Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Strategiplan 2016-2022

Fakultetsstyret vedtok Strategi 2016-2022 for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet den 15. desember 2015.