Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
CET logo

Senter for klima og energiomstilling (CET) er et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunns- vitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet.

CET Ressurser
illustration of blue and black and white images for travel policy

CET Lavkarbon Reisepolicy

Akademiker og forskere er blant de med høyest utslipp. CET's reisepolicyen håper å bidra til en mobilisering og inspirere til redusering av karbonutslippet vårt.

Podkast
CET klimasnakk logo i blått med hodetelefoner

Podkast: CET Klimasnakk

CET lansere egen podkast: CET Klimasnakk. Episode 5: How do we rework education? pt. 2 Students in the driver's seat. (på engelsk)

Ledig Stilling
Lauritz Meltzers hus og John Lunds plass 
Foto:Marius E. Hauge
Copyright: UiB

Førsteamanuensis ved CET & Adm.Org

Vi ønskjer deg velkomen som søkjar til ei fast stilling som førsteamanuensis innan administrasjon og organisasjonsvitskap ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen, innafor temaet klima og energiomstilling.
På Høyden
Norwegian fly - forskningsidé kan revolusjonere flyindustrien

Kronikk: Kvotekjøp redder ikke klimaregnskapet ved UiB

I stedet for å la andre ta kuttene kan vi gå foran i den kulturelle endringen som vi nå er inne i, skriver Håvard Haarstad og Jesse Schrage.
BT meninger
areal image of bergen city centre

Bergen er tjent med en stram arealplan

Senterleder Professor Håvard Haarstad skriver om fordelene med en ambisiøs og stram arealplan.