Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet med vitnemål etter bestått eksamen.

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmål i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Våre forskere og undervisere bidrar til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

Studiehverdag
Deltakere på masterseremonien 2016 foran Universitetsmuseet.

På vei 2018

Skal du på utveksling? Hva blir du egentlig når du har fått en grad? Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer alle SV-studenter til På vei 18. og 24 oktober.

Nyhet
Senter for undersøkende journalistikk

De skal lede Senter for undersøkende journalistikk

19. september åpner UiB sitt nye Senter for undersøkende journalistikk på Media City Bergen (MCB).

SAMEVAL
Feltfoto som viser bredden i forskningen ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Flere forskningsmiljø i verdensklasse

Tirsdag 19. juni 2018 ble Forskningsrådets store evaluering av samfunnsvitenskapene i Norge – SAMEVAL – lagt frem. Universitetet i Bergen gjør det godt med ett institutt og tre forskningsgrupper i verdensklasse.

Bærekraftsmål 7
Academic Director Håvard Haarstad and the researchers Siddharth Sareen and Jakob Grandin from the Centre for Climate and Energy Transformation (CET).

Bringer handlingsrettet kunnskap til FN

Hvordan kan forskning og høyere utdanning bidra til å fremskynde omformingen til mer bærekraftige og rettferdige samfunn?

FORSKNING | SOSIALANTROPOLOGI
Professor Annelin Eriksen, Department of Social Anthropology, University of Bergen (UiB), photographed in July 2018.

Det menneskelige drama ved kulturendring

Hva skjer når de grunnleggende verdier og sosiale mekanismene i samfunnet blir utfordret? Hvordan påvirker sosial endring måten vi betrakter oss selv som mennesker? Det er de sentrale spørsmålene i et nytt prosjekt ved Institutt for sosialantropologi.