Hjem
Torill Staveness bilde
Foto:
Eivind Senneset
 • E-posttorill.stavenes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 31+47 97001356
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Torill Stavenes er postdoktor i det ERC-finansierte SUCCESS-prosjektet ved Institutt for politikk og forvaltning. Her jobbar ho blant anna med å utvikla og analysera eit datasett om politisk uthaldenheit for parlamentarikarar i ei rekkje land. Elles er ho interessert i å forstå korleis ulike kjenneteikn ved politiske partiorganisasjonar, slik som kandidatutvelging, formar karriereløpet til kvinner og menn i nasjonalforsamlingar. Les meir om SUCCESS-prosjeketet her: https://www.gendersuccess.com/

Forskingsinteressene til Stavenes spenner frå politiske partiorganisasjonar, regulering av politiske parti og øvrig sivilsamfunn, til regjeringskoalisjonar og politiske karrierar. I perioden 2015-2018 var ho PhD-stipendiat i det ERC-finansierte prosjektet STATORG: State Encroachment of Civil Society ved Universitetet i Exeter, UK. I avhandlinga si undersøkte Stavenes korleis ulike delar av statsstøtteregelverket forma organisasjonsutvikling i nyleg etablerte småparti i Noreg og Italia.

 

 

 

 

AORG 104: Politisk teori og styreformer

Stavenes, Torill og Milka Ivanovska Hadjievska (2021). “Insider Status-Membership Involvement Offer Trade Off?:The case of Green Parties and Environmental Organisations. Political Studies.Tilgjengeleg her: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00323217211034956

Stavenes, Torill og Kaare W. Strøm (2021). “Norway: Towards a more Permissive Coalitional Order”. I Bergman Torbjörn, Hanna Bäck og Johan Hellström (red.) Coalition Governance in Western Europe. Oxford: Oxford University Press.

Hadjievska, Milka Ivanovska og Torill Stavenes (2020). “Maintaining Registration and Tax Benefits: Consequences for Professionalisation of Voluntary Membership Organisations in Norway and the UK”. Journal of Civil Society, vol 16: 2, s. 97-119. Tilgjengeleg her: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17448689.2020.1733282

Tonhäuser, Valeria og Torill Stavenes (2019). “Why Change Party Finance Transparency? Political Competition and Evidence from the ‘Deviant’ Case of Norway“. European Journal of Political Research, vol 59: 3, s. 578-598. Tilgjengeleg her: https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1475-6765.12369

Stavenes, Torill (2019) “State Funding and Intra-Party Dynamics: Exploring the Impact of State Funding on Staffing, Centralisation, and Electoral Participation in New Minor Parties in Norway and Italy”. PhD-avhandling, University of Exeter. Tilgjengeleg her:https://encore.exeter.ac.uk/iii/encore/record/C__Rx1045525__Sstavenes__O...

 

 

SUCCESS: Gender Gap in Political Endurance: A Novel Political Inclusion Theory. More information here: https://www.gendersuccess.com/

Twitter