Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Besøksadresse
Christies gate 18
4. og 5. etasje
Se kart

E-post: post@ka.uib.no

Postadresse
Universitetet i Bergen
Kommunikasjonsavdelingen
Postboks 7800
5020 BERGEN

Fungerende kommunikasjonsdirektør: Tor Godal (tlf 971 17 502)

For pressen: Telefon 55 58 89 00, Presserom

Tips: desk@uib.no

Tjenestportal for studenter og ansatte: UiBhjelp

Mer om avdelingen
Ansatte ved Kommunikasjonsavdelingen