Hjem

HMS-portalen

Ordsky arbeidsmiljø

UiB har valgt nye verneombud

Oversikt over verneombud og verneområder for funksjonsperioden 2021-2022 finner du i verneombudslisten.
Korona
Illustration working at home

Digitalt arbeidsmiljø

En samleside for ansatte og ledere om digitalt arbeidsmiljø.
Bildet viser dame som tøyer på kontoret

Sitter du Korona-fast foran PCen?

Smerter fra muskler og ledd kan fort komme snikende ved mye stillesittende arbeid. På hjemmekontoret kan dagene foran PC-skjermen bli lange, og vi glemmer å finne tid for litt bevegelse mellom de ulike arbeidsoppgavene. Kanskje trenger du litt drahjelp for å komme i gang med fysisk aktivitet?

Koronapandemien
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.
HMS
Illustrasjonsfoto.

Sikresiden

Et nasjonalt nettsted som gir deg opplæring og råd om hva du gjør i krisesituasjoner og hva du kan gjøre for å bedre sikkerheten (sikresiden.no).
telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB