Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet med vitnemål etter bestått eksamen.

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmål i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Våre forskere og undervisere bidrar til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

Søkjartala er klare
Studentar utanfor SV bygget

Samfunnsfag i vinden- gode søkjartal på SV

Samfunnsfaga er i vinden, og dette viser igjen på søkjartala til SV-fakultetet. Både medie- og IKT-fag, og fag som geografi, antropologi og sosiologi har fått fleire søkjarar.

Nyhet
Adriana Buena portrait

Exit frå Brexit med prestisje-stipend i lomma

– Det er vanskeleg å drive banebrytande forsking når du er under åtak, seier Adriana Bunea.

Oslo-terroren
Helge Renå

Det 22. juli-kommisjonen ikkje forklarte

Ved å dykke ned i til no ukjende loggar, telefonutskrifter og internrapportar avslører UiB- forskaren kvifor politiet brukte så lang tid på å kome seg til Utøya. Renå hevdar manglande opplæring og struktur kan ha kosta mange ungdomar livet under terroren 22. juli 2011.

Forsker Grand Prix
Joakim Vindenes på scenen under Forsker Grand Prix

Gi melodi til forskinga!

Hopp opp på scenen og la hemningane fare! Ph.d.-kandidatar med ambisjonar om melodi i formidlinga har enno sjansen til å melde seg på årets Forsker Grand Prix.

Kreativ problemløysing
Kreativ problemløsning

FN gir ph.d.-kandidatar ved UiB ei utfordring

Ph.d.-kandidatar ved UiB får løyse ei konkret utfordring gitt av FN. Gjennom kurs i kreativ problemløysing skal dei bli drilla i metodar som vil hjelpe forskarar til å finne saman på tvers av fagdisiplinar og løyse reelle problemstillingar frå arbeidslivet.