Hjem

Senter for klima og energiomstilling (CET)

CET logo

Senter for klima og energiomstilling (CET) er et initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunns- vitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet.

CET Ressurser
illustration of blue and black and white images for travel policy

CET Lavkarbon Reisepolicy

Akademiker og forskere er blant de med høyest utslipp. CET's reisepolicyen håper å bidra til en mobilisering og inspirere til redusering av karbonutslippet vårt.

Klimanøytralt UiB
konferansetoget

Leide togvogn for kickstart på klimakonferanse

Klimaomstillingssenteret CET tyvstartet like godt Beyond Oil - konferansen ved å okkupere en hel togvogn på toget fra Oslo til Bergen.

Grønn omstilling
Grønn omstilling. Ferge i fjordlandskap

Skipsfarten jobber aktivt for klimaomstilling

I skipsfarten er det i stor grad næringen selv som presser på for lavere klimagassutslipp. Staten virker innimellom som en bremsekloss, viser ny forskning.

Vindkraft
Vindturbiner

Dette mener nordmenn om vindkraft på land og til havs

De under 30 er langt mer positive til vindkraft på land enn andre aldersgrupper, viser ny undersøkelse. Motstanden mot vindkraft på land er størst i områder med mest utbygging, som Sørlandet og Trøndelag. Havvind støttes av et stort flertall.

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Portrettt Håvard Haarstad

Ei kule varmt for klimaet

Håvard Haarstad meiner forskarar må gi alt for å endre samfunnet i rett retning. Sjølv hamna han i arresten i New York i forsøket på å redde verda.

Ledige stillinger

Det er ingen ledige stillinger ved denne enheten for øyeblikket.

Se alle ledige stillinger hos UiB