Hjem

Senter for klima og energiomstilling (CET)

CET logo

Senter for klima og energiomstilling (CET) er et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunns- vitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet.

CET Ressurser
illustration of blue and black and white images for travel policy

CET Lavkarbon Reisepolicy

Akademiker og forskere er blant de med høyest utslipp. CET's reisepolicyen håper å bidra til en mobilisering og inspirere til redusering av karbonutslippet vårt.

PODCAST: CET Klimasnakk
bilde av fire personer bak høye bord.

Flykvoter - er det realistisk og hva må til?

Velkommen til første episode i podcastserien: CET Klimasnakk. Kvoter på flyreiser – er det realistisk og hva må til? er et opptak fra en panelsamtale vi hadde på Litteraturhuset i Bergen den 13.november.

Kronikk i Aftenposten
Refleksvest med "nok er nok" på ryggen

Bompengeopprør og mistillit mot politikere. Hvorfor møter det grønne skiftet så sterk motstand?

Senterleder Professor Håvard Haarstad og PostDok/ Politisk Rådgiver Tarje Wanvik skriver om bompengeroppgjøret i Aftenposten.
FME søknad
illustration with ships and cranes and trucks

CET søker om status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Sammen med 26 partnere har CET søkt om 100 million kroner fra Forskningsrådet for å bygge et senter for bærekraftig transport i bynære kyststrøk - Centre for Coastal Area Sustainable Transport (COAST).

Nyhet - På Høyden
portrait of Kårstein Måseide

Lagar retningslinjer for klimavennleg reising.

Intervju i På Høyden med forskningskoordinator Kårstein Måseide om CET sin reisepolicy.