Hjem
HMS-portalen

Snarveier

Hovedinnhold

A   B   C  D  E  F  G   H  I  K   L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Å

A

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

AKAN-utvalget

Alenearbeid i risikofylt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven (Lovdata)

Arbeidsinstrukser

Arbeidsstol

ARK

Avfall

Avfall fra ioniserende strålekilder

Avtrekkskap

Avvik

B

Bedriftshelsetjeneste

Befaring før innflytting

Beredskap

Beredskapsplan for UiB

Biologiske faktorer og genmodifiserte organisemer

Brannvern

Branninstruks

C

CIM - UiBs støttesystem for risiko, sikkerhet og beredskap

D

Dataarbeidsplass

Databriller

Digitalt arbeidsmiljø

Dispensasjon for papirbasert stoffkartotek

E

ECOonline (Stoffkartoteket)

Eksplosivt avfall

Eksponeringsregister

English (HSE-information in English)

Enhetens lokale HMS-håndbok

Ergonomi

Ergonomi i laboratorier

F

Faremerking

Farlig avfall

Feltarbeid og tokt

Forsøksdyr

Forbruksavfall

Fysisk aktivitet

Førstehjelp

G

Gass og gassflasker

Graviditet

Graviditet og arbeidsmiljø (Arbeidstilsynet)

H

H-setninger

Hanskeguide - Ansell

Hansker

Helsetjenester

Helsekontroll

Helsekonsultasjoner

HMS-avvik

HMS-handlingsplan

HMS-handlingsplan 2019-2021

HMS-datablad (nå Sikkerhetsdatablad)

HMS-kartlegging

HMS-møte

HMS-kompetanse

HMS-runde

HMS-Retningslinjer ved UiB

HMS-årsrapportering

Hørselsvern

I

Ioniserende stråling

Ikke-ioniserende stråling

Inkluderende arbeidsliv

Inkompatible kjemikalier

Inneklima

Internkontroll (Årlig gjennomgang)

K

Kartlegging av tilgjengelighet i UiBs bygg

Kjemikalier

Kjemikalielager BBB

Kjemikalieregisteret

Kontorstol

Konflikthåndtering

Kompetanseheving (HMS-kurs)

Kvikksølv

L

Likestilling

Lokal HMS-håndbok

Lokal HMS-handlingsplan (mal)

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøhåndbok for studenter ved UiB

M

Medarbeidersamtaler

Miljøledelse

N

Nestenulykker (hms-avvik)

O

Opplæring

Oppbevaring

P

Personlig verneutstyr (PVU)

Planlegging av nye arbeidsplasser

Planer og rapporter

Problemavfall

Psykososialt arbeidsmiljø

R

Regelsamling for Universitetet i Bergen

Retningslinjer

Roller i HMS-arbeidet

Risikovurdering

Rusforebyggende arbeid

S

Sjømannsattest

Sjekkliste for lab. ved nybygg/ombygging

Skademelding

Si fra om læringsmiljøet

Sikresiden.no (sikkerhetsinformasjon ved UiB)

Sikker jobb analyse - SJA

Sikkerhetsdatablad

 

Stoffkartotek (Gammelt løsning Eco Online)

Stråling og strålevern

Systematisk HMS-arbeid

Synsundersøkelse

Substitusjon

T

Trening for UiB-ansatte

The HSE-gateway

U

Ulykker, nestenulykker (hms-avvik)

Universitetets hovedverneombud (UHVO)

UiBs Regelsamling, del 3.2 Helse, miljø og sikkerhet

Universell utforming (UU)

V

Varsling

Vakthold og sikring

Vaksinasjon

Verne- og sikkerhetstiltak

Vernehansker

Verneombud

Verneombudsplakat (pfd, A3)

Verneområder og verneombud ved UiB

Vold og trusler

Å

Åndedrettsvern

Årlig gjennomgang (Internkontroll)

Årsrapportering HMS