Hjem

Senter for klima og energiomstilling (CET)

CET logo

Senter for klima og energiomstilling (CET) er et initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunns- vitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet.

CET Ressurser
illustration of blue and black and white images for travel policy

CET Lavkarbon Reisepolicy

Akademiker og forskere er blant de med høyest utslipp. CET's reisepolicyen håper å bidra til en mobilisering og inspirere til redusering av karbonutslippet vårt.

Klimanøytralt UiB
konferansetoget

Leide togvogn for kickstart på klimakonferanse

Klimaomstillingssenteret CET tyvstartet like godt Beyond Oil - konferansen ved å okkupere en hel togvogn på toget fra Oslo til Bergen.

Energiomstilling VEST
Jorden, Nasa

Sammen om energiomstilling

Fire forsknings- og utdanningsinstitusjoner går sammen om kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST, som ble offisielt lansert i november 2019. Målet er å skape en rask og rettferdig energiomstilling, nasjonalt og internasjonalt.

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Portrettt Håvard Haarstad

Ei kule varmt for klimaet

Håvard Haarstad meiner forskarar må gi alt for å endre samfunnet i rett retning. Sjølv hamna han i arresten i New York i forsøket på å redde verda.

såkornsfunding
black and white image of man running

CET Akselerator

Senter for Klima og energiomstilling er klar med ny runde av CET Akselerator såkornsmidler. Søknadsfrist 29.november