Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskaplige fakultet UiB

Samfunnsfag ved Universitetet i Bergen

Våre studenter, forelesere og forskere jobber med fag som griper rett inn i samfunnsdebatten. På våre syv institutt kan du lære om alt fra klimakrise til fattigdom, kunstig intelligens, medier og internasjonal politikk, for å nevne noe.

Gjennom å studere og forske på samfunnsfag produserer vi kunnskapen som former samfunnet. 

Koronavirus
Illustrasjon korona

Koronaviruset - informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.
Koronavirus
Medborgerpanelet DIGSCORE

Hvordan reagerer du på pandemien?

Nå vil forskerne finne ut hva du tenker og gjør når det er pandemi.

Finn ditt samfunnsfag
Studere samfunnsfag ved UiB 40 muligheter

Samfunnsfagene på Universitetet i Bergen

Geografi, sammenliknende politikk, sosiologi, administrasjon og organisasjon, samfunnsøkonomi, sosialantropologi, informasjon, kommunikasjon og medier. Samfunnsfagene undersøker hvordan samfunnet fungerer, og hvordan vi kan gjøre en forskjell.

Flyktninger
Hakan Sicakkan

Et avgjørende øyeblikk for internasjonalt flyktningvern 

Det nylig lanserte forskningsprosjektet Protect skal studere internasjonalt vern av flyktninger. Et avgjørende tidspunkt for et slikt prosjekt, sier FNs flyktningorgan. 

Kunstig intelligens
MediaFutures Christoph Trattner portrett.

Skal gi deg sunn føde i feeden

Christoph Trattner ville eigenleg bli kokk. No vil han hjelpe deg til å sleppe unna digital junk food.