Hjem

Senter for klima og energiomstilling (CET)

CET logo

Senter for klima og energiomstilling (CET) er et initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunns- vitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet.

CET Ressurser
illustration of blue and black and white images for travel policy

CET Lavkarbon Reisepolicy

Akademiker og forskere er blant de med høyest utslipp. CET's reisepolicyen håper å bidra til en mobilisering og inspirere til redusering av karbonutslippet vårt.

Klimanøytralt UiB
konferansetoget

Leide togvogn for kickstart på klimakonferanse

Klimaomstillingssenteret CET tyvstartet like godt Beyond Oil - konferansen ved å okkupere en hel togvogn på toget fra Oslo til Bergen.

Join our team!
Intense conversations at the BISC conference

Stillinger som koordinatorer for studentdrevet emne og konferanse (10.11.2019)

Er du student og vil arbeide med en konferanse eller studentdrevet emne i Bærekraftig innovasjon ved UiB?

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Portrettt Håvard Haarstad

Ei kule varmt for klimaet

Håvard Haarstad meiner forskarar må gi alt for å endre samfunnet i rett retning. Sjølv hamna han i arresten i New York i forsøket på å redde verda.

såkornsfunding
black and white image of man running

CET Akselerator

Senter for Klima og energiomstilling er klar med ny runde av CET Akselerator såkornsmidler. Søknadsfrist 29.november