Hjem

HMS-portalen

Hovedinnhold

Illustrativt bilde
HMS-handlingsplan
3 personer som snakker sammen i et bygg

HMS-handlingsplan 2023-2026

Helse, miljø og sikkerhet ved UiB - et godt arbeidsmiljø for alle.

HMS-avvik
Mann som har falt på bakken og ryggsekken hans ligger ved siden av

Meld HMS-avvik

Ansatte og studenter skal melde fra om HMS-avvik i UiBhjelp.

Systematisk HMS-arbeid
Bilde viser trapp i NG5

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal i forbindelse med det systematiske HMS-arbeidet bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB

Giftinformasjonen: +(47)-22591300