Hjem

Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

NYHETER | STUDENTREKRUTTERING

Kraftig vekst i søkertallene til samfunnsfag

SV-fakultetet opplever rekordstor søkning til studieprogrammer på bachelornivå med 11 prosent i forhold til fjoråret. Søkertallene til masterprogrammene på fakultetet øker med hele 14 prosent.

Studierett for tilsette på SV-fakultetet

Tilsette ved Det samfunnsvitskaplege fakultet kan søke om studierett for å ta emne ved UiB.

Beredskapsplan for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetets beredskapsplan trår i kraft ved hendelser som brann, innbrudd, dødsfall, personskade og lignende. Ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal da følge de rutiner, tiltak og planer som er beskrevet i beredskapsplanen.