Hjem

HMS-portalen

Reiseråd
Reiseråd i forbindelse med nytt coronavirus

Reiseråd i forbindelse med koronaviruset

Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. UD fraråder reiser til Hubei-provinsen og reiser til Kina som ikke er strengt nødvendige.

HMS
Illustrasjonsfoto.

Sikresiden

Et nasjonalt nettsted som gir deg opplæring og råd om hva du gjør i krisesituasjoner og hva du kan gjøre for å bedre sikkerheten (sikresiden.no).
telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB