Hjem
HMS-portalen

Snarveier

Hovedinnhold

A   B   C  D  E  F  G   H  I  K   L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Å

A

Alenearbeid

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AKAN-utvalget

Arbeidsinnstrukser

Arbeidsmiljøloven (Lovdata)

ARK

Avfallshåndtering spesialavfall: farlig avfall, problemavfall, radioaktivt avfall og eksplosivt avfall

Avfallshåndtering ved UiB

Avtrekkskap

Avvik

B

Bedriftshelsetjeneste

Beredskap

Beredskapsplan for UiB

Biologiske faktorer og genmodifiserte organisemer

Brannvern

C

CIM - UiBs støttesystem for sikkerhet og beredskap

D

Databriller

E

Eksplosivt avfall

Eksponeringsregister

English (HSE-information in English)

Ergonomi

Ergonomi i laboratorier

F

Farlig avfall

Feltarbeid og tokt

Forsøksdyr

Forbruksavfall

Fysisk aktivitet

Førstehjelp

G

Gass og gassflasker

Graviditet

H

Hansker

Helsetjenester

Helsekonsultasjoner

HMS-avvik

HMS-handlingsplan

HMS-kartlegging

HMS-møte

HMS-kurs

HMS-runde (vernerunde)

HMS-Retningslinjer ved UiB

HMS-årsrapportering

Hørselsvern

I

Inneklima

Internkontroll (Årlig gjennomgang)

K

Kartlegging av tilgjengelighet i UiBs bygg

Kjemikalier

Kjemikalieregisteret

Konflikthåndtering

Kompetanseheving (HMS-kurs)

L

Likestilling

Lokal HMS-handlingsplan (mal)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

M

Medarbeidersamtaler

Miljø

N

Nestenulykker (HMS-avvik)

O

Opplæring

P

Personlig verneutstyr (PVU)

Planer og rapporter

Problemavfall

Psykososialt arbeidsmiljø

R

Regelsamling for Universitetet i Bergen

Retningslinjer

Roller i HMS-arbeidet

Risikovurdering

Rusforebyggende arbeid

S

Sjømannsattest

Si fra om læringsmiljøet

Sikresiden.no (sikkerhetsinformasjon ved UiB)

Sikker jobb analyse - SJA

Sikkerhetsdatablad

Stoffkartotek

Stråling og strålevern

Systematisk HMS-arbeid

Synsundersøkelse

Substitusjon

T

Trening for UiB-ansatte

U

Ulykker, nestenulykker (HMS-avvik)

Universitetets hovedverneombud (UHVO)

UiBs Regelsamling, del 3.2 Helse, miljø og sikkerhet

Universell utforming (UU)

V

Varsling

Vakthold og sikring

Vaksinasjon

Verne- og sikkerhetstiltak

Vernehansker

Verneombud

Verneombudsplakat (pfd, A3)

Verneområder og verneombud ved UiB

Vold og trusler

Å

Åndedrettsvern

Årlig gjennomgang (Internkontroll)

Årsrapportering HMS