Hjem

Senter for klima og energiomstilling (CET)

CET logo

Senter for klima og energiomstilling (CET) er et initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunns- vitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet.

CET Ressurser
illustration of blue and black and white images for travel policy

CET Lavkarbon Reisepolicy

Akademiker og forskere er blant de med høyest utslipp. CET's reisepolicyen håper å bidra til en mobilisering og inspirere til redusering av karbonutslippet vårt.

Ny forskning
Nytt forskningsprosjekt om korona, klima og mediebruk

Nytt forskningsprosjekt om korona, klima og mediebruk

Forskere fra Universitetet i Bergen har mottatt støtte for prosjektet «Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and the COVID-19 Pandemic».

Forskerprofil
Simon Neby

Hva forsker du på, Simon Neby?

Simon Neby er førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, forsker ved Senter for klima og energiomstilling (CET) og NORCE. Hva forsker Neby på?

EU Forskningsprosjekt
Bystranden i bergen

Hvilken rolle har medvirkning i byutviklingsprosjekter?

Som en del av et nytt EU-prosjekt skal CET forske på medvirkning i byutviklingsprosjektet "bystrand og lungegårdspark". Prosjektet er et transdisciplinært innovasjonsprosjekt med fokus på samarbeid mellom forskning og praksis.

Ledige stillinger

Forskningskoordinator (søknadsfrist 15.desember)

PostDok (3år) (søknadsfrist 6.desember)

Se alle ledige stillinger hos UiB