Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen.

Besøksadresse
Stein Rokkans hus
Nygårdsgaten 5
2. etasje
Se kart

Telefon: 55 58 69 00
E-post: post@ka.uib.no

Fungerende kommunikasjonsdirektør: Olaf Erlend Gundersen
Telefon: + 47 908 90 793

For pressen: Telefon 55 58 89 00, Presserom

Tips: desk@uib.no

Tjenestportal for studenter og ansatte: UiBhjelp

Mer om avdelingen
Ansatte ved Kommunikasjonsavdelingen