Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmål i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Våre forskere og undervisere bidrar til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

Semesterstart 2018

Velkommen som ny student ved UiB

Velkommen til Universitetet i Bergen. Finn informasjon om tiden frem til studiestart og dine første dager som UiB-student.
SAMEVAL

Flere forskningsmiljø i verdensklasse

Tirsdag 19. juni 2018 ble Forskningsrådets store evaluering av samfunnsvitenskapene i Norge – SAMEVAL – lagt frem. Universitetet i Bergen gjør det godt med ett institutt og tre forskningsgrupper i verdensklasse.

Bærekraftsmål 7

Bringer handlingsrettet kunnskap til FN

Hvordan kan forskning og høyere utdanning bidra til å fremskynde omformingen til mer bærekraftige og rettferdige samfunn?

FORSKNING | SOSIALANTROPOLOGI

Det menneskelige drama ved kulturendring

Hva skjer når de grunnleggende verdier og sosiale mekanismene i samfunnet blir utfordret? Hvordan påvirker sosial endring måten vi betrakter oss selv som mennesker? Det er de sentrale spørsmålene i et nytt prosjekt ved Institutt for sosialantropologi.

Studiekvalitetsprisen 2018

Studiekvalitetsprisen 2018 tildeles "Praksis i sammenliknende politikk"

Praksistilbudet ved Institutt for sammenliknende politikk får Studiekvalitetsprisen 2018 for sitt bidrag til å heve kvaliteten på bachelorutdanningen og synliggjøre relevansen av samfunnsvitenskapelig utdanning i arbeidslivet.