Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet med vitnemål etter bestått eksamen.

Vil du bli samfunnsviter?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt, som tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og aktuell forskning. Vi er opptatt av de store og små spørsmål i samfunnsdebatten, og jobber for at forskning skal være en del av grunnlaget når det treffes beslutninger som berører oss alle. Våre forskere og undervisere bidrar til dette, og tilbyr våre studenter innsikt i og kunnskap om samfunnets utfordringer.

Forskning
Professor presenterer forskning fra en scene foran fullsatt sal.

Utfordret statsråden om barnevern

Norge er høyt rangert på internasjonale indekser over barnevelferd, men likevel er det klart forbedringspotensial når det kommer til utdanning, involvering av barn og regulering av skjønnsutøvelsen. Dette var hovedbudskapet til professor Marit Skivenes under et seminar arrangert av Barne- og...
Nyheter
Pyramidene i Giza

Bli UIB Utvekslingsambassadør

Skal du på utveksling våren 2019, og kan tenke deg å dele erfaringene med dine medstudenter?

Nyhet
Senter for undersøkende journalistikk

De skal lede Senter for undersøkende journalistikk

19. september åpner UiB sitt nye Senter for undersøkende journalistikk på Media City Bergen (MCB).

SAMEVAL
Feltfoto som viser bredden i forskningen ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

Flere forskningsmiljø i verdensklasse

Tirsdag 19. juni 2018 ble Forskningsrådets store evaluering av samfunnsvitenskapene i Norge – SAMEVAL – lagt frem. Universitetet i Bergen gjør det godt med ett institutt og tre forskningsgrupper i verdensklasse.

Bærekraftsmål 7
Academic Director Håvard Haarstad and the researchers Siddharth Sareen and Jakob Grandin from the Centre for Climate and Energy Transformation (CET).

Bringer handlingsrettet kunnskap til FN

Hvordan kan forskning og høyere utdanning bidra til å fremskynde omformingen til mer bærekraftige og rettferdige samfunn?