Hjem

HMS-portalen

Hovedinnhold

HMS
Illustrasjonsfoto.

Sikresiden

Et nasjonalt nettsted som gir deg opplæring og råd om hva du gjør i krisesituasjoner og hva du kan gjøre for å bedre sikkerheten (sikresiden.no).
HMS-avvik
mann sklir på gulvet

Meld HMS-avvik

Ansatte og studenter skal melde fra om HMS-avvik i UiBhjelp.

Digitalt frokostseminar
i
feb 11

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til digitalt frokostseminar 11. februar.

telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB