Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og ledes av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.

Hovedinnhold

Fakultetsstyrets sammensetning 2021-2025

Fakultetsstyrets funksjonsperiode er 1. august 2021 - 31. juli 2025. Medlemmene fra gruppe A og C velges for 4 år. Medlemmene fra gruppe B og D velges for ett år av gangen.

Styreleder/dekan:  professor Jan Erik Askildsen

Nestleder/prodekan: professor Siri Gloppen

Gruppe A - fast vitenskapelig ansatte:
Professor  Leif Ove Larsen
Professor Kjell Erik Lommerud
Professor Ann Nilsen
Varamedlemmer: professor Elisabeth Ivarsflaten, professor Ståle Knudsen, førsteamanuensis Iselin Åsedotter Strønen, professor Johannes Hjellbrekke

Eksternt medlem:
Førsteamanuensis Helle Samuelsen, Antropologisk institutt, Københavns Universitet
Varamedlem: Forskningsdirektør Svenn-Åge Dahl, SNF

Gruppe B (2023-2024) – midlertidig vitenskapelig ansatte:
Stipendiat Sjoerd de Winter
Varamedlemmer: stipendiat Melissa Geelmuyden Andersen, stipendiat Hedda Rytter Tveiten 

Gruppe C – teknisk og administrativt ansatte:
Seniorrådgiver Hanne Widnes Gravermoen
Varamedlemmer: Rådgiver Erla Kathrine Løvseth

Gruppe D (2023-2024) – studenter:
Thomas Berntzen
Julia Elise Iversen
Varamedlemmer: Mikael Gundersen og Andrea Nesvik Voss