Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmål i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Våre forskere og undervisere bidrar til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

SOSIOLOGI

Gjesteforelesning med Andrew Abbott

Sosiologisk institutt ønsker velkommen til gjesteforelesning tirsdag 29. mai med professor Andrew Abbott fra University of Chicago. Han skal snakke om “Normative concepts of inequality: a processual approach”.

Nyheter

– Vi treng meir debatt om dronesatsinga

Med ein ny dronestrategi vil regjeringa legge til rette for vekst i bransjen og auka bruk av drone. – Kva gjer den tunge satsinga med personvernet og samfunnsikkerheita, spør redaktør bak ny bok om dronar.

Nyheter

Nytt prosjekt skal kjempe mot underernæring

Småfisk har eit enormt potensiale i kampen mot å utrydde svolt. Eit tverrfagleg prosjekt ved Universitetet i Bergen og partneruniversitet i fleire land får no ti millionar kroner til eit prosjekt direkte knytt til tre av FN sine berekraftsmål.

Studiekvalitetsprisen 2018

Studiekvalitetsprisen 2018 tildeles "Praksis i sammenliknende politikk"

Praksistilbudet ved Institutt for sammenliknende politikk får Studiekvalitetsprisen 2018 for sitt bidrag til å heve kvaliteten på bachelorutdanningen og synliggjøre relevansen av samfunnsvitenskapelig utdanning i arbeidslivet.

Utdanning

Bachelor- og masterseremoni ved SV-fakultetet

Bachelor- og masterseremonien ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er en høytidelig markering hvor instituttene feirer alle de som har fullført en bachelor- eller mastergrad i løpet av studieåret.