Hjem

HMS-portalen

Hovedinnhold

HMS
Bildet viser startsiden på UiBhjelp

Det psykologiske fakultet prøver ut nytt HMS-avvikssystem

Ansatte og studenter ved Det psykologiske fakultet skal prøve ut det nye HMS-avvikssystemet våren 2021.

Korona
Illustration working at home

Digitalt arbeidsmiljø

En samleside for ansatte og ledere om digitalt arbeidsmiljø.
Koronapandemien
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.
HMS
Illustrasjonsfoto.

Sikresiden

Et nasjonalt nettsted som gir deg opplæring og råd om hva du gjør i krisesituasjoner og hva du kan gjøre for å bedre sikkerheten (sikresiden.no).
telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112
og ambulanse 113 varsles først.

Sikkerhet og beredskap ved UiB