsås, H., Stiller-Reve, M., ... Haarstad, H... et al. (in press) Trials, errors and improvements in co-production of climate services. Bulletin of the American Meteorological Society.

Haarstad, H. and Wathne, M. W. 2019. Are smart city projects catalyzing urban energy sustainability? Energy Policy, 129, pp. 918-925. 

Bouzarovski, S. and Haarstad, H. 2019. Rescaling low-carbon transformations: towards a relational ontology. Transactions of the Institute of British Geographers, 44(2), pp. 256-269. 

Haarstad, H. og Wathne, M. 2019. Smartere byer - smartere liv? I: Rolstadås, A. et al. Det nye digitale Norge. John Grieg Forlag: Norges Tekniske Vitenskapsakademi. 

Lillevold, K. and Haarstad, H. 2019. The deep city: Cultural heritage as a resource for sustainable local transformation. Local Environment, 24, 4, pp. 329-341. 

Sareen, S., and Haarstad, H. 2018. Bridging socio-technical and justice aspects of sustainable energy transitions. Applied Energy228, October, 624-632. 

Haarstad, H., Sareen, S., Wanvik, T., Grandin, J., Kjærås, K., Oseland, S., Kvamsås, Lillevold, K., and Wathne, M. 2018. Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research and Social Science, 42, August, 193-197.  

Haarstad, H and Wathne, M. 2018. Smart cities as strategic actors: Insights from EU Lighthouse projects in Stavanger, Stockholm and Nottingham. In: Karvonen., A, Cugurullo F., and Caprotti, F. (eds). Inside Smart Cities: Place, Politics and Urban Innovation, London: Routledge. 

Haarstad, H and Rusten, G. (eds) 2018. Grønn omstilling: norske veivalg [Green transformation: Norwegian Pathways] Oslo: Universitetsforlaget.

Oseland, S., og Haarstad, H. 2018. Norske byers rolle i grønn omstilling: hva gjør vi med målkonfliktene? I: Grønn omstilling: norske veivalg, redigert av Haarstad, H. og Rusten, G. Oslo: Universitetsforlaget, side 63-78. 

Grandin, J., Haarstad, H., Kjærås, K., Bouzarovski, S. 2018. The Politics of Rapid Urban Transformation. Current Opinion on Environmental Sustainability, 31, 16-22. 

Lillevold, K og Haarstad, H. 2018. Shared space - muligheter for bærekraftig byutvikling? Bergen: SpaceLab/CET rapport.

Haarstad, H. and Oseland, S. 2017. Historicizing Urban Sustainability: the shifting ideals behind Forus Industrial Park, Norway. International Journal of Urban and Regional Research, 41(5), 838-854. 

Haarstad, H. 2017. Constructing the sustainable city: The role of sustainability in the 'smart city' discourse. Journal of Environmental Policy and Planning, 19(4), 423-437. 

Haarstad, H, and Wanvik, T. 2017. Carbonscapes and beyond: conceptualizing the instabilities of oil landscapes. Progress in Human Geography, 41(3), 432-450. 

Haarstad, H. 2016. Where are urban low-carbon transitions governed? Conceptualizing the complex governance arrangements for mobility and urban form in Europe. Cities, 54, May, pp. 4-10. 

Haarstad, H. 2016. Who is driving the ‘smart city’ agenda? Assessing smartness as a governance strategy for cities in Europe. In Services and the Green Economy, edited by Jones, A., Ström, P., Hermelin, B., and Rusten, G. Palgrave Macmillan, pp. 199-218. 

Wanvik, T., Skoglund, R., Oseland, S., Koller, M., Haarstad, H. 2016. Hvordan bygge en elv? Motstridende hensyn i norsk klimatilpasning [How to build a river? Conflicting concerns in Norwegian climate adaptation] Naturen140, No. 1, pp. 28-35. 

Haarstad, H and Rusten, G. 2016. The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway. Environment and Planning C: Government & Policy, 34, No. 2, pp. 340-355. 

Haarstad, H. 2016. Natural resources and the development conundrum. In: Grugel, J and Hammet, D. Handbook of International Development. Palgrave Macmillan, pp. 139-154.     

Wanvik, T. and Haarstad, H. 2015. Råvaresonens geografi: steder som flerdimensjonale ansamlinger. In Aure, M., Berg, N.G., Cruickshank, J. and Dale, B.E. Med sans for sted: Nyere teorier. Fagbokforlaget, side 281-298.  

Haarstad, H. 2015. Book review: Matt Huber’s Lifeblood: Oil, Freedom and the Forces of Capital. Urban Studies, 52, No. 14, 2743-2745.

Haarstad, H. 2014. Climate change, environmental governance and the scale problem. Geography Compass, 8, No. 2, pp. 87-97. 

Haarstad, H. 2014. Cross-scalar dynamics of the resource curse: Constraints on local participation in the Bolivian gas sector. Journal of Development Studies, 50, No. 7, pp. 977-990.

Graham, M. and Haarstad, H. 2014. Transparency and Development: Ethical Consumption through Web 2.0 and the Internet of Things. In: Reilly, K. and Smith, M. Open Development: Networked Innovations in International Development. MIT Press, Cambridge MA, pp. 79-112.

Haarstad, H., Amen, M. and St.Clair, A. (Editors). 2013. Social movement governance, the Poor and the New Politics of the Americas. New York and London: Routledge. (Reprint of Globalizations special issue.)

Bourgouin, F. and Haarstad, H. 2013. From ‘good governance’ to the contextual politics of extractive regime change. In: Nem Singh, J. and Bourgouin, F. (eds) Resource Governance and Developmental States in the Global South: Critical International Political Economy Perspectives. New York: Palgrave Macmillan, 87-106.

Haarstad, H. (Editor). 2012. New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance. New York: Palgrave Macmillan.

Haarstad, H., Amen, M. and St.Clair, A. (Guest editors). 2012. Social movement governance, the Poor and the New Politics of the Americas. Special issue of Globalizations, 8, No. 6.

Oseland, S., Haarstad, H., and Fløysand, A. 2012. Labor agency and the importance of the national scale: Emergent aquaculture unionism in Chile. Political Geography, 31, No. 2, pp. 94-103.

Haarstad, H. 2012. The architecture of investment climate surveillance. Journal of Critical Globalisation Studies, No. 5, pp. 79-103.

Haarstad, H. 2012. Extracting Justice? Critical themes and challenges in Latin American Natural Resource Governance. In: Haarstad, H. (ed.) New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance. Palgrave Macmillan, pp. 1-16. 

Haarstad, H. and Campero, C. 2012. Extraction, regional integration, and the enduring problem of local political spaces. In: Haarstad, H. (ed.) New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance. Palgrave Macmillan, pp. 83-106. 

Haarstad, H., Amen, M. and St.Clair, A. 2012. Introduction: Social movement governance, the Poor and the New Politics of the Americas. Globalizations, 8, No. 6, pp. 741-752.

Haarstad, H., Amen, M. and St.Clair, A. 2012. Conclusion. Globalizations, 8, No. 6, 887-894.

Graham, M. and Haarstad, H. 2012. Global Production Patterns. In: Stoltman, J (ed.) 21st Century Geography: A Reference Handbook. Sage, London, pp. 411-421.

Haarstad, H and St. Clair, A. and. (Guest editors) 2011. Social Policy and Global Poverty: Beyond the residual paradigm? Special issue in Global Social Policy, 11, No. 3.

Haarstad, H and St.Clair, A. 2011. Social policy and global poverty: Beyond the residual paradigm? [Introduction to special issue] Global Social Policy, 11, No. 3, pp. 214-219. 

Haarstad, H. 2011. Latin American middle classes and political mobilization for universal welfare. Global Social Policy, Forum contribution, 11, No. 3, pp. 229-232.

Haarstad, H. and Campero, C. 2011. La participación en el sector de hidrocarburos en Bolivia: El "doble discurso" y las limitaciones sobre la gobernanza participativa. URBECO-report 3/11. Bergen: Center for Urban Ecology.

Haarstad, H. and Campero, C. 2011. Participation in the Bolivian hydrocarbons sector: The "double discourse" and limitations on participatory governance. URBECO-report 4/11. Bergen: Center for Urban Ecology.

Haarstad, H. 2011. Book review – Rethinking foreign investment for sustainable development: Lessons from Latin America. Gallagher, K. and Chudnovsky, D. (eds). London: Anthem Press, 2009. Progress in Development Studies, 11, No. 2, pp. 166-168.

Graham, M. and Haarstad, H. 2011. Transparency and Development: Ethical Consumption through Web 2.0 and the Internet of Things. Information Technologies and International Development, 7, No. 1, pp. 1-18.

Fløysand, A., Haarstad, H. and Barton, J. 2010. Global-economic imperatives, crisis generation and local spaces of engagement in the Chilean aquaculture industry. Norwegian Journal of Geography, 64, No. 4, pp. 199-210.

Haarstad, H. 2010. Maneuvering the spaces of globalization: the rearticulation of the Bolivian labor movement. Norwegian Journal of Geography, 64, No. 1, pp. 9-20.

Haarstad, H. and Andersson, V. 2009. Backlash Reconsidered: Neoliberalism and Popular Mobilization in Bolivia. Latin American Politics and Society, 51, No. 4, pp. 1-28.

Drangsland, K.A. and Haarstad, H. 2009. Urban planning and the delimitation of diversity: Roma as “in place” and “out of place” in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies, 14, No. 2, pp. 125-140.

Haarstad, H. 2009. Globalization and the New Spaces for Social Movement Politics: The Marginalization of Labor Unions in Bolivian Gas Nationalization. Globalizations, 6, No. 2, pp. 169-185.

Haarstad, H. 2009. FDI policy and political spaces for labour: the disarticulation of the Bolivian petroleros. Geoforum, 40, No. 2, pp. 239-248.

Holgersen, S. and Haarstad, H. 2009. Class, Community and Communicative Planning: Urban Redevelopment at King’s Cross, London. Antipode, 41, No. 2, pp. 348-370.

Haarstad, H. 2009. Globalización, narrativas y redes: conflictos sobre la actividad minera en Tambogrande, Piura. Espacio y Desarollo, No. 20, pp. 87-108.

Agafonow, A. and Haarstad, H. 2009. El socialismo del siglo XXI. Una alternativa factible? Revista de Economía Institucional 11, No. 20, pp. 287-307. 

Andersson, V. and Haarstad, H. 2009. Citizenship and State-building in Contemporary Bolivia: Politization of Cultural Identity. GDS Research Series, Working Paper no. 2. Global Development Studies, Aalborg University.

Fløysand, A and Haarstad, H. 2008. Foreign direct investments in development strategies: Norwegian FDI and the tendency for agglomeration. In: Tamásy, C and Taylor, M. Globalising Worlds and New Economic Configurations. Ashgate, London, pp. 47-56.

Haarstad, H. 2008. The New Left in South America. Forum for development studies, 2, pp. 371-376. (Book review of Kozloff, Nikolas, Revolution! South America and the Rise of the New Left, 2008 

Haarstad, H. 2008. Book review – J.K. Gibson-Graham, The End of Capitalism (As We Knew It) and A Post-Capitalist Politics, 2006. Norwegian Journal of Geography, 62, No. 1, pp. 47.

Haarstad, H. 2007. Kulturelitisme og venstresidens selvransakelse. Replikk: tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap, No. 24, pp. 12-17.

Haarstad, H. and Fløysand, A. 2007. Globalization and the power of rescaled narratives: A case of opposition to mining in Tambogrande, Peru. Political Geography, 26, No. 3, pp. 289-308.

Haarstad, H. 2007. Collective Political Subjectivity and the problem of scale. Contemporary Politics, 13, No. 1, pp. 57-74.

Haarstad, H og Lundberg, A. 2006. Fitjarøyane – erfaringer etter 15 år med lokal forvaltning. Geografi i Bergen, nr. 275. 

Fløysand, A., Haarstad, H., Jakobsen, S-E, Tønnesen, A. 2005. Foreign Direct Investment, Regional Change and Poverty: Identifying Norwegian controlled FDI in developing countries. Report 4/05. Institute for Research in Economics and Business Administration, Bergen, Norway.

 

Some media contributions

Haarstad, H og Oseland, S.E. 2015 En gang var vi en oljenasjon [kronikk]. Bergens Tidende, 13. juli.

Haarstad, H og Wanvik, T. 2015. Vi trenger 10-minutters-byer [Innsikt-artikkel]. Bergens Tidende, 1. mars.

Haarstad, H. 2013. Den siste månelandingen [kronikk]. Bergens Tidende, 25. september.

Haarstad. H. 2013. Ressursenes forbannelse. NRK P2, Ekko. 19. juni.

Haarstad, H. 2012. Discussion of the special issue: Social movements. Podcast, Globalizations journal website, Taylor & Francis. http://www.tandfonline.com/page/rglo-media

Lawson, V., St.Clair, A. and Haarstad, H. 2010. Middelklassen og fattigdomspolitikk. Bistandsaktuelt Debatt, www.bistandsaktuelt.no, 23. juni. 

Haarstad, H. 2008. Latin-Amerikas omstridte ’revolusjon’ [kronikk]. Bergens Tidende. 15. september.

Haarstad, H. 2007. Folk flest? [kronikk]. Dagbladet. 11.november. 

Academic leadership

Coordinator (with Tarje Wanvik) of Spaces of Climate and Energy Lab, Department of Geography, University of Bergen (2014-)

Principal Investigator, European cities as actors in climate and energy transformations, Bergen Research Foundation (2016-2019)

Principal Investigator, Energy transition from above or below? Structures, governance and strategies in Norway and Europe. Funded by Akademiaavtalen ved UiB/Statoil, 2014-2018.

Principal Investigator of the World Universities Network-funded project Developing Compatible Climate and Energy Strategies (2014)

Coordinator (with Endre Tvinnereim) of Interdisciplinary Climate and Energy Research Group (2014-)

Chair, Norwegian Association for Development Research (2011-2013)

Cluster leader, POLGEONET, The Norwegian Political Geography Network, funded by the Norwegian Research Council (2012-2015) 

 

Education

Philosophiae doctor (PhD), Human Geography, University of Bergen, 2009. 

Master’s degree, Human Geography, University of Bergen, 2005

Bachelor's degree, Geography, Western Kentucky University, 2002

 

Research visits

University of Oxford, UK, School of Geography, 2008.

Trinity College Dublin, Ireland, Department of Geography, 2008.

INESAD, La Paz, 2007.

 

Appointments and service, other

Associate, The Centre for Climate Change Economic and Policy (CCCEP), University of Leeds and London School of Economics and Political Science (LSE)

Leader of Faculty strategy group, early career [Leder for strategigruppen ”tidlig karriere” ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet], 2015

Reviewer of research project applications, Research Council of Norway, 2015

Member, Universitetets sentrale forskningsutvalg, 2012-2015, deputy 2011-2012

Member, Universitetets sentrale valgstyre, 2013-2014

Member, Program board, Region og Regionalisering Master’s programme, 2011-

Expert reviewer for the IPCC Fifth Assessment Report (AR5), on governance and natural resource issues, 2012 

Member, Task Force for research mobilization for Horizon 2020, University of Bergen, 2013-2014

Board member, Norwegian Association for Development Research, 2009 –, Chair, 2011-2013

Member, IDU (Informasjons- og drøftingsutvalget), Samfunnsvitenskapelig fakultet, 2013-2015 

Board member, Forskerforbundet UiB, 2011 – 2013, deputy 2013-2015

Forskerforbundet UiB, election committee, 2015-

Member, Program board, Demokrati og Rettsstat, UiB, 2012-2015

Member, Undervisningsutvalget, Institutt for geografi, 2012-2014

Deputy member, NorLARnet reference group, 2010-2014

Member of University of Bergen’s Latin America committee, 2008 - 2010

Board member and editor of ‘Vidsyn’, magazine for geographers in Bergen, 2003-2005

Twitter