Hjem

Senter for klima og energiomstilling (CET)

Hovedinnhold

CET logo

Senter for klima og energiomstilling (CET) er et initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunns- vitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet.

CET Ressurser
illustration of blue and black and white images for travel policy

CET Lavkarbon Reisepolicy

Akademiker og forskere er blant de med høyest utslipp. CET's reisepolicyen håper å bidra til en mobilisering og inspirere til redusering av karbonutslippet vårt.

Kollaboratoriet
Masterstudentene Hanne Iglebæk Christensen (til venstre) og Marie Hauso.

Kollaboratoriet vant Studiekvalitetsprisen

CETs tverrfaglige og studentdrevne prosjekt med emnet CET201 vant prisen for 2021. – Den mest givende jobben jeg har hatt som student, sier Marie Hauso.

Nye stillinger
lockdown illustrasjon

MUCS lyser ut nye stillinger

Oppbyggingen av MUCS-prosjektet, som skal studere mediebruk, hverdagslige erfaringer og samfunnsmessig respons på klimakrise og koronakrisen, fortsetter. Nye stillinger har blitt lyst ut.

Energi og klima
kvinne i blå kjole

Ekspertintervjuet: Har koronaen gitt oss klimahåp?

Intervju med CET Stipendiat Thea Gregersen: Koronapandemien har på mange måter vært tøffest for de yngste, men den kan også ha gitt dem håp om at vi kan gjøre mer med klimakrisen, viser tall fra Norsk medborgerpanel.