Hjem

Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

NYHETER | STUDENTREKRUTTERING
Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på en forelesning.

Kraftig vekst i søkertallene til samfunnsfag

SV-fakultetet opplever rekordstor søkning til studieprogrammer på bachelornivå med 11 prosent i forhold til fjoråret. Søkertallene til masterprogrammene på fakultetet øker med hele 14 prosent.

SV-valg 2020
SV-valg med Scrabble-bokstaver

Kunngjøring av valg til SV-fakultetsstyret 2020

Hvert år velges det ett Gruppe B og to Gruppe D-medlemmer til SVs fakultetsstyre. Her finner du lenkene til valgsidene.

SV-bygget i sommersol

Beredskapsplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetets beredskapsplan trår i kraft ved hendelser som brann, innbrudd, dødsfall, personskade og lignende. Ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal da følge de rutiner, tiltak og planer som er beskrevet i beredskapsplanen.

illustrasjon av UiB uglen i blått

Studierett for tilsette på SV-fakultetet

Tilsette ved Det samfunnsvitskaplege fakultet kan søke om studierett for å ta emne ved UiB.