Hjem

Senter for klima og energiomstilling (CET)

Senter for klima og energiomstilling (Centre for Climate and Energy Transformation, CET) er et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet – ‘pathways’.

Nyheter

Subaltern intervensjon

Hva ekskluderer forskning når man ikke tør å utfordre det ukjente? Det åpner Kristin Kjærås og Tarje Wanvik opp for å diskutere i en vitenskapelig spesialseksjon som har fått tittelen "Geography and Subaltern practice".

mai 23

CET affiliate seminar: Deep and rapid transformation - the way forward

Meeting the internationally agreed climate targets require deep and rapid transformation of society. But how is such transformation achieved, and how can science best contribute?

Nyheter

CET med innspill til FNs syvende bærekraftsmål

I juli 2018 vil High Level Political Forum (HLPF) ved FNs hovedkontor i New York gjennomgå de globale fremskrittene innen bærekraftsmål 7 (SDG7). I løpet av de siste månedene har CET vært en av 50 organisasjoner internasjonalt som har gitt innspill til denne prosessen. CET har kommet med politiske...

News

Omstilling på norsk

For to år siden stilte Håvard Haarstad og Grete Rusten seg spørsmålet: Hvordan kan vi bidra til debatten om omstilling i Norge? Resultatet ble presentert på Akademika forrige uke.