Hjem
HMS-portalen

Miljøkontakter ved UiB

Her finnes en oversikt over alle miljøkontakter ved UiB, og deres ansvarsområder.

Hovedinnhold

Miljøkontaktenes oppgave er å støtte ledelsen i Miljøfyrtårnarbeidet, eller få delegert ansvaret fra ledelsen.

Miljøkontakter ved UiB skal:

  • være rådgivere og pådrivere i fakulteters/avdelingers miljøarbeid
  • følge opp miljøaktiviteter ved fakulteter og i avdelinger
  • bidra til at miljøarbeidet integreres i den løpende lederopplæring
  • koordinere underliggende enheters kartleggingsarbeid av deres ytre miljø-påvirkning og stimulere til gode miljøtiltak
  • bistå miljøkoordinator ved oppfølging av tiltak knyttet til miljømålene for Universitetet i Bergen
  • på vegne av fakultetsledelsen eller avdelingsdirektøren føre tilsyn med og koordinere underliggende enheters miljøarbeid
  • sammenstille resultater av miljøarbeidet ved enhetene og rapportere til miljøkoordinator
  • være informert om universitetets miljøarbeid og ha kompetanse i miljøledelse

Miljøkontakter/Miljøfyrtårnansvarlige

Karoline Aksnes, Det juridiske fakultet

Nina Railo, Det humanistiske fakultet

Gjert Bakkevold/Bård Kjetil Sværi, Det medisinsk fakultet

Trude Færevaag/Lene Seim, Universitetsbiblioteket

Wenche Karin Førre, Universitetsmuséet

Gudrun HorveiDet samfunnsvitenskapelige fakultet

Inger Johanne Fjellanger, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Eva-Lena NordmannSolveig Siqveland Nilsen, Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologisk forskning

Eli Winther/Kari Lid Skodje,  Det psykologiske fakultet

Bjarte Bjørkum, Fakultet for kunst, musikk og design

Miljøkontakter ved sentraladministrative enheter

Stine Jørgensen Bjarnar, Økonomiavdelingen

Jostein Mork, IT-avdelingen

Steinar Sundberg/Helene WikenEiendomsavdelingen

Synnøve Palmstrøm, Forsknings- og innovasjonsavdeling

Ole Marius Kvamme, Kommunikasjonsavdelingen

Bodil Aga, Studieavdeling

Ann Mari Ollila Hilmen, HR-avdelingen