Hjem

Senter for klima og energiomstilling (CET)

Innhold

CET logo

Senter for klima og energiomstilling (CET) er et initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunns- vitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet.

CET Ressurser
illustration of blue and black and white images for travel policy

CET Lavkarbon Reisepolicy

Akademiker og forskere er blant de med høyest utslipp. CET's reisepolicyen håper å bidra til en mobilisering og inspirere til redusering av karbonutslippet vårt.

Podkast
CET klimasnakk logo i blått med hodetelefoner

Podkast: CET Klimasnakk

CET lansere egen podkast: CET Klimasnakk. Episode 5: How do we rework education? pt. 2 Students in the driver's seat. (på engelsk)

BT Debatt
Bergens tidende logo

Klimafarer rammer alltid lokalt

DEBATT: Derfor må kommunene involveres aktivt i klimaforskningen. Øyvind Paasche Bjerknessenteret for klimaforskning og NORCE Klima Erik W. Kolstad NORCE Klima, Bjerknessenteret for klimaforskning og Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen.
Ledig Stilling
Lauritz Meltzers hus og John Lunds plass 
Foto:Marius E. Hauge
Copyright: UiB

Førsteamanuensis ved CET & Adm.Org

Vi ønskjer deg velkomen som søkjar til ei fast stilling som førsteamanuensis innan administrasjon og organisasjonsvitskap ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen, innafor temaet klima og energiomstilling.
På Høyden
Norwegian fly - forskningsidé kan revolusjonere flyindustrien

Kronikk: Kvotekjøp redder ikke klimaregnskapet ved UiB

I stedet for å la andre ta kuttene kan vi gå foran i den kulturelle endringen som vi nå er inne i, skriver Håvard Haarstad og Jesse Schrage.