Hjem

HMS-portalen

Hånd som beføler et kvinnelår.

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er ikke lov – si fra dersom du blir utsatt for det (sikresiden.no).
Ny HMS-handlingsplan
Bildet vise mennesker som arbeider foran en pc-skjerm

Handlingsplan for HMS 2019-2021

Helse, miljø og sikkerhet ved UiB - et godt arbeidsmiljø for alle.

HMS
Illustrasjonsfoto.

Sikresiden

Et nasjonalt nettsted som gir deg opplæring og råd om hva du gjør i krisesituasjoner og hva du kan gjøre for å bedre sikkerheten (sikresiden.no).
telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB