Hjem

Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Ny selvbetjeningsportal
illustrasjon med flere skjermformater

Selvbetjeningsportalen

Fra 1. januar skal du bruke selvbetjeningsportalen til å registrere timer, fravær, ferie, reiseregninger, søke permisjon osv.
To studenter sitter utenfor SV-bygget og drikker kaffe i solen

Strategiplan 2016-2022

Fakultetsstyret vedtok Strategi 2016-2022 for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet den 15. desember 2015.

SV-bygget i sommersol

Beredskapsplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetets beredskapsplan trår i kraft ved hendelser som brann, innbrudd, dødsfall, personskade og lignende. Ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal da følge de rutiner, tiltak og planer som er beskrevet i beredskapsplanen.

illustrasjon av UiB uglen i blått

Studierett for tilsette på SV-fakultetet

Tilsette ved Det samfunnsvitskaplege fakultet kan søke om studierett for å ta emne ved UiB.