Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Forskerutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr organisert forskerutdanning som leder frem til ph.d.-graden.

Innhold

Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har en normert tidsramme på tre år og omfatter et selvstendig vitenskapelig arbeid som dokumenteres gjennom en avhandling som skal forsvares offentlig i disputas. I tillegg omfatter den organiserte forskerutdanningen en opplæringsdel av (minst) ett semesters varighet.

Fakultetet har et overordnet og koordinerende ansvar for forskerutdanningen.