Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Besøksadresse
Nygårdsgaten 5
2. etasje

E-post: post@ka.uib.no

Postadresse
Universitetet i Bergen
Kommunikasjonsavdelingen
Postboks 7800
5020 BERGEN

Kommunikasjonsdirektør: Anne Line Grepne, tlf.: +47 46 86 50 73 

For pressen: Tlf.: 55 58 89 00, Presserom

Tips: desk@uib.no

Tjenestportal for studenter og ansatte: UiBhjelp

Mer om avdelingen
Ansatte ved Kommunikasjonsavdelingen