Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Valg

En rekke ansatte ved Universitetet i Bergen har ekspertkunnskap som er relevant for å belyse ulike sider ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. Her er en oversikt.

Hovedinnhold

Jacob Aars, professor ved Institutt for politikk og forvaltning
Tlf: 95873122
E-post: jacob.aars@uib.no
Tema: lokalvalg, kommunalpolitikk, politisk deltakelse

Gunnar Grendstad, professor ved Institutt for sammenlignende politikk
Tlf: 97777340
E-post: Gunnar.Grendstad@uib.no
Tema: Valg, meningsmålinger

Anne Lise Fimreite, professor ved Institutt for politikk og forvaltning
Tlf: 90083619
E-post: Anne.Fimreite@uib.no
Tema: by-land, samfunnssikkerhet, kommuners handlingsrom, forhold mellom forvaltningsnivåer.

Yngve Flo, professor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Tlf: 416 49 295
E-post: yngve.flo@uib.no
Tema: stat-kommune-relasjoner, valgordning/valgdeltakelse/valgoppslutning/politisk representasjon - ofte med et historisk tilsnitt
 

Tor Midtbø, professor ved Institutt for sammenlignende politikk 
Tlf: 99205983
E-post: Tor.Midtbo@uib.no
Tema: Valg, meningsmålinger – teknisk, ikke forklaringer om resultater

Elisabeth Ivarsflaten, professor ved Institutt for politikk og forvaltning og vitenskapelig direktør for forskningsinfrastrukturen Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (Norsk medborgerpanel)
Tlf: 45671663
E-post: Elisabeth.Ivarsflaten@uib.no
Tema: Valg, høyreekstremisme 

Ruben Mathisen, stipendiat ved Institutt for sammenlignende politikk
Tlf: 94849534
E-post: ruben.mathisen@uib.no
Tema: Valg, meningsmålinger, deltakelse/mobilisering, ulikhet/representasjon

Lise Rakner, professor ved Institutt for politikk og forvaltning
Tlf: 95705076
E-post: lise.rakner@uib.no
Tema: Valg, demokrati, økonomiske reformer

Jana Belschner, postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk
Tlf: 94985098
E-post: jana.belschner@uib.no
Tema: Deltakelse/mobilisering, representasjon, andregangsvelgere

Kristin Strømsnes, professor ved Institutt for sammenlignende politikk
Tlf: 901 18 906
E-post: Kristin.Stromsnes@uib.no
Tema: Deltakelse/mobilisering, klima

Endre Tvinnereim, førsteamanuenis ved Institutt for politikk og forvaltning 
Tlf: 47456166
E-post: endre.tvinnereim@uib.no
Tema: Valg, klima- og miljøpolitikk

Marte Skogen, stipendiat ved Institutt for sammenlignende politikk
Tlf: 41655717
E-post: marte.s.skogen@uib.no
Tema: Klima (særlig offshore vind)

Ragnhild Muriaas, professor ved Institutt for politikk og forvaltning
Tlf: 965 14 015
E-post: ragnhild.muriaas@uib.no
Tema: Valg, kvinner og politisk representasjon

Torill Stavenes, postdoktor ved Institutt for politikk og forvaltning
Tlf: 97001356
E-post: torill.stavenes@uib.no
Tema: Valg, kvinner og politisk representasjon

Arjan Schakel, professor ved Institutt for sammenlignende politikk 
E-post: Arjan.Schakel@uib.no
Tlf: 90504758
Tema: Styring/styringssystemer lokalt og regionalt

Aaron Spitzer, førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk 
Tlf: 922 50 471
E-post: Aaron.Spitzer@uib.no
Tema: Urfolk/samer og valg i nord

Per Selle, professor ved Institutt for sammenlignende politikk 
Tlf: 48096676
E-post: per.selle@uib.no
Tema: Urfolk/samer og valg i nord

Hakan Sicakkan, professor ved Institutt for sammenlignende politikk 
Tlf: 480 14 166
E-post: hakan.sicakkan@uib.no
Tema: Migrasjon/flyktninger

Jonas Linde, professor ved Institutt for sammenlignende politikk 
Tlf: 98216865
E-post: Jonas.Linde@uib.no
Tema: Ytre høyre/populisme

Linn Sandberg, postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk 
Tlf: 95 13 13 11
E-post: linn.sandberg@uib.no
Tema: Ytre høyre/populisme